Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Wifi nas universidades

Conexión inalámbrica a Internet nas universidades públicas españolas
Por Marta Vázquez-Reina 22 de Outubro de 2007

Máis de 1.200.000 estudantes, preto de 90.000 profesores e 40.000 traballadores do persoal de 44 universidades públicas españolas poden xa, a partir deste curso 2007-2008, acceder gratuitamente a Internet desde case calquera punto do seu campus universitario grazas ao programa “Campus en Rede”. Este proxecto, destinado a dotar de redes inalámbricas (WIFI) para conectarse á Rede sen necesidade de cables ás universidades adscritas, permitirá ademais facer uso desta tecnoloxía cando os estudantes ou persoal universitario atópense desprazados noutras universidades españolas ou estranxeiras.

Un estudante abre o seu portátil na cafetaría da Facultade, introduce a súa clave e automaticamente conéctase a Internet para realizar unha consulta; mentres, un profesor universitario, que agarraches a un seminario nunha universidade europea, realiza a mesma operación desde a biblioteca da devandita institución e accede ao seu correo electrónico. Estes son algúns exemplos prácticos do impulso para o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) na comunidade universitaria que proporcionou o programa “Campus en Rede”, un proxecto que se engloba no Plan Avanza do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio español, cuxa finalidade principal é fomentar o desenvolvemento da Sociedade da Información en España, entendendo que a implantación do TIC en todos os sectores da sociedade é un elemento crave para o crecemento do país.

O obxecto principal do programa é mellorar a accesibilidade á rede da comunidade universitaria

Perseguindo este obxectivo, xorde no 2005 o proxecto “Campus en Rede”, froito dun acordo asinado entre a Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE), a Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información (SETSI) e a Entidade Pública Empresarial Rede.es. O obxecto principal do programa é mellorar a accesibilidade á rede da comunidade universitaria, comezando pola dotación dunha solución de conectividade inalámbrica nos campus universitarios. Para iso, realizáronse dúas convocatorias públicas co fin de seleccionar as universidades que se verían beneficiadas por este programa, ao que se adheriron 44 das 50 universidades públicas españolas. O seis universidades que non se adscribiron ao proxecto son: A Lagoa, As Palmas, Almería, Huelva, Xaén e Málaga, aínda que todas elas, exceptuando a Universidade da Lagoa, contan actualmente con cobertura WIFI nos seus campus.

Deste xeito, cun orzamento de 7,8 millóns de euros, levouse a cabo nos dous últimos anos a subministración, instalación e posta en marcha dunha infraestrutura inalámbrica nos campus das universidades beneficiarias, que actualmente alcanza unha cobertura do 85%. Esta tecnoloxía permite a estudantes, profesores e persoal administrativo das 44 universidades acceder gratuitamente, desde aqueles puntos dos campus universitarios que estean sinalizados como puntos de cobertura, tanto a Internet como aos recursos internos destas institucións (intranet). Para facer uso deste servizo, só é necesario dispor dun portátil e unhas claves de usuario e contrasinal, que normalmente son as que se proporcionan aos estudantes ou persoal universitario cando entran a formar parte da institución e que lles serán válidas durante toda a súa permanencia nela. Así mesmo, a universidade proporciona un software específico gratuíto que é necesario executar para acceder ao servizo, este software xeralmente está dispoñible para descargarse en paxínalas Web das propias universidades, onde se inclúen tamén os manuais para a instalación, así como os mapas de cobertura inalámbrica dos distintos campus. Por outra banda, o programa “Campus en Rede” habilitou un número de atención único para toda España (902876165) ao que os usuarios se poden dirixir para solicitar soporte técnico ante calquera eventualidade no uso das redes inalámbricas.

Cando un alumno ou persoal universitario desprázase a outra universidade pode facer o mesmo uso do servizo de conexión inalámbrica que realiza no seu propio campus

Ademais da posta en marcha da cobertura inalámbrica nos campus, unha das liñas de actuación máis destacadas de Campus “en Rede” é a implantación de solucións que permiten a mobilidade dos usuarios dun campus a outro. É dicir, que cando un alumno ou persoal universitario desprázase a outra universidade, tanto española como doutros países europeos, pode facer o mesmo uso do servizo de conexión inalámbrica que realiza no seu propio campus. Para que isto sexa posible, ambas as institucións, a orixinaria e a que se visita, deben ser membros da rede Eduroam, unha infraestrutura tecnolóxica que permite que os seus usuarios poidan desprazarse entre as distintas institucións membros e dispor, utilizando as mesmas credenciais e software que no seu lugar de orixe, de servizos móbiles para conectarse a Internet e acceder aos recursos tanto da súa organización como daquela que lles acolle. En España este servizo xestiónao RedIRIS, a rede académica e de investigación destinada á interconexión dos recursos informáticos das universidades e centros de investigación españois, que se integra na Entidade Pública empresarial Rede.es, adscrita ao Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

E se non teño portátil…

Para que serve ter cobertura inalámbrica para acceder gratuitamente a Internet se non se posúe un equipo informático para conectarse. O Plan Avanza, no que se integra “Campus en Rede”, tivo en conta este detalle, e para iso creou a campaña Prestamos Avanza para mozas e universitarios, unha axuda para financiar a adquisición de equipamento informático para mozos (de 18 a 35 anos) e estudantes matriculados en centros españois de estudos universitarios a través do Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Este préstamo, que pode ser ata do 100% do valor cun máximo de 3.000 euros, ten un prazo de amortización de 5 anos cun tipo de interese do 0%, e débese destinar obrigatoriamente á adquisición dun computador con capacidade de conexión a Internet de banda ancha e ao alta nun servizo de conexión a Internet, se non se ten xa no momento de solicitar o préstamo. Ademais, opcionalmente, pódese destinar parte do préstamo á compra de software, dun dispositivo lector de cartón electrónico e outros periféricos.

Os mozos e universitarios teñen de prazo para solicitar esta axuda ata o 31 de decembro do 2010, unicamente terán que presentar a folla de solicitude debidamente cumprimentada, xunto cos documentos identificativos (DNI e certificado do centro de estudos no caso de universitarios), en calquera das entidades colaboradoras. Unha vez concedido o crédito, o solicitante dispón de catro meses para presentar na mesma entidade a copia da factura de compra do equipo informático, así como do comprobante de alta en Internet.