Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

SICUE: Intercambio entre Universidades Españolas

Un programa de mobilidade paira cursar parte dos estudos universitarios nunha universidade diferente á propia
Por Marta Vázquez-Reina 19 de Decembro de 2007

58 universidades españolas ofrecen a preto de 30.000 estudantes a oportunidade de vivir una experiencia docente única: realizar parte dos seus estudos nunha universidade española distinta á súa. Grazas ao Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois (SICUE), estes estudantes poderán, durante tres, catro, seis, ou nove meses compartir aula con novos compañeiros e recibir ensinos de profesores diferentes aos da súa universidade, coa garantía total de que, una vez finalizados, os estudos cursados serán recoñecidos automaticamente polo seu centro de orixe.

O Programa

O Programa

Miguel, estudante de Dereito da Universidade de Cádiz, matriculouse este curso como cada ano na súa universidade, con todo, este ano ten en clase compañeiros novos, profesores diferentes e mesmo materias distintas ás que ofrece a súa facultade. E é que este estudante, uns días despois de formalizar a súa matrícula, fixo as súas maletas paira trasladarse ao lugar onde finalmente cursará os seus estudos: a Facultade de Dereito da Universidade de Barcelona. O ano que vén, continuase a súa carreira normalmente na súa universidade, coa única diferenza que no seu expediente académico constará o curso realizado fóra do seu centro.

Permite que o estudante experimente un sistema docente diferente ao da súa universidade

Esta facilidade na mobilidade de estudantes entre universidades españolas, é posible grazas ao Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios (SICUE), un programa posto en marcha hai sete anos pola Conferencia de Reitores Universitarios Españois (CRUE) coa finalidade de promover e fomentar a mobilidade entre estudantes, como un medio paira incrementar a calidade e diversidade dos ensinos recibidos, permitindo que o estudante poida experimentar durante un período da súa carreira un sistema docente diferente ao da súa propia universidade.

A aplicación nas universidades españolas do Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) foi o instrumento crave para que esta iniciativa leve a cabo con éxito, xa que este sistema permite simplificar os mecanismos de intercambio, sen que sexa necesario o complexo procedemento de convalidación que se utilizaba até entón. Deste xeito, a través de SICUE os estudantes que se desprazan a outra universidade española paira realizar parte dos seus estudos universitarios contan co recoñecemento académico automático, por parte da súa universidade, dos créditos cursados e aprobados noutro centro.

No curso 2007-2008 ofrecéronse máis de 30.000 prazas de mobilidade

Por suposto, a participación das diferentes universidades tamén foi clave na implantación de SICUE. A través dos acordos bilaterais que realizan entre elas, determínanse as prazas de mobilidade que ofrece cada una aos seus estudantes, detallándose as titulacións ás que se pode acceder, así como a duración dos intercambios, que pode ser de tres, catro, seis ou nove meses. Algunha, como a Universidade de Barcelona, chega a ofrecer até 2.400 prazas de intercambio en 46 universidades diferentes paira máis de 60 titulacións distintas, outras, como a universidade privada Cardeal Herrera-CEU, tan só ofrece aos seus estudantes de tres titulacións 38 prazas en 17 universidades españolas. En total, o conxunto de universidades ofreceu paira este curso 2007-2008 30.000 prazas de mobilidade SICUE, un número que se vai incrementando ao longo dos anos, a medida que se amplían os acordos entre os distintos centros universitarios.

As prazas que se ofertan cada ano son publicadas, antes de finalizar o mes de xaneiro de cada ano, tanto polas propias universidades como pola CRUE. Desde a Web da CRUE pódese acceder á listaxe de prazas de cada universidade organizadas por titulacións, duración do intercambio e universidades de destino.

Quen pode acceder

Paira acceder ao programa de intercambio SICUE os estudantes deben cumprir uns requisitos mínimos. Ademais de respectar a norma de non solicitar matrícula en materias que teña suspensas na súa universidade de orixe, o estudante ten que superar previamente parte dos seus estudos: os estudantes de Diplomaturas, Enxeñarías Técnicas e Arquitectura Técnica deben ter 30 créditos superados e estar matriculados noutros 30 no momento de solicitar a mobilidade, e os estudantes de Licenciaturas, Enxeñarías superiores ou Arquitectura, 90 créditos superados e matrícula noutros 30. Os estudantes que cumpran estes requisitos deben presentar o impreso de solicitude do intercambio de mobilidade na súa propia universidade durante a primeira quincena de febreiro, marcando até un máximo de tres opcións de mobilidade. Esta solicitude debe ir acompañada da copia do seu expediente académico, así como por unha memoria justificativa da petición de intercambio.

A selección faise en función do expediente académico e da proposta presentada

A selección dos estudantes que participasen finalmente no programa de mobilidade faise tras unha análise individualizada, tanto por parte do Centro de Orixe como polo Centro de Destino, no que se toman en conta dous criterios fundamentais: o expediente académico e a xustificación do interese da proposta que presenta o alumno. Una vez concedido o intercambio, o estudante debe asinar, conxuntamente coa universidade de orixe e de destino, o denominado Acordo Académico, un contrato vinculante de carácter oficial onde se describe a actividade que vai realizar no centro de destino que posteriormente será recoñecida polo centro de orixe.

Antes do comezo do curso, os alumnos matricúlanse no seu centro de orixe coma se fosen realizar os seus estudos nel e abonan as taxas de matricula unicamente neste centro, aínda que se existisen taxas de docencia ou outros gastos na universidade de destino débeos abonar o estudante directamente nestas. Posteriormente, é a universidade de onde parte o alumno a que se encarga de remitir os nomes dos estudantes ás universidades de destino. Deste xeito, aínda que a actividade docente desenvólvase noutro centro, durante a duración do programa os estudantes serán para todos os efectos alumnos do centro de orixe, pero cos dereitos académicos e obrigacións dos alumnos do centro de destino.

O estudante pode cursar as materias suspensas de maneira virtual

No transcurso do período de intercambio o estudante ademais de cursar as materias da universidade de destino, pode continuar cursando aquelas materias que teña suspendida na universidade de orixe xa sexa de maneira virtual ou a distancia. Así mesmo, o estudante pode cursar as materias optativas que ofreza a universidade de destino aínda que non se inclúan na oferta da súa universidade de orixe, estas materias incorpóranse posteriormente ao expediente do alumno como optativas ou de libre elección.

Una vez que conclúe a estancia do alumno de intercambio, a universidade de acollida remite ao centro de orixe un certificado coas notas obtidas, que se arquiva conxuntamente co expediente e forma parte da acta do estudante dese curso. A partir de entón, o estudante non poderá volver solicitar a mobilidade no mesmo centro, pero si noutra universidade, tampouco poderá realizar máis dun intercambio no mesmo curso académico.