Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Universitarios en Nacións Unidas

O programa de voluntariado universitario na ONU dá aos alumnos a oportunidade de participar en accións internacionais a favor dos Obxectivos do Milenio
Por Azucena García 26 de Agosto de 2012
Img estudiantes45listado
Imagen: thinkpublic

O Programa de Voluntariado Universitario en Nacións Unidas amplía os horizontes dos estudantes. Os alumnos seleccionados teñen a oportunidade de participar en investigacións e proxectos internacionais, que lles permiten pór en práctica os seus coñecementos, á vez que os acrecentan. En cada convocatoria, os estudantes toman parte nun proxecto a favor dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, unha experiencia única para os alumnos elixidos. A convocatoria está aberta e a continuación explícase como ser un universitario voluntario en Nacións Unidas, proxectos nos que estes participan e que gastos cobre a bolsa que recibe cada estudante.

Como ser un universitario voluntario en Nacións Unidas

Os universitarios voluntarios na ONU gozan dunha oportunidade única para adquirir experiencia no ámbito internacional, ademais de axudar a mellorar o mundo. O programa do cal se benefician permítelles realizar tarefas de voluntariado en Nacións Unidas durante seis meses, unha experiencia posible grazas á colaboración entre varias universidades españolas e Voluntarios de Nacións Unidas (VNU). A Universidade Autónoma de Madrid (UAM) é a coordinadora nacional da iniciativa, financiada en boa parte pola Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID).

Os universitarios que queiran colaborar na ONU han de ter 25 anos, un bo nivel de inglés e axustarse ao perfil das prazas vacantes

Para optar ás postos vacantes do Programa Español de Voluntariado Universitario en Nacións Unidas ante os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM), débense cumprir uns requisitos. Os estudantes han de estar matriculados o curso pasado ou estalo este curso 2012/2013 e ter 25 anos no momento de iniciar o período de voluntariado. En canto á formación, esta debe axustarse ao perfil dos postos ofertados, pero ademais pídese que os estudantes interesados teñan bo nivel de inglés, experiencia e/ou interese na cooperación ao desenvolvemento e voluntariado, reunir os requisitos técnicos do posto solicitado, gran capacidade de adaptación, habilidades interculturais, unha forte motivación e capacidade de compromiso.

Ao anterior engádese a necesidade de cumprir as normas, condicións e código de conduta de Nacións Unidas, posto que, durante a estancia en destino, os estudantes adquiren a condición de voluntarios da ONU e acóllense, por tanto, ao que marca esta institución.

Os alumnos interesados en obter unha das bolsas que se conceden, han de solicitala antes de mediados de setembro -cada universidade conta cos seus propios prazos, en xeral, entre o 10 e o 14 de setembro-. Será durante ese mes e en outubro cando se seleccione aos beneficiarios, que partirán cara ao seu destino en novembro. As xestións realízanse na propia universidade, onde se solicita información e entrégase a solicitude.

Proxectos nos que participan os universitarios

Os universitarios seleccionados para colaborar con Nacións Unidas toman parte en accións relacionadas con medio ambiente, saúde, educación, novas tecnoloxías, xénero ou prevención de riscos, entre outros ámbitos. Desenvolven estas tarefas en países en desenvolvemento, polo que se desprazan desde os seus lugares de orixe ata o país en cuestión e incorpóranse ao equipo da ONU para implementar melloras que axuden á consecución dos ODM.

Os universitarios cobren postos de comunicación, turismo, educación, control de enfermidades, deseño gráfico ou promoción dos Dereitos Humanos, entre outros

Cada estudante pode elixir un máximo de dous postos. Neste caso, é necesario entregar dúas cartas de motivación en inglés, unha específica para cada posto ao que se opta. As prazas libres consúltanse nas páxinas web das universidades participantes, un total de 19. Grazas a elas, convócanse 25 prazas: 20 delas financiadas pola AECID e outro cinco a cargo da Universidade Autónoma de Madrid e a Universidade de Valencia, que ofertan cinco postos exclusivos para os estudantes destes centros.

Os países nos que se desenvolverán as accións son: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, O Salvador, Guatemala, Güiana, Honduras, Nicaragua, Perú, Panamá e República Dominicana. Respecto dos postos, requírense asistentes de comunicación, promoción de turismo comunitario e voluntariado, técnicos de educación, control de enfermidades transmisibles, deseño gráfico ou promoción dos Dereitos Humanos, entre outros.

Gastos que cobre a bolsa

Os alumnos bolseiros desprazados a terreo han de afrontar unha serie de gastos. Para cubrilos, cada un obtén unha bolsa que se estima suficiente para abonar a manutención, un seguro médico e de responsabilidade civil, ademais dos billetes para trasladarse ata o lugar de destino e regresar unha vez terminado o período de voluntariado.