Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Construción sustentable

Algúns criterios do sector teñen un gran impacto no ambiente e na saúde dos cidadáns
Por Alex Fernández Muerza 16 de Marzo de 2006

A construción é una das actividades económicas con maior impacto ambiental. Os edificios e vivendas poden chegar a consumir até a metade dos recursos naturais da contorna, e contribúen en gran maneira ao aumento das emisións contaminantes, tanto durante a súa construción como na súa vida útil. Por iso, o criterio de sustentabilidade é tamén clave neste sector, como maneira de garantir a protección do medio ambiente e o desenvolvemento económico presente e futuro.

As estatísticas sitúan ao sector da construción en España na segunda posición en canto a xeración de negocio, e as estimacións apuntan a un forte crecemento a curto e medio prazo. Trátase por tanto dun sector básico que, desgraciadamente, non se caracterizou por posuír una conciencia ecolóxica. Os expertos falan de “Desenvolvemento Urbano Sustentable” ou de “Construción Sustentable” paira referirse á necesidade dun cambio de actitude, como fórmula paira garantir non só a conservación do medio ambiente e a saúde dos cidadáns, senón tamén a súa viabilidade económica futura. Mesmo convive cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.

A Construción Sustentable leva una xestión eficiente da enerxía e da auga e a utilización de recursos e materiais non prexudiciais paira a contorna, conseguindo reducir desta maneira o impacto ambiental causado polos procesos de construción, uso e derriba dos edificios e polo ambiente urbanizado. Paira conseguir este obxectivo, é necesario analizar todo o ciclo vital do edificio, desde o seu deseño arquitectónico e a obtención das materias primas, até a súa posterior destrución en forma de residuos. Así mesmo, as edificacións sustentables deben ser contornas habitables e saudables paira os cidadáns. Con todo, moitas construcións modernas padecen a “síndrome do edificio enfermo“, isto é, posúen atmosferas interiores insalubres paira os seus ocupantes. Por exemplo, os edificios herméticos con climatización controlada reteñen compostos orgánicos volátiles (COV) que poden chegar a unhas perigosas concentracións centos de veces máis altas que no exterior. As edificacións sustentables deben ser contornas habitables e saudables paira os cidadáns

Aínda que comeza a notarse una evolución positiva, a experiencia dos últimos vinte anos demostra que non resulta fácil cambiar o sistema de construción dos edificios e o seu funcionamento. En definitiva, trátase dun cambio de mentalidade que debe conducir á ruptura cos malos hábitos adquiridos durante décadas de malgaste dos recursos naturais. Paira iso, a Construción Sustentable necesita, segundo os expertos, a implicación coordinada e dunha forma responsable de todos os axentes responsables no proceso, como administracións públicas, ONGs, provedores enerxéticos, promotores inmobiliarios e construtores, fabricantes de materiais e por suposto o usuario final. Pola súa banda, o denominado Código Técnico da Edificación preséntase como una ferramenta útil cara ao camiño da sustentabilidade dos edificios e vivendas. As formulacións fundamentais que se establecen no mesmo son, entre outras cuestións, a diminución da demanda enerxética dos edificios ou a reforma da lei de chan e normativas derivadas.

Criterios paira una casa sustentable

Os edificios construídos baixo o criterio de sustentabilidade debesen cumprir os seguintes requisitos:

  • Deseño bioclimático, de maneira que se regulen correctamente os cambios climáticos e de temperatura, mantendo o confort térmico e ambiental sen gastos enerxéticos adicionais, á vez que se asegure una correcta renovación do aire. As plantas, tanto no exterior como no interior da casa, diminúen os efectos da contaminación e axudan a preservar un equilibrio térmico e de humidade ambiental relativa. Así mesmo, a correcta ventilación permitirá evitar problemas de acumulación na vivenda de elementos tóxicos ou radioactivos, como o gas radón. O aforro enerxético debese ser outra das premisas indispensables paira una vivenda sa, tanto paira os seus moradores como paira a contorna.
  • Utilización de materiais de construción naturais e ecolóxicos, evitando materiais tóxicos, radioactivos, que xeren gases ou electricidade estática (como sucede cos plásticos, lacas e fibras sintéticas). O uso de ladrillos cerámicos, pedra, madeira, fibras vexetais, pinturas ao silicato, adobe de terra e morteiros con abundante cal son preferibles ao formigón armado con moito ferro, aluminio, PVC, ou ao exceso de cemento e aditivos químicos. En canto ao mobiliario e decoración interior, debesen evitarse mobles de madeiras aglomeradas con formaldehídos e colas tóxicas, así como tratamentos de protección da madeira que conteñan lindano ou pentaclorofenos, que resultan altamente tóxicos.