Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Saídas profesionais dos Estudos de Matemáticas

Os empregos paira matemáticos alternativos á docencia
Por Marta Vázquez-Reina 16 de Setembro de 2007

Un recente informe sobre as saídas profesionais dos Estudos de Matemáticas pon fin ao mito de que os matemáticos só se dedican ao ensino. Administración de Empresas, Calidade, Produción e I+D ou Finanzas e Banca, son algunhas das categorías laborais nas que se sitúan estes profesionais, mais alá do ámbito docente.

Enquisa a profesionais

Enquisa a profesionaisBaseado nunha enquisa a máis de 500 profesionais en activo de Matemáticas e Estatísticas e na análise de máis de 1.500 ofertas de emprego destinadas a este colectivo aparecidas en distintos medios ao longo do 2007, o informe Saídas Profesionais dos Estudos de Matemáticas: Análise da Inserción Laboral e Ofertas de Emprego elaborado pola Real Sociedade Matemática Española (RSME) a instancias da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación (ANECA), presenta una perspectiva máis que positiva sobre a profesión dos matemáticos: múltiples nichos de traballo, mínimo desemprego, bos salarios e una alta satisfacción laboral, son algúns dos aspectos do perfil profesional deste colectivo que se extraen dos datos deste informe, e que, como apunta Olga Gil Medrano, Presidenta da RSME na presentación do mesmo “poden axudar aos mozos con inclinacións matemáticas a darse conta de que cursar a carreira de Matemáticas pode converterse na chave da súa vida profesional, ademais de darlles a oportunidade de estudar una materia que lles gusta e coa que gozan”.

Por outra banda, neste momento, en que a adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior require un novo deseño das titulacións, a información extraída deste informe pode servir de gran utilidade á hora de definir as competencias profesionais que deben adquirir os futuros matemáticos paira adaptarse plenamente á demanda laboral, como apunta a presidenta da RSME: “ter en conta a diversidade de saídas profesionais pode axudar a tomar decisións, por exemplo, sobre a flexibilidade que permita dobres titulacións ou sobre a formación complementaria ou continua máis aló dos estudos de grao”.

Enquisa a profesionais

dous anos despois de finalizar os estudos o índice de desemprego é só dun 5%

Nun período de tan só cinco anos, a demanda de matrícula en España na Licenciatura en Matemáticas experimentou una redución dun 43%, e a de Ciencias Técnicas Estatísticas un 31%; si no curso 200-2001, as universidades españolas contaban con preto de 17.000 estudantes matriculados nestes estudos, o curso 2005-2006 esta cifra viuse reducida a 8.744. Este significativo descenso da demanda destas titulacións, contrasta coa visión positiva da situación laboral actual dos profesionais das Matemáticas que achega esta enquisa, realizada a través da Web a 516 profesionais en activo das Matemáticas de todo o país, e que a diferenza doutros estudos, non inclúe unicamente a recentemente licenciados, xa que o 66,3% dos enquisados finalizou os estudos fai máis de cinco anos. Isto permite obter, segundo os seus autores, “una valoración máis ampla da súa situación profesional actual, e una percepción de cal foi a súa evolución”.

Uno dos datos máis destacables que arroxa a enquisa refírese á rápida incorporación ao mercado laboral dos titulados en Matemáticas: o 52% obtén un emprego estable en menos de 6 meses, e dous anos despois de finalizar os estudos, o índice de desemprego é tan só dun 5%, cifra que diminúe a un 1,8% ao cabo de cinco anos, o que supón una ocupación case plena do 98,2% pasado este período, como o mesmo informe conclúe: “Este feito é significativo, mostra clara da excelente preparación e adecuación do titulado en matemáticas á súa contorna laboral”.

Non menos reseñable son as conclusións sobre o ámbito profesional no que se desenvolven estes titulados, que cada vez se afasta máis do puramente académico: aínda que un 38,3% dos enquisados móvense neste terreo (tan só un 20 % si limítase aos licenciados nos dous últimos anos), o 61,7% restante desenvolve o seu labor profesional en sectores tan variados como: Bancos, Caixas e Finanzas (16,4%), Administración Pública (14,5%), Informática (7%), Consultoría (6,6%) e Ciencia e Tecnoloxía (5,1%), entre outros. Respecto ao soldo, o estudo mostra que a media de soldo dos distintos profesionais atópase entre os 30.000 e os 35.000 euros, pero máis dun 25% dos enquisados ten un salario superior a 40.000 euros; mesmo a partir dos 10 anos de antigüidade, e principalmente nas empresas de tipo financeiro, unha alta porcentaxe supera os 50.000 euros; nas empresas informáticas, pola súa banda, o soldo medio está na franxa 30.000-35.000 euros.

En termos cualitativos, cabe destacar desta enquisa o alto grao de satisfacción dos profesionais das matemáticas acerca da súa preparación académica e a súa adecuación ao mundo laboral, xa que o 78,2% opina que é máis que aceptable e o 52,0% alta ou moi alta. Aínda que entre as observacións dos enquisados que se inclúen no informe, resaltan aquelas referidas ás carencias formativas da titulación respecto ao ámbito empresarial, con comentarios como “desexaría que a Licenciatura se achegase máis á cotidianidad da empresa privada” ou “é importante a inclusión de aplicacións, como as financeiras, dentro do programa de estudos matemáticos”.

Análise das ofertas de emprego

Un total de 1.510 ofertas de emprego seleccionadas de diversos medios de comunicación, dos principais portais de emprego en Internet (Infojobs, Monster e Universia), así como da bolsa de emprego do portal da Real Sociedade Matemática Española, serviron neste informe paira analizar cara a onde se dirixe o mercado laboral dos profesionais das matemáticas.

Entre as ofertas seleccionadas, que foron aquelas en as que entre os seus requisitos de acceso incluían algunha referencia ás matemáticas ou a estatística (sen considerar as do sector público) o maior peso corresponde ás que se inclúen dentro da categoría de Informática e Telecomunicacións (44,3%), na que se inclúen postos como analista, consultor ou actuario; o resto das ofertas distribúese entre: Mercadotecnia e Comunicación (10,8%), Administración de Empresas (9,3%), Banca e Finanzas (9%), Educación e Formación (11,9%), Calidade Produción e I+D (2,4%), Enxeñeiros e Técnicos (8,3%) e Outros (4%).

Isto demostra que os licenciados en Matemáticas posúen una formación adecuada paira moverse tanto no ámbito da empresa privada como no da administración pública; a formación en Estatística, Matemáticas Económica, optimización e Cálculo Numérico, entre outras materias da carreira, abre a estes titulados as portas de ámbitos de traballo diferentes á docencia. A investigación, xestión, consultoría ou mercadotecnia e comunicación, requiren moitas das competencias adquiridas no proceso formativo matemático como labores de cálculo, planificación, análises estatísticas ou estudos económicos, isto fai que o perfil do Licenciado en Matemáticas ou en Estatísticas sexa “recoñecido e valorado como idóneo en moi diferentes ámbitos laborais”, tal como apunta o informe.

En conclusión, se como apuntan os responsables do informe, as razóns da crise na demanda dos estudos matemáticos susténtanse, ademais de na dificultade e duración dos estudos, na escaseza de saídas profesionais destas carreiras, o obxectivo principal do informe de sacar á luz as máis actuais oportunidades profesionais dos estudos de matemáticas está máis que cumprido, xa que, como apuntan: “a realidade actual ofrece moitas outras caras destes profesionais, atendendo os problemas de moitísima xente sen que saiban que quen llos resolve ten una titulación de Matemáticas”.