Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Auditorías ambientais

Contribúen a mellorar a xestión ambiental de empresas ou municipios
Por miren 13 de Xullo de 2005

As Auditorías Mediombientales son unha ferramenta de planificación e xestión que responde as esixencias de calquera tratamento do medio ambiente urbano. A Auditoría Ambiental serve para analizar e interpretar a situación e o funcionamento de entidades tan diversas como unha empresa ou un municipio, estudando a interrelación de todos os aspectos para identificar os puntos fortes e débiles nos que hai que incidir para lograr un modelo sustentable respectuoso co medio ambiente.No caso dunha empresa, un uso máis concreto da Auditoría ambiental refírese a a cuantificación dunha operación industrial, determinando se os efectos de contaminantes están dentro das normas e se se cumpren as leis de protección ambiental. Os estudos de avaliación de impacto ambiental fanse xeralmente para determinar se un desenvolvemento novo ou unha obra de expansión cumprirán cos regulamentos durante a construción e operación do proxecto.

Algunhas auditorías son proxectos de gran escala que inclúen o plan inicial do proxecto, o recoñecemento da zona, a mostraxe e colección de datos, análises das mostras, simulación matemática, determinación de controis apropiados e medidas de mitigación. Ademais do impacto ambiental, as Auditorías toman en consideración a saúde e seguridade dos traballadores dentro da instalación. En definitiva, as Auditorías ambientais, entendidas como unha ferramenta de protección proactiva e preventiva do medio ambiente, supoñen un instrumento para o incremento da eficiencia e da redución dos custos.Así mesmo, as Auditorías Ambientais son un instrumento moi útil en toda operación de compravenda, así como na concesión de créditos ou seguros, posto que calquera lugar onde existise unha actividade industrial é susceptible de ocultar pasivos ambientais que poden repercutir no custo económico e nunhas responsabilidades subsidiarias sobre o novo propietario, como determina a Lei de Residuos. Esta lei pode traducirse en obrigacións de recuperación da contaminación, así como responsabilidades penais, o cal pode representar un custo importante. Por iso, estas Auditorías, chamadas de Transaccións de Compravenda, inclúen unha avaliación dos custos económicos e legais asociados a unha posible contaminación de chans, augas ou dos propios edificios, ao incumprimento da normativa legal ambiental presente e futura, e á xestión ambiental inadecuada.

No caso dun municipio, as Auditorías serven para poder definir unha correcta política ambiental que faga posible a sustentabilidade dos recursos ambientais, identificando aquelas incidencias ambientais que afectan o municipio, co obxectivo de emendalas. En definitiva, trátase dun punto de arranque para a execución e establecemento de actuacións ambientais no municipio, e para a posta en marcha dos sistemas de participación cidadá e o desenvolvemento e a aplicación da Axenda 21 Local.As Auditorías poden ser realizadas por especialistas internos ou coa colaboración de asesores externos, aínda que se recomenda considerar a composición interdisciplinaria. Pola súa banda, un Auditor ambiental debería contar cun perfil que incluíse coñecementos sobre lexislación e auditoría, sobre ciencias naturais, sobre técnica de procesos e sobre sistemas de xestión e administración de empresas. Unha vez que tomaron e estudaron os datos, os auditores informan da situación e suxiren posibles remedios. En ocasións, tamén é necesario o establecemento dun plan de monitoreo permanente co que poder observar parámetros meteorolóxicos, de contaminación atmosférica, ou de concentración de contaminantes na auga e refugallos.

Obxectivos das Auditorías ambientais

En definitiva, unha auditoria ambiental conta cos seguintes obxectivos:

  • Cumprimento das leis e regulamentacións ambientais.
  • Identificación e eliminación de fallos, desviacións e posibles riscos ambientais, de maneira que poidan crearse e/ou mellorarse as medidas de prevención e os sistemas de xestión de riscos ambientais.
  • Formación de todas as persoas que forman parte daquilo que foi auditado, aumentando a súa conciencia ecolóxica.
  • Creación dun sistema de información e comunicación interna e externa.
  • Mellora da protección do medio ambiente e das condicións sanitarias e de seguridade.
  • Optimización do consumo de recursos para lograr unha redución do mesmo.
  • Mellora das condicións acordadas con bancos e compañías de seguros, así como das relacións con autoridades, clientes e opinión pública.