Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As charcas constitúen un hábitat crave para a cegoña negra

A especie está catalogada como "vulnerable" en España e Portugal
Por mediatrader 20 de Decembro de 2011

Investigadores da Universidade Politécnica de Madrid (UPM), en colaboración coa Fundación CBD-Hábitat, participaron nun estudo sobre a conservación da cegoña negra, que está catalogada como especie “vulnerable” en España e Portugal. Os científicos determinaron neste traballo que as charcas constitúen un hábitat crave para a cegoña negra.

Considérase á cegoña negra como unha especie “paraugas” posto que está ameazada, necesita zonas de alimentación moi amplas, é moi selectiva en canto á súa dieta e zonas de alimentación e porque, ademais, habita en zonas con presenza doutras moitas especies endémicas ameazadas. De aí o interese por preservar tanto aos individuos da especie como o hábitat que utiliza. Coñecer como elixen as especies as súas zonas de alimentación é fundamental para planificar accións de manexo de hábitat dentro dos programas de conservación de especies ameazadas.

A cegoña negra é unha especie migradora de longa distancia que se alimenta principalmente de peixes, anfibios, réptiles e grandes invertebrados. A poboación ibérica atópase no extremo occidental da súa área de distribución, con 405-483 parellas. A ausencia de alimento adecuado nos humidais das áreas de alimentación durante a época de cría condiciona a produtividade das cegoñas e, por tanto, a súa dinámica poboacional, posto que se produce un aumento da área de campeo e do tempo dedicado á procura de alimento.

No marco dun proxecto LIFE, financiado pola Unión Europea (UE), estudouse que características deben reunir os estanques ou charcas -que normalmente se empregan para proporcionar auga ao gando extensivo ou a caza, sobre todo maior- para que a cegoña negra seleccióneos para alimentarse. Para iso, elixíronse 98 charcas, tanto naturais como artificiais, situadas en oito ZEPAs (zonas de especial protección para as aves) con presenza estival da especie. Ademais, estudáronse as características do medio que rodea ditas zonas húmidas. Consideráronse así diversas cualidades estruturais de cada charca, da súa localización, e unha serie de variables cambiantes no tempo, como a turbidez ou o nivel da auga.

Os resultados obtidos mostraron que a cegoña negra prefire as charcas que reúnen que presentan ausencia de molestias (a cegoña negra, ao contrario que a súa curmá a branca, é moi tímida), presenza de presas e facilidade para capturalas. En concreto, as charcas preferidas foron as máis afastadas de estradas e aquelas con poucos signos de uso, denotados por excrementos e pegadas, por parte dos ungulados. Ademais, a especie detectouse con máis frecuencia en charcas situadas en zonas chairas e abertas, o que podería estar relacionado coa detección de posibles depredadores. Ademais, a cegoña elixe as charcas máis grandes, especialmente aquelas con maior nivel de auga, beiras pouco profundas, pouca turbidez e unha maior diversidade de especies de peces e de anfibios.