Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Enerxía mini eólica

Permite aos consumidores xerar a súa propia electricidade, aínda que a falta de axudas e una lexislación específica frean o seu desenvolvemento
Por Alex Fernández Muerza 14 de Xullo de 2007

Quere autoabastecerse e xerar a súa propia electricidade e ademais de maneira ecolóxica? Una forma consiste en instalar na súa casa una mini instalación eólica. Con todo, a pesar das súas vantaxes, tanto paira zonas illadas como paira núcleos urbanos, apenas se utiliza. En calquera caso, os responsables do sector afirman que se trata dunha enerxía renovable cun gran potencial que debe salvar os actuais obstáculos lexislativos, económicos, tecnolóxicos e sociais.

Como montar en casa una mini eólica

Como montar en casa una mini eólicaNa actualidade, 1.800 millóns de persoas en todo o mundo viven sen electricidade, lembra José Santamarta, responsable en España do Instituto World Watch. “En España, as necesidades tamén son importantes, desde vivendas illadas a instalacións gandeiras ou agrícolas”, engade.

Una posible forma de conseguir enerxía nesas circunstancias é mediante o uso de pequenas instalacións que aproveitan a enerxía do vento. Estes sistemas de enerxía mini eólica consisten en pequenos aeroxeradores conectados ás redes de baixa tensión, con capacidade de producir un máximo de 100 quilowatts (kW). No entanto, “na súa gran maioría e a nivel doméstico son instalacións de non máis de 10 kW”, matiza Juan de Deus Bornay, presidente de Bornay Aeroxeradores e portavoz da recentemente creada sección de mini eólica da Asociación de Produtores de Enerxías Renovables (APPA).

Estes mini aeroxeradores poden instalarse mesmo en tellados, convertendo a calquera consumidor nun pequeno produtor

Así, segundo Bornay, estes mini aeroxeradores poden instalarse mesmo en tellados, convertendo a calquera consumidor nun pequeno produtor, cubrindo desde a iluminación publico a todo tipo de restaurantes, hoteis, empresas ou vivendas.

En opinión de Santamarta, estes pequenos aeroxeradores van destinados sobre todo á electrificación rural, xunto coa enerxía solar fotovoltaica illada, competindo cos xeradores que utilizan gasóleo ou outros produtos petrolíferos.

Á hora de instalar un destes sistemas, Bornay recomenda entrar en contacto coas empresas do sector paira avaliar as necesidades que se teñan e preparar un proxecto. En canto ao custo, “depende do tipo de instalación que se queira acometer, pero adoita equivaler ao dunha instalación fotovoltaica, ao redor de 6.000 euros por kW instalado“, afirma.

En canto á amortización deste sistema, o portavoz de APPA diferenza entre as instalacións en lugares illados, “onde non hai maior beneficio que dispor de luz”, e as que poden conectarse á rede eléctrica. Neste último caso, “coas tarifas actuais é practicamente imposible amortizar os equipos coa venda de electricidade.” Por outra banda, as axudas e subvencións son posibles, “pero o baleiro legal dificúltanas considerablemente”, conclúe.

Vantaxes e inconvenientes

Vantaxes e inconvenientesSegundo Juan de Deus Bornay, a mini eólica presenta as seguintes vantaxes, ademais das propias como enerxía renovable (inesgotable, respectuosa co medio ambiente, autóctona, etc.): Proximidade desde o punto de xeración ao momento de consumo -que minimiza as perdas de enerxía-; versatilidade das aplicacións; accesibilidade paira pequenas economías; desafogo paira as redes de distribución sen producir sobrecargas; menor impacto visual que as máquinas grandes; permite o bombeo de auga directa; non require complexos estudos de viabilidade; posibilita instalacións híbridas; xera emprego; etc.

Pola súa banda, Jose Santamarta subliña que este tipo de instalacións “non contaminan, apenas ocupan espazo, requiren un baixo mantemento e proporcionan a electricidade que pode supor una notable mellora na calidade de vida.”

A falta de regulación específica e a insuficiencia da retribución, de incentivos fiscais dificulta enormemente a súa rendibilidade

Entre os seus inconvenientes, Bornay destaca a falta de regulación específica e a insuficiencia da retribución, de incentivos fiscais, o que dificulta enormemente a súa rendibilidade. Nestas circunstancias, o portavoz de APPA considera que non se permite desenvolver a súa tecnoloxía, nin crear estándares ou economías de escala, e en definitiva, afirma, está a perderse a oportunidade de que as empresas españolas do sector poidan encabezar o lanzamento deste sistema.

Neste sentido, o responsable de World Watch cre que é un exemplo da “teoría do ovo e a galiña”: “A mini eólica non se desenvolve porque é cara, e non se abarata porque non hai demanda. O establecemento dunha curmá ou axuda adecuada permitiría o desenvolvemento do sector, o que á súa vez desenvolvería a “curva de aprendizaxe” que permitiría reducir os custos e ampliar a demanda.”

Así mesmo, outra das desvantaxes destes aparellos é a vibración e os ruídos que volven molesta a súa instalación en lugares habitados. Con todo, o presidente de Bornay Aeroxeradores afirma que este inconveniente está “practicamente solucionado”.

Consellos paira impulsar esta enerxía renovable

Consellos paira impulsar esta enerxía renovableAlberto Ceña, Director Técnico da Asociación Empresarial Eólica (AEE) cre que a mini eólica non será una fonte de xeración básica que teña grandes centros de produción, pero si considera que ten moito percorrido tanto nas políticas de xeración distribuída en redes débiles como en instalacións illadas, paira bombeo ou iluminación por exemplo.

A mini eólica necesita ser incluída no próximo Plan de Enerxías Renovables 2011-2020 e na planificación do Sector Eléctrico

Por iso, explica Ceña, desde a AEE consideran “oportuno seguir avanzando no desenvolvemento tecnolóxico e a mellora de equipos e aplicacións, a través dos programas de I+D nacionais como comunitarios”.

Pola súa banda, os responsables de APPA creen que a mini eólica debe superar una problemática propia que necesita un tratamento específico desde varias perspectivas:

  • Regulatoria: Que sexa recoñecida dun modo diferenciado na lexislación e sexa incluída na planificación estatal, tanto no próximo Plan de Enerxías Renovables 2011-2020 como na planificación do Sector Eléctrico.
  • Económica: Dado que os custos mini eólicos son similares aos da fotovoltaica, a tecnoloxía debería ter una retribución equivalente por verter electricidade na rede.
  • Tecnolóxica: Que se estandarice a tecnoloxía, facilítese as conexións a baixa tensión, ou se robustezcan as máquinas paira minimizar o seu mantemento.
  • Social: Que se potencie a penetración nos núcleos urbanos e increméntese o seu aproveitamento nos mercados onde xa está introducida (electrificación rural, bombeo de auga, repetidores de telecomunicacións, balizas de sinalización, etc).