Infografía

Aproveitamento da auga de choiva

Reutilizacion agua

Empregando este sistema, nunha vivenda de catro ou cinco persoas pódese reducir á metade o consumo