Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Ecoloxía e Medio Ambiente

Dous conceptos de fácil confusión que pasaron a formar parte da vida social e política nestes últimos decenios
Por miren 16 de Maio de 2005

Nos últimos decenios estas disciplinas experimentaron gran protagonismo en todas as ordes sociais, polo que coñecer e apreciar en que consiste a Ecoloxía e o Medio Ambiente é unha necesidade para calquera cidadán. A Ecoloxía é a ciencia que estuda as interrelacións entre os seres vivos e a súa contorna, tanto con outros seres vivos, como cos aspectos físicos (clima, orografía, etc.), ademais de depender dos factores sociais e económicos. O ecosistema é o conxunto de seres vivos, o medio onde viven, os factores ambientais e as relacións que se establecen entre eles. Todo o planeta podería ser considerado como un ecosistema, pero tamén o é unha simple pinga de auga dunha charca. Así, o medio ambiente é o conxunto de valores naturais, sociais e culturais existentes nun lugar e un momento determinado, que inflúen na vida material e psicolóxica do home e no futuro de xeracións.

A ecoloxía e as súas distintas acepcións

Como disciplina científica. A ecoloxía ten algo máis dun século, polo que se pode considerar unha ciencia nova. Xurdiu apegada á Bioloxía e tivo unha forte dependencia cara a ela, polo que aínda hoxe algúns a sinalan como rama da Bioloxía. No noso idioma, pódese distinguir entre a Ecoloxía como actividade científica, realizada polos ecólogos, e a Ecoloxía a partir da militancia ou o movemento dos ecoloxistas, aínda que poden existir “ecólogos” que sexan “ecoloxistas”.

Esta disciplina parte da idea de que os seres vivos, os ecosistemas, o conxunto da biosfera, a Terra ou o Universo son sistemas complexos nos que se establecen infinidade de relacións entre os seus compoñentes. Cabe lembrar que no estudo dos problemas ambientais únense moitas ciencias distintas: Bioloxía, xeoloxía, física e química e outras ciencias sociais e humanas como a economía, o dereito, a ética ou a política.

A Ecoloxía moderna tivo os seus principios co desenvolvemento da teoría da evolución de Charles Darwin, ao observar que o medio ambiente está en constante cambio, e que os organismos mellor adaptados son os que sobreviven polo mecanismo da selección natural, resaltando a importancia da interacción dos organismos coa súa contorna. En 1869, o alemán Ernst Haeckel crea o termo “Ecoloxía”, ao utilizar a voz grega “oikos”, que significa casa ou lugar para vivir, e a raíz “logos” que significa ciencia ou estudo. Haeckel opúñase claramente á idea de que os organismos fosen pasivos fronte ao ambiente.

A súa evolución a partir das primeiras sociedades e revistas

Aínda que a Ecoloxía naceu no século XIX co traballo de Haeckel, o seu crecemento deuse no século XX, coa aparición das primeiras sociedades e revistas ecolóxicas. En 1948 créase a Unión Internacional para a Conservación da Natureza e os seus Recursos Naturais (UICN), co obxectivo de conservar o medio ambiente e para desenvolver proxectos a nivel mundial que estudasen as relacións entre os organismos, incluído o home e a súa contorna. Unha das primeiras reunións internacionais que se realizou co fin de unificar criterios a nivel mundial para a conservación dos recursos naturais foi a Conferencia Mundial sobre o Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972. Así mesmo, outra data importante é a de 1992, cando se reuniron en Río de Janeiro os representantes de 175 países no chamado Cume da Terra, co fin de estudar a vulnerabilidade do planeta e tomar medidas.

O MEDIO AMBIENTE

O medio ambiente non se reduce ao espazo no que se desenvolve a vida dos seres vivos, senón que tamén abarca, ademais, seres humanos, animais, plantas, obxectos, auga, chan, aire e as relacións entre eles, así como elementos tan intangibles como a cultura. Algúns autores móstranse remisos a utilizar o concepto de medio “ambiente” como tradución directa do vocábulo inglés “environment”, posto que o consideran unha redundancia que mediatiza e desvirtúa o concepto “ambiente”, que xa de seu define o que se quere expresar. Con todo, o concepto de medio “ambiente” parece asentarse tanto na linguaxe común como no dos responsables institucionais.

En España, aproximadamente unha vintena de carreiras universitarias relaciónanse en maior ou menor medida co medio ambiente, cada unha delas cunha perspectiva e competencia distinta, xa sexa de maneira máis ligada ao medio (Ciencias da Terra ou Ciencias sociais), ou para a corrección dos efectos negativos das actuacións humanas (Enxeñaría), e mesmo algunhas universidades ofrecen carreiras de medio ambiente propiamente ditas. Así mesmo, dada a dispersión de coñecementos e a procedencia dos profesionais, impártense por parte das propias universidades, así como por parte de organismos, empresas ou fundacións diversos cursos de doutoramento, posgraos, másteres ou cursos especializados.

O MEDIO AMBIENTE

O medio ambiente non se reduce ao espazo no que se desenvolve a vida dos seres vivos, senón que tamén abarca, ademais, seres humanos, animais, plantas, obxectos, auga, chan, aire e as relacións entre eles, así como elementos tan intangibles como a cultura. Algúns autores móstranse remisos a utilizar o concepto de “medio ambiente” como tradución directa do vocábulo inglés “environment”, posto que o consideran unha redundancia que mediatiza e desvirtúa o concepto “ambiente”, que xa de seu define o que se quere expresar. Con todo, o concepto de “medio ambiente” parece asentarse tanto na linguaxe común como no dos responsables institucionais.

En España, aproximadamente unha vintena de carreiras universitarias relaciónanse en maior ou menor medida co medio ambiente, cada unha delas cunha perspectiva e competencia distinta, xa sexa de maneira máis ligada ao medio (Ciencias da Terra ou Ciencias sociais), ou para a corrección dos efectos negativos das actuacións humanas (Enxeñaría), e mesmo algunhas universidades ofrecen carreiras de medio ambiente propiamente ditas. Así mesmo, dada a dispersión de coñecementos e a procedencia dos profesionais, impártense por parte das propias universidades, así como por parte de organismos, empresas ou fundacións diversos cursos de doutoramento, posgraos, másteres ou cursos especializados.