Infografía

Enerxía eólica mariña

Energia eolica offshore

A instalación de aeroxeradores eólicos no mar brinda a posibilidade de producir enerxía renovable con mellor rendemento que a obtida polos aeroxeradores terrestes.