Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Efectos nocivos dos compostos orgánicos volátiles

Certos gases provenientes de produtos químicos ou da circulación de vehículos contaminan a atmosfera e poden provocar diversos trastornos e enfermidades
Por Alex Fernández Muerza 13 de Novembro de 2006

Os compostos orgánicos volátiles (COVs) agrupan a unha gran cantidade de sustancias químicas que se converten facilmente en vapores ou gases e que poden ter diferentes efectos nocivos sobre o medio ambiente e a saúde. O principal inconveniente ambiental destes gases é que, ao mesturarse con outros contaminantes atmosféricos, como os óxidos de nitróxeno (NOX) e reaccionar coa luz solar, poden formar ozono troposférico, que contribúe ao problema do smog fotoquímico. Este problema agrávase especialmente no verán, ao incidir o sol e as altas temperaturas.

En canto ás súas consecuencias sobre a saúde, poden ter desde un alto grao de toxicidade ata ausencia de efectos coñecidos, dependendo do composto e o período de exposición ao mesmo. Por exemplo, sábese que o benceno é un carcinógeno humano e téñense sospeitas razoables sobre o formaldehído e o percloroetileno. Os traballadores industriais, os fumadores e as persoas expostas á circulación de vehículos están máis en contacto con este tipo de sustancias.

Ademais dos seus efectos cancerígenos, a exposición a longo prazo a estes COVs pode causar lesións de fígado, riles e sistema nervioso central, mentres que a curto prazo pode causar irritación dos ollos e vías respiratorias, dor de cabeza, mareos, trastornos visuais, fatiga, perda de coordinación, reaccións alérxicas da pel, náuseas e trastornos de memoria. Segundo o seu perigo, clasifícanse en varios grupos:

  • Extremadamente perigosos para a saúde: Benceno, cloruro de vinilo e 1,2 dicloroetano
  • Compostos de clase A (poden causar danos significativos ao medio ambiente): Acetaldehido, anilina, bencilcloruro, carbonotetracloruro, CFC´s, acrilato de etilo, halones, anhídridomaleíco, 1,1,1-tricloroetano, tricloroetileno, triclorotolueno
  • Compostos de clase B (con menor impacto no medio ambiente): Acetona, etanol

A presenza destes elementos é entre dous e cinco veces superior no interior dos edificios que ao aire libre
Segundo a Axencia norteamericana de Protección do Medio Ambiente (EPA), a presenza destes elementos é entre dous e cinco veces superior no interior dos edificios que ao aire libre. Produtos como disolventes, pinturas, limpadores, líquidos para a industria de lavado en seco, insecticidas, ambientadores, pegamentos, vernices, solucións fotográficas, tintas de fotocopiadoras ou impresoras, e en xeral, calquera de orixe petroquímica, poden orixinar estes compostos en fogares e lugares de traballo.

No entanto, a orixe destas sustancias provén tamén de fontes naturais. O metano, o máis abundante dos hidrocarburos atmosféricos, fórmase a consecuencia das deposiciones do gando, as reaccións de putrefacción ou a dixestión das termitas, aínda que tamén provén en gran parte dos procesos de combustión industriais (gas natural). Sábese así mesmo que o metano inflúe no efecto invernadoiro e nas reaccións estratosféricas.

Pola súa banda, as árbores e as plantas tamén emiten COVs como o isopreno, os terpenos ou monoterpenos. Segundo diversas investigacións, estas sustancias poderían servirlles como protección fronte a elevadas temperaturas, contra patógenos e herbívoros, ou como axuda na cicatrización, aínda que tamén poderían estar a afectar negativamente ao cambio climático.

Na actualidade, os controis de emisións de COVs realízanse mediante diversas tecnoloxías, como quemadores e combustores térmicos e catalíticos, que reducen ou destrúen estas sustancias; e condensadores e adsorbedores, que permiten a súa posterior reutilización. Así mesmo, os investigadores traballan no desenvolvemento de novas tecnoloxías, como as de destrución coroa, de plasma, ou de biofiltración.

Lexislacións cada vez máis restritivas

Co obxectivo de previr e reducir a contaminación atmosférica causada polas emisións de COVs, a Unión Europea ha desenvolvido nos últimos anos varias lexislacións de aplicación en todos os países membros, como a Directiva 200/42/CE, de 21 de abril de 2004.

En España, hai na actualidade dous Reais Decretos que controlan as emisións de COVs. Por unha banda, o Real Decreto 117/2003 céntrase na restrición das emisións de COVs debidas ao uso de disolventes en determinadas actividades. Por outra banda, o Real Decreto 227/2006 limita o contido de COVs en determinadas pinturas de decoración e produtos para o repintado de vehículos. Desta maneira, estas normativas prohiben superar certos límites de emisión en 20 actividades industriais concretas, que deberán colocar nos seus produtos unha etiquetaxe indicando os seus valores de emisión de COVs.