Infografía

Enerxía das correntes mariñas

Energia corrientes marinas

Os océanos teñen correntes mariñas constantes, e, por tanto, predicibles. Estas correntes pódense aproveitar para xerar enerxía eléctrica limpa.