Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como denunciar en Europa problemas de medio ambiente

España é un dos países máis activos da UE en denuncias ambientais formuladas por cidadáns ao Europarlamento
Por Alex Fernández Muerza 27 de Maio de 2009
Img practicas ue

A conservación do medio ambiente depende en gran medida da Unión Europea, xa que os seus responsables crean as leis que afectarán o resto das lexislacións ambientais dos Estados membros. Ademais de votar, os europeos teñen outra forma activa de participar nesta institución: denunciar problemas que afectan á súa contorna natural. A Comisión de Peticións é un dos instrumentos de denuncia que se atopan ao alcance de todos os consumidores, e os españois destacan entre os cidadáns máis activos da UE en canto á súa utilización.

Imaxe: ElPlanB

A Comisión de Peticións do Parlamento Europeo (PE) é una das vías de denuncia máis directas paira os consumidores. En concreto, pode facer uso deste procedemento calquera cidadán da UE ou residente na mesma, e xa sexa de maneira individual ou en asociación con outros, así como calquera empresa, organización ou asociación con sede social na UE.

España orixina un 20% das denuncias ambientais que chegan á Comisión de Peticións
Esta comisión estuda as peticións dos cidadáns sobre calquera asunto de interese público ou privado, sempre que pertenza a algún dos ámbitos de actividade da UE. As denuncias relacionadas co medio ambiente son cada vez máis numerosas: durante 2008 recibíronse desde todos os países membros un total de 309 peticións relacionadas co medio ambiente, dun total de 1.886. España é un dos países máis activos neste ámbito, xa que segundo datos da propia comisión, orixina un 20% das denuncias ambientais que chegan á comisión de peticións.

En canto ás características das peticións máis comúns relacionadas co medio ambiente, destacan as que afectan á normativa europea, como a directiva das aves (BIRDS), o tratamento de augas, a rede Natura 2000 ou normas sobre contratación pública.

A petición pode ser una solicitude particular, una queixa ou observación relativa á aplicación do dereito comunitario, ou un chamamento dirixido ao Parlamento Europeo para que se sitúe ante un asunto concreto. A petición pódese presentar por correo postal ou mediante formulario vía Internet. Os membros da comisión recomendan detallar toda a información de forma clara, evitando os detalles superfluos, aínda que se pode engadir un resumo.

Img practicasUna vez recibida, a Comisión de Peticións, que xeralmente se reúne cada mes, salvo en agosto, informará da decisión adoptada ao responsable da petición. Os interesados poden seguir os debates da Comisión de Peticións a través da web do PE. Ademais, os peticionarios están informados en todo momento por carta ou correo electrónico das decisións que toma dita comisión parlamentaria, así como dos resultados das investigacións da Comisión Europea (CE).

Se a Comisión de Peticións considera que se produce una infracción da lexislación comunitaria, admite a trámite a petición. Posteriormente, a CE investiga a fondo o asunto e os deputados de peticións debaten a cuestión. Se se decide que en efecto se infrinxen as normas, pódese levar ao país ao Tribunal de Xustiza da UE, ou os propios países poden tomar as accións que consideren oportunas contra as entidades infractoras.

O PE agradece estas peticións, xa que supoñen una boa oportunidade de chamar a atención sobre calquera violación dos dereitos dos cidadáns europeos cometida por un Estado membro ou calquera outra autoridade.

Críticas ao sistema

Una das críticas máis comúns cara á UE adoita ser a súa presunta incapacidade á hora de tomar medidas concretas. No caso concreto da Comisión de Peticións, os seus detractores aseguran que se trata dun proceso lento que pode durar meses e até anos ata que se consegue, no seu caso, algún resultado positivo. Así mesmo, aínda que calquera persoa pode escribir una petición, é recomendable coñecer a fondo a lexislación europea paira redactar a petición conforme ás leis comunitarias e ter así máis oportunidades de que sexa aceptada a trámite.

A UE pode actuar e sancionar aos países que non respectan a lexislación comunitaria sobre medio ambiente ou que non garanten o seu cumprimento
Neste sentido, convén ter moi claro que a petición pertence ao ámbito de actividades da UE. Por exemplo, se un asunto é competencia e responsabilidade do Estado membro, a petición será declarada improcedente. En tal caso, a comisión pode suxerir ao responsable da petición que se dirixa a unha autoridade nacional ou a outro organismo non pertencente á UE.

Os membros da comisión lembran tamén que o PE non é una autoridade xudicial, polo que non pode ditar sentenzas, nin revogar decisións dos tribunais de xustiza dos Estados membros, nin substituír aos procedementos xudiciais incoados nos países membros. Así mesmo, os asuntos relacionados coa mala administración nas institucións ou órganos da UE non son competencia da Comisión de Peticións, senón do Defensor do Pobo Europeo.

Desde o Parlamento Europeo defenden as institucións europeas ao lembrar que a UE pode actuar e sancionar aos países que non respectan a lexislación comunitaria sobre medio ambiente ou que non garanten o seu cumprimento. Estas medidas realízanse por medio do Tribunal de Xustiza da Unión e grazas, en moitas ocasións, á participación activa dos cidadáns europeos no procedemento de control democrático.

Outras fórmulas de denuncia e información

A Comisión de Peticións é o sistema creado paira enviar una denuncia ao PE máis común, pero non é o único. O Correo do Cidadán é unha caixa de correos electrónica paira formular ao Parlamento Europeo preguntas, pedir información ou presentar propostas referidas a asuntos pertencentes aos ámbitos de actividade da UE. Una vez recibido a mensaxe, os responsables do Correo do Cidadán transmitirán nun prazo razoable as respostas que reciban dos outros servizos do PE.

Así mesmo, a CE tamén ten mecanismos de protección dos dereitos dos consumidores. Por exemplo, na web “Consumidores” ofrécese información e asesoramento sobre diversos aspectos que afectan en xeral aos dereitos dos consumidores, e en particular á súa relación co medio ambiente e a saúde, como os xoguetes infantís, os produtos perigosos e as sustancias químicas, a enerxía, as compras ou as vacacións.