Infografía

Enerxía con globos de aire quente

Energia globos

Este proxecto, desenvolvido por un inventor australiano, é capaz de producir enerxía limpa cun custo ao das instalacións eólicas e fotovoltaicas