Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Universidades nas redes sociais, que servizos prestan

As universidades informan sobre a súa actividade, permiten deixar comentarios ou acceder a cursos en liña a través de Facebook, Twitter, Tuenti, Youtube ou LinkedIn
Por Azucena García 8 de Xaneiro de 2014
Img universidadredessociales hd

As universidades souberon aproveitar a presenza nas redes sociais dos mozos e moitas abriron os seus perfís naquelas con maior número de usuarios, como Facebook, Twitter, Youtube e Tuenti. Mesmo LinkedIn, orientada aos profesionais, ten atractivo para os centros, que publican a súa oferta de cursos ou oportunidades laborais e crean grupos de debate de alumnos. Neste artigo destácase cales son as redes sociais máis utilizadas polas universidades, que servizos prestan a través delas e de que maneira empregan tamén as súas páxinas web.

Redes sociais máis utilizadas polas universidades

Facebook, Twitter e LinkedIn son as redes sociais máis utilizadas polas universidades

As redes sociais con maior número de usuarios son tamén as elixidas polas universidades para achegarse aos estudantes e, en xeral, a todas as persoas interesadas. Un estudo levado a cabo por Carmen Zarco, do departamento de Comercialización e Investigación de Mercados da Universidade de Granada, analiza o uso que as universidades fan de Facebook, Twitter, Youtube, Tuenti e LinkedIn. O traballo permitiu a elaboración de varios ranking sobre a presenza de 75 universidades públicas e privadas nestas redes sociais e desvelou de que maneira empréganas.

Os ranking confeccionados teñen en conta indicadores como o número de seguidores e seguidos (Twitter), cantidade de “likes” ou “me gusta” (Facebook), persuasión, influencia, internacionalización, cifra de vídeos e número de reproducións (Youtube). De acordo a estes, a investigación permitiu determinar o uso que as universidades fan das redes sociais e cales aproveitan máis. Neste sentido, a rede máis utilizada é Facebook, onde as 75 universidades analizadas contan con perfil. Séguelle Twitter con 73 universidades, LinkedIn e Youtube con 71 e Tuenti, con 57 perfís de universidades.

Servizos que prestan as universidades nas redes sociais

Na súa maioría, as universidades empregan as redes sociais para dar a coñecer a súa actividade, anunciar convocatorias de interese para os estudantes, responder as súas dúbidas, saber as súas queixas, impartir cursos en liña mediante vídeos ou difundir a súa opinión respecto dun tema que lle afecta ou afecta o seu alumnado.

  • Twitter. As universidades aproveitan os seus perfís para informar acerca das actividades organizadas polos centros, difundir datos de interese para os alumnos, como a convocatoria de bolsas, responder de maneira áxil ás dúbidas destes ou contactar con eles dunha forma distendida. Outras universidades retuitean noticias de interese para os estudantes que se publicaron en medios de comunicación ou repiten tuits doutros usuarios, aínda que esta última opción é pouco frecuente.

  • Facebook. Ao carecer de límite de caracteres, como Twitter, esta rede permite publicar información completa sobre a actividade do centro (peche por vacacións, calendario de exames, período de matriculación, etc.), así como as ligazóns. Tamén neste caso interactúase cos alumnos e estes poden “colgar” os seus comentarios, mesmo as súas queixas, sobre o funcionamento e as normas dos centros. En xeral, a universidade responde os estudantes e, como en Twitter, emprégase unha linguaxe informal e próxima. Mesmo se aproveita para pedir ao alumnado a súa participación en determinadas enquisas ou estudos que realiza a universidade.

  • Youtube. Esta canle resulta útil para que as universidades fagan públicos vídeos institucionais e educativos. Sobre todo, as reproducións corresponden a dous tipos: actos organizados polo centro (exposicións, apertura de curso, actos de inauguración e clausura, etc.) e cursos en liña gratuítos en aberto (MOOC) que calquera persoa pode seguir.

  • LinkedIn. A presenza nesta canle correspóndese con grupos de alumnos ou exalumnos aos que se poden adherir os usuarios que o desexen ou perfís nos cales os centros achegan información básica de contacto, sobre a formación que se pode adquirir e, mesmo, algunhas universidades aproveitan para colgar ofertas de emprego.

Segundo o estudo de Carmen Zarco, as universidades privadas son “moito máis activas” nas redes sociais que as públicas. Isto apréciase sobre todo en Twitter, onde as universidades privadas comunícanse máis cos usuarios. Pola súa banda, as universidades públicas manteñen unha comunicación máis activa en Facebook. No entanto, estímase que a maioría “teñen aínda moito traballo por facer neste novo medio social”.

Páxinas web das universidades, como se empregan?

Respecto das páxinas web, o ‘Informe de transparencia na web das universidades españolas 2012’ (PDF), da Fundación Compromiso e Transparencia, recolle que “as universidades públicas han experimentado unha notable melloría nas súas prácticas de transparencia e rendición de contas na web, aínda que aínda segue existindo bastante marxe de mellora en relación con algúns contidos relevantes”. No entanto, as prácticas de transparencia e rendición de contas das universidades privadas son “moi deficientes” e todas se inclúen, de acordo a este informe, na categoría de “Opacas”.

O apartado de “persoal” é o menos transparente -tan só un 24% das universidades proporcionan información xeral sobre este aspecto e detallan as bandas salariais-, así como a evolución da oferta e a demanda do exercicio anterior e dos últimos anos. As porcentaxes de cumprimento son máis elevados no caso das universidades públicas -14% e 28%, respectivamente-, que nas privadas -4%-.

En canto á comunicación cos alumnos, o traballo asegura que as universidades establecen un vínculo óptimo con estes. Tanto as universidades públicas como as privadas contan con espazos que informan sobre matriculacións, canles de comunicación, bolsas e axudas. Por este motivo, determina que “a web se converteu na canle máis importante para acceder, analizar e contrastar a información” e lamenta que as universidades non fixesen un esforzo na comunicación dos resultados e da información económica.