Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aprobado o proxecto de lei de protección do medio mariño

A nova norma persegue lograr un bo estado ambiental das áreas mariñas españolas
Por mediatrader 1 de Marzo de 2010

O último Consello de Ministros aprobou o proxecto de lei de protección do medio mariño, co que se pretende establecer un marco xurídico para lograr un bo estado ambiental das áreas mariñas españolas, así como a recuperación de ecosistemas mariños. O proxecto de lei aborda aspectos non regulados ata agora na lexislación española, planifica de forma integrada as políticas no medio mariño e incorpora o Directiva marco da Unión Europea (UE) sobre esta materia.

Entre as medidas contempladas no proxecto de lei, destacan as “Estratexias Mariñas”, como instrumento de planificación; a creación da “Rede de Áreas Mariñas Protexidas” e a incorporación de criterios ambientais nos usos do medio mariño.

Entre as “Estratexias Mariñas”, está previsto delimitar unha serie de demarcacións mariñas nas que levarán a cabo actuacións específicas para cada área, co obxectivo de garantir que a presión conxunta das actividades que se realicen nelas mantéñase en niveis compatibles coa consecución dun bo estado medio ambiental. As estratexias incluirán a avaliación das augas mariñas, a definición do seu bo estado ambiental, a fixación de obxectivos ambientais e a adopción dun programa para alcanzar o devandito estado e o seu seguimento.

Con respecto á “Rede de Áreas Mariñas Protexidas?, o seu obxectivo é asegurar a conservación e recuperación do patrimonio natural, para o que se determinará primeiro cales son os espazos naturais que conformarán a rede e despois os mecanismos para a súa xestión.

Tamén se aplicarán medidas ás augas, ao leito mariño e o subsolo que se sitúan máis aló da liña basee que serve para medir a anchura das augas territoriais e que se estenden ata o límite exterior da zona en que cada Estado exerce dereitos xurisdicionais, e establecerá normas sobre as verteduras desde buques e aeronaves ao mar, a incineración no mar e a colocación de materias no fondo mariño xa reguladas en convenios internacionais.