Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Traballo de investigación na universidade, como o fago?

Un bo traballo de investigación ha de seguir unha metodoloxía adecuada, incluír certos elementos esenciais e coidar a presentación
Por Azucena García 3 de Novembro de 2013
Img estudiando
Imagen: Junior Gomes

Os traballos de investigación son obrigatorios en boa parte dos estudos, ao finalizar un máster ou curso de posgrao. Pero sobre todo, realizar estes traballos e publicar artigos achega un elemento diferenciador ao currículo, que axuda a atopar un emprego. Os problemas chegan no momento de escribilos ou inicialos, por onde empezar? Neste artigo detállanse as principais claves: hai que elixir o enfoque adecuado, revisar a literatura óptima, estruturalo de maneira correcta e evitar os erros que poden arruinar calquera esforzo.

Elixir o tema e enfoque da investigación

O tema de investigación ha de ter en conta a súa oportunidade e orixinalidade, ser relevante e novo, e seguir a metodoloxía que marque o seu enfoque

A investigación non pasa polo seu mellor momento. Con todo, os traballos desta natureza refórzanse entre quen realizan estudos de posgrao e, en especial, nos alumnos de cursos de doutoramento. Son un punto forte dos seus autores porque lles conceden a especialidade no ámbito de estudo, xa que supoñen analizar este en todas as súas dimensións. Por iso é polo que o tema de investigación sexa esencial. A Universidade de Málaga aconsella analizar a súa oportunidade e orixinalidade, mentres que a Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) recomenda que o tema de estudo sexa relevante e novo.

Xunto co tema de estudo, o enfoque é o aspecto máis importante dun traballo de investigación. Suponse aos alumnos o dominio do tema de estudo ou, como mínimo, un interese polo mesmo que implica o coñecemento das principais fontes e referencias. A partir destes elementos, en xeral, óptase por un traballo de natureza empírica ou teórica, é dicir, baseado na extracción de datos ou que propón teorías que levan a unhas conclusións. O enfoque da investigación é esencial porque determina a metodoloxía que se seguirá.

Revisar a literatura

É fundamental coñecer a literatura máis importante que se publicou ata o momento. Para investigar un tema, requírese saber del en profundidade, de forma que se poidan identificar aspectos tales como problemas ou necesidades. Unha vez seleccionado, por tanto, hai que comezar a ler e dividir as lecturas en tres grupos: os libros que son imprescindibles, os que son recomendables e os que convén ler, pero non son obrigatorios, xa que se centran en aspectos puntuais da investigación ou serven como libros de consulta.

Os libros que se lean débense citar no traballo de dúas maneiras: a modo de referencias bibliográficas inseridas no texto, entrecomilladas, xunto co nome do autor e o ano de publicación; e ao final do traballo, en orde alfabética, co título completo da obra. A literatura servirá para establecer o fío do traballo, apoiar as teorías e teses que defenda ou ben contradicir algunhas ideas.

Estruturar o traballo de investigación

Posto que os traballos de investigación integrados no plan de estudos están dirixidos, será o director do mesmo quen marque o modo de presentación. No entanto, recoñécense unhas normas comúns, que se repiten na maioría dos traballos: portada, índice, introdución, formulación de hipótese, metodoloxía, resultados e conclusións.

Os dous últimos apartados son os máis importantes, posto que neles recóllese o groso do traballo. Hai que presentar os “resultados contrastados das hipóteses expostas previamente” e comparalos con traballos previos, sinala a UNED. En canto ás conclusións, resumen as principais ideas do traballo, as reflexións que encerran as achegas da investigación ao ámbito de estudo.

Erros que se deben evitar

Un traballo de investigación é unha tarefa ardua que implica unha gran dedicación. Por iso é importante evitar os erros que o penalizan. Os máis frecuentes son os plaxios. A procura en Internet favoreceu esta práctica, xa que acumula un gran volume de información ao alcance de calquera. No entanto, sempre que se inclúa información doutra fonte, é imprescindible citala. Detectar que se cometeu plaxio é causa suficiente para invalidar o traballo.

Outros erros comúns refírense a a presentación. A escusa “son de ciencias” non serve para presentar un traballo que non coide o vocabulario. Leste ha de axustarse ao tema de estudo, incluír termos específicos, pero comprensibles, evitar as citas literais extensas, usar frases con contido e facer un uso correcto dos signos de puntuación, que alixeiren a lectura e axuden a entendela.

Como redactar un artigo de investigación

Unha vez terminado o traballo de investigación, chega o momento de darlle difusión. Para iso, é necesario aplicar determinadas premisas, de maneira que se demostre “de forma clara e concisa que achega o artigo ao campo da súa investigación”, recomenda a Universidade de Sevilla. Esta destaca tres fases na tarefa de publicación: planificar, escribir e editar.

En primeiro lugar hase de facer un resumo do traballo en varias liñas. A continuación, hase de describir o traballo que se realizou, explicar cal é a súa achega e a súa diferenza con respecto a traballos anteriores ou outras liñas de investigación. Logo detállase a metodoloxía que se seguiu, os resultados que se obtiveron e cales foron as conclusións. Se se considera necesario, pódense seleccionar fotos, debuxos ou esquemas para representar o contido do traballo.

Pero sobre todo, unha vez concluído, é crucial revisar o artigo para asegurar que non se cometeron faltas gramaticales ou ortográficas e que recolle os aspectos máis importantes da investigación.