Infografía

Buques propulsados polo vento

Buques cometa

Unha cometa suxeita á proa dun buque utiliza a enerxía do vento para fornecer propulsión auxiliar.