Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As enerxías renovables deberán cubrir o 20,8% do consumo de enerxía en España en 2020

O Executivo aprobou un plan enerxético que, calcúlase, reportará un beneficio económico de 29.000 millóns de euros pola redución de importacións de combustibles fósiles
Por EROSKI Consumer 11 de Novembro de 2011

O Goberno aprobou a Planificación Enerxética Indicativa e o Plan de Enerxías Renovables (PER) 2011-2020. O Ministerio de Industria, Turismo e Comercio explicou que o documento de Planificación Indicativa debuxa o horizonte enerxético de face a 2020 para o conxunto do sistema, mentres que o PER ten o obxectivo de lograr, tal e como indica a Directiva comunitaria, que no ano 2020 polo menos o 20% do consumo final bruto de enerxía en España proceda do aproveitamento das fontes renovables.

“O Goberno deseñou unha política enerxética orientada a garantir a seguridade da subministración, a soster o medio ambiente, a impulsar a eficiencia e, por tanto, a recuperación económica a medio prazo”, asegurou o ministro Portavoz, José Blanco.

A Planificación Enerxética Indicativa estima un consumo de enerxía final en España ao termo do período de valores só lixeiramente superiores aos actuais, calculados en 102.220 (ktep), cunha estrutura na que destaca o aumento do peso da electricidade, do gas e das renovables de uso final, que se compensan co forte descenso do consumo de produtos petrolíferos. Con estas estimacións, prevese un forte aumento do peso renovable no mix, que segundo o PER pasará dunha contribución do 13,2% en 2010 a un 20,8% en 2020, e non se consideraría necesario un aumento das centrais térmicas.

A conxunción de ambos os factores, maior participación das renovables e menores consumos de combustibles fósiles, favorecerá a redución das emisións de CO2 na próxima década, en particular nos procesos de xeración de electricidade, que serán cada vez máis sustentables e máis limpos, de forma que en 2020 emitirase un 11,8% menos por cada quilowatt/hora producido. As previsións apuntan, ademais, a unha mellora da intensidade de enerxía final nunha media do 2% anual.

En canto ao Plan de Enerxías Renovables (PER) 2011-2020, contempla 87 medidas para que no ano 2020, polo menos, o 20% do consumo de enerxía en España proceda das fontes renovables. “Queremos que no ano 2020 a enerxía eólica sexa a fonte renovable máis importante e que na segunda metade da década empécense a incorporar tecnoloxías como a xeotermia ou as enerxías do mar”, explicou Branco.

Os custos asociados ao desenvolvemento do Plan, incluídas as curmás e o custo dos diferentes sistemas de apoio, cífrase en 24.700millóns de euros. De igual modo, “o plan reportaranos un beneficio económico de 29.000 millóns de euros pola redución de importacións de combustibles fósiles e lograremos crear 300.000 postos de traballo neste período. En total, calculamos que suporá unha contribución ao PIB de 33.600 millóns no próximos dez anos”, asegurou Branco.