Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Cando a reciclaxe non se aproveita

Moitos países europeos, entre eles España, poderían non alcanzar os seus compromisos de reciclaxe, a pesar das melloras
Por Alex Fernández Muerza 31 de Marzo de 2014
Img puntoslimpios

A reciclaxe é unha práctica beneficiosa para o medio ambiente, a economía e os cidadáns. Por iso, a Unión Europea (UE) é cada vez máis esixente cos seus países membros. Aínda que as cifras melloran ano tras ano, os responsables comunitarios destacan que aínda queda moito para lograr os obxectivos marcados para 2020. Este artigo explica que España se atopa á cola da reciclaxe en Europa, que ocorre se non se recicla e como aumentar a reciclaxe.

España, á cola da reciclaxe en Europa

España é un dos países da UE que menos recicla, segundo un recente informe da oficina estatística Eurostat: só o 17% dos residuos municipais xerados recíclanse, fronte ao 27% de media dos 28 Estados membros.

España só recicla o 17% dos seus residuos municipais, segundo Eurostat
En concreto, cada cidadán español xerou 464 quilos de lixo en 2012. Desta cantidade, tan só o 17% reciclouse. O 63% restante dos residuos urbanos depositouse en vertedoiros e o 10% incinerouse. O cinco países con maior taxa de reciclaxe no devandito ano foron Alemaña (47%), Eslovenia (42%), Irlanda (37%), Bélxica (36%) e Islandia (36%). No outro extremo destaca Romanía, onde o 99% dos seus residuos acaba en vertedoiros, seguido por Malta, co 87%, Croacia, co 85%, Letonia, co 84%, ou Grecia, co 82%.

No entanto, as cifras de reciclaxe melloran ano tras ano. Segundo datos de Eurostat, en 2009 España reciclou un 15% dos seus residuos (fronte a un 24% da media europea), e a cantidade enviada a vertedoiro situábase no 52% (a media europea era do 38%). Agora ben, os responsables institucionais da UE subliñan que os países membros deben esforzarse para cumprir os seus compromisos ambientais. Neste sentido, a UE é cada vez máis esixente nas súas normativas e os seus obxectivos sobre reciclaxe. A Axencia Europea do Medio Ambiente (AEMA) recoñece que “a moitos países resultaralles extremadamente difícil alcanzar os obxectivos impostos pola UE de reciclar o 50% dos residuos domésticos e similares para 2020”.

Que ocorre cando non se recicla

A Comisión Europea advirte de que cada ano a UE elimina residuos que poderían reciclarse, como papel, vidro, plásticos, aluminio ou aceiro, por valor de 5.250 millóns de euros. Ao calcular unha cifra do que Europa perde ao non reciclar, os responsables europeos queren chamar a atención sobre o valor desta importante acción ecolóxica.

Os refugallos non reciclados acaban polo xeral en vertedoiros ou incineradoras, con diversas consecuencias negativas para o medio ambiente, a economía e os cidadáns.

Os expertos da institución comunitaria calculan que ao non reciclar devanditos residuos emítense á atmosfera 148 millóns de toneladas de dióxido de carbono (CO2), un dos principais gases de efecto invernadoiro implicados no cambio climático.

Ao non aproveitar os residuos para facer novos produtos, tense que recorrer a novas materias primas, e con iso, os recursos naturais sofren cada vez máis presións. Se continúa a tendencia actual, en 2050 a poboación mundial haberá crecido un 30% e alcanzaranse os 9.000 millóns de persoas. Os países en desenvolvemento, en especial as economías emerxentes como China ou India, aceleraron o seu consumo e produción e requiren grandes cantidades de enerxía e materiais. Se se aumentasen os niveis de reciclaxe, ditas presións sobre a natureza diminuirían.

A reciclaxe, ademais de supor un menor consumo de materias primas, tamén reduce as necesidades enerxéticas da produción industrial e empresarial. Segundo fontes comunitarias, con reducir só nun 1% o consumo de enerxía na UE, non faría falta o equivalente a 50 centrais de carbón. A contaminación por tanto tamén diminuiría.

A creación de postos de traballo relacionados coa reciclaxe é outro factor importante. Joan Marc Simón, coordinador da Alianza Internacional Residuo Cero, citando fontes da Comisión Europea, destaca que aumentar a reciclaxe ao 75% crearía máis dun millón de postos de traballo en Europa. “Con menos residuos xérase máis ocupación, máis economía local, menos gastos en xestión de residuos tóxicos, vertedoiros, etc.”, engade devandito experto.

Como aumentar a reciclaxe

As taxas de reciclaxe poderían mellorar se se asumisen os seguintes consellos:

  • Aumentar a concienciación cidadá. Os consumidores son claves para que os residuos acaben nos colectores adecuados e poidan reciclarse de maneira adecuada. Para iso, as campañas de concienciación son cada vez máis diversas e orixinais.
  • Mellorar o sistema de reciclaxe e aumentar os controis. Unha vez que o consumidor se desfai dos seus residuos, ponse en marcha o sistema de xestión, transporte, tratamento e recuperación dos mesmos. A súa mellora pode proporcionar unha maior calidade e cantidade de reciclaxe.
  • Aproveitar os fluxos internacionais de residuos. Nos últimos anos os residuos reciclables convertéronse en esenciais para satisfacer a crecente demanda de materias primas en Oriente Medio e Asia. Segundo o informe de Forest Trends, a industria recicladora chinesa evita que 65 millóns de toneladas anuais de papel recuperado elimínense en vertedoiro en Estados Unidos, Xapón e Europa. A Asociación Española de Recuperadores de Papel e Cartón (REPACAR) explica que China aproveita os colectores marítimos de retorno e evita que un elevado número regresen baleiros.