Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Contaminación do aire urbano: como combatela

Institucións, empresas e consumidores poden asumir varias medidas para previr e reducir este problema
Por Alex Fernández Muerza 27 de Abril de 2011
Img smog

A contaminación do aire urbano provoca 16.000 mortes prematuras en España, 370.000 en Europa, segundo diversas estimacións. O tráfico rodado é o principal causante deste problema, en especial, os vehículos diésel. Para combatelo, as institucións, as empresas e os consumidores poden asumir diversas iniciativas.

Coñecer o problema da contaminación e esixir medidas aos causantes

A industria, desprazada a outras contornas, xa non é na actualidade o principal emisor dos malos fumes das cidades, senón o tráfico rodado, causante ata nun 80% da contaminación urbana.

O transporte, en especial os vehículos diésel, xeran unha contaminación invisible pero con importantes efectos nocivos para os cidadáns. As partículas finas, moito máis delgadas que un cabelo humano, poden inhalarse e provocar problemas respiratorios, cardiovasculares e, mesmo, cancro.

A contaminación do aire urbano provoca unhas 16.000 mortes prematuras cada ano en España
A Sociedade Española de Pneumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR) asegura que esta contaminación provoca unhas 16.000 mortes prematuras cada ano en España, sete veces máis que os falecidos en accidente de tráfico. Pola súa banda, a Unión Europea estima que estas partículas, xunto co ozono troposférico, son responsables da morte prematura cada ano dunhas 370.000 persoas nos Estados membros.

Os fabricantes de automóbiles poden desenvolver sistemas menos contaminantes. Os motores diésel, máis nocivos nas súas emisións, poden reducir a súa polución mediante filtros específicos. As refinarías poden engadir aditivos nos carburantes para limitar o seu impacto ambiental.

Pola súa banda, as centrais térmicas, outro dos principais emisores, tamén poden incluír tecnoloxías de filtrado. É o caso dos sistemas de redución catalítica selectiva, que xeran menos cantidade de óxido de nitróxeno durante a combustión.

Apoiar medidas preventivas

Img smog001Segundo un informe do OCDE, as medidas previstas na Estratexia Europea para reducir a contaminación atmosférica supoñen aforros seis veces superiores aos investimentos necesarios para o seu control. Ademais, unha vez que se contamina, é moi difícil e custoso neutralizar estes efectos. As posibilidades de reducir a curto prazo o ozono troposférico con medidas correctoras son mínimas. Para facer fronte a unha choiva aceda, pódense agregar determinadas sustancias correctoras, pero son técnicas caras que non sempre garanten resultados. Por iso, a prevención é esencial.

As institucións poderían impulsar diversas iniciativas que os consumidores poden apoiar e esixir. O uso do transporte colectivo sería unha delas. Bonos máis económicos, en especial nos días que pode haber máis contaminación, ou aumentar a rede de transporte público e a súa periodicidade fomentaría o seu uso entre os consumidores e levaría a máis dun a deixar o coche privado.

Londres restrinxe a entrada aos coches máis contaminantes

Outra posible medida sería a xeneralización de vehículos máis ecolóxicos, como os híbridos ou os eléctricos. Poderíase fomentar a construción de postes de recarga eléctrica, a concesión de axudas e subvencións para a compra ou o aluguer destes vehículos, ou o investimento en proxectos de I+D para mellorar estas tecnoloxías. E por suposto, deberíase impulsar o uso da bicicleta. O aumento dos carrís bici, as zonas 30 ou os sistemas de préstamo públicos son algunhas iniciativas para potenciar este medio de transporte.

Algúns países puxeron en marcha diversas ideas, como as zonas de baixa emisión, onde se prohiben os vehículos máis contaminantes, os semáforos que se pon en vermello cando se detecta un nivel alto de partículas finas ou o límite da velocidade a 30 km/h polos centros urbanos. O concello de Londres restrinxe a entrada aos coches máis contaminantes, mentres que en Alemaña obrígase aos vehículos diésel a utilizar catalizadores para circular polas súas cidades.

O apoio aos sistemas de eficiencia enerxética tamén axudaría, xa que se poderían conseguir reducións imporantes no consumo de enerxía sen afectar o confort.

As investigacións para detectar e coñecer máis acerca deste tipo de contaminación son tamén moi importantes. O maior estudo ata a data sobre partículas contaminantes finas leva en marcha en París desde hai dous anos. Os seus responsables forman parte do proxecto Megapoli, que pretende avaliar o impacto da contaminación atmosférica nos grandes núcleos urbanos e no cambio climático.

Aprobar leis para mellorar a calidade do aire e velar polo seu cumprimento

En 2007 aprobouse a Lei de Calidade do Aire e Protección da Atmosfera, que traspón a normativa europea sobre esta cuestión. Se se aplica de forma correcta, os seus responsables estiman que en Europa se poderían evitar 140.000 mortes ao ano e aforrar 42.000 millóns de euros en atención sanitaria.

Entre outras cuestións, a Lei de Calidade do Aire sinala que se se superan os niveis de contaminación, as comunidades autónomas e concellos deben elaborar plans de redución e de mobilidade. A pesar diso, Ecoloxistas en Acción asegura que en moitos casos as institucións non teñen plans de acción e que a información ao cidadán non é adecuada.

En definitiva, as directivas comunitarias sobre calidade do aire son cada vez máis estritas, pero os responsables comunitarios sinalan que case ningún dos Estados membros, incluído España, cumpre os límites.

Datos veraces e actualizados

Ocultar a realidade ou achegar información nesgada ou baseada en medicións pouco fiables non elimina a contaminación, senón máis ben o contrario. Os cidadáns poden pensar que non hai problema ou non é grave e seguir cos seus hábitos contaminantes. Ademais, saber onde e cando hai máis contaminación pode ser útil para evitar realizar nese momento actividades ao aire libre. En Londres infórmase cada día nos medios de comunicación sobre a previsión da calidade do aire por zonas e grao de contaminación.