Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Enerxía solar en España

O potencial solar de España é o máis alto de Europa debido á súa privilexiada situación e climatoloxía
Por miren 11 de Xaneiro de 2005

A enerxía solar ofrece moitas aplicacións e vantaxes respecto da enerxía convencional, xa que se trata dunha fonte enerxética gratuíta, limpa e inesgotable. Con todo, o seu desenvolvemento está aínda moi limitado en España, a pesar de ser o país europeo con maior radiación solar. Algunhas das causas da escasa implantación deste tipo de enerxía son a falta de concienciación ecolóxica e a necesidade de realizar una investimento inicial alta que non todo o mundo está disposto a asumir. No entanto, durante os últimos anos os custos abaratáronse de maneira importante e, ademais, as instalacións solares contan con importantes axudas e subvencións por parte das institucións paira tentar fomentar o seu consumo.

Que é a enerxía solar e cales son as súas vantaxes

A enerxía solar é una das fontes de enerxía renovable que máis desenvolvemento está a experimentar nos últimos anos e con maiores expectativas paira o futuro. Cada ano o sol arroxa sobre a terra catro mil veces máis enerxía que a que se consome, o que demostra que esta fonte enerxética está aínda infravalorada e sobre todo pouco explotada en relación ás súas posibilidades. O aproveitamento da enerxía solar consiste en captar por medio de diferentes tecnoloxías a radiación do sol que chega á terra co fin de empregar esa enerxía paira diferentes usos, como quentar auga, xerar electricidade, etc.

O uso do sol como fonte de enerxía non é algo novo, moitas culturas da antigüidade en todo o mundo construían os seus edificios baseándose na posición do sol paira obter mellores rendementos. Con todo, o aproveitamento do sol non é exclusivo de zonas con alta radiación solar. Alemaña, por exemplo, a pesar de contar con pouca radiación solar, é o país con máis instalacións solares de toda Europa, con ao redor do 62% de toda a potencia solar instalada no continente.

Placassolar 182x120

España é un país especialmente favorecido pola radiación solar grazas á súa privilexiada situación e climatoloxía. Segundo datos do Instituto paira a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), a radiación solar global sobre superficie horizontal en España oscila entre 3,2 kw/h/m2/día da zona máis setentrional do territorio até os 5,3 kw/h/m2/día da illa de Tenerife. Pero a pesar dese elevado potencial solar, existen moi poucas instalacións de captación solar en España, onde o cociente de superficie de captación solar térmica por cada mil habitantes está por baixo da media europea, con só 8,7 metros cadrados fronte a 19,9 metros cadrados por mil habitantes de Europa.

As vantaxes da enerxía solar son numerosas respecto das enerxías convencionais. En primeiro lugar é a fórmula enerxética máis respectuosa co medio ambiente e os seus recursos son inesgotables, polo que reduce a dependencia enerxética de enerxías fósiles e contaminantes como o petróleo. Desde o IDAE sinalan a súa alta eficiencia como outro importante beneficio, ademais de que a súa implantación non afecta á calidade do aire nin dos chans. Así mesmo, garántese que as instalacións solares son silenciosas, limpas e cunha longa vida útil (entre 20 e 30 anos dependendo do tipo). Por último, facilita o autoabastecimiento e permite xerar enerxía preto de onde se necesita sen necesidade de custosas infraestruturas paira o seu transporte.

Paira que se pode usar a enerxía solar?

A demanda de enerxía aumenta cada ano na nosa sociedade, a pesar de que os recursos enerxéticos son limitados. De aí a importancia de potenciar enerxías renovables como a solar, que permite diferentes usos:

 • Enerxía solar fotovoltaica: a enerxía solar transfórmase en electricidade a través de paneis solares fotovoltaicos. Úsase tanto en sistemas illados como conectados á rede eléctrica.
 • Enerxía solar térmica: cáptase a enerxía do sol paira conseguir auga quente e calefacción por medio de colectores solares.
 • Aproveitamento pasivo do sol: a simple orientación da vivenda e a súa forma construtiva permiten obter ganancias solares sen necesidade de ningún elemento técnico.

A enerxía solar fotovoltaica permite xerar enerxía eléctrica grazas a unhas placas solares sobre as que incide a radiación solar. Segundo explican desde o IDAE, una instalación fotovoltaica está composta “por un xerador fotovoltaico e un sistema de acumulación de enerxía nas instalacións illadas, acumulándose a electricidade xerada en corrente continua”.

Até hai poucos anos este tipo de enerxía utilizábase illada da rede eléctrica, sinala Yago Torre-Enciso, técnico da Unidade de Renovables do Ente Vasco de Enerxía (EVE). “É una opción cara, e antes aínda o era máis. Por iso só se contemplaba cando non había outras posibilidades. Por exemplo en refuxios de montaña ou lugares illados da rede eléctrica onde levar cables con postes resultaba moi custoso, ademais de ter un gran impacto ambiental”.

Nos lugares illados, a enerxía eléctrica que producen as placas fotovoltaicas acumúlase en baterías, algo imprescindible debido a que a produción e a necesidade de consumo non son simultáneas. Desta forma as baterías garanten una autonomía de 4 ou 5 días e aseguran a subministración até nas peores condicións climáticas.

Durante os últimos anos as institucións apostaron por estender a solar fotovoltaica tamén a vivendas ou edificios conectados á rede eléctrica. En opinión do técnico do EVE Yago Torre-Enciso, era a única forma de conseguir abaratar o alto custo. “Antes utilizábase pouco porque era cara e era cara porque se usaba pouco. Grazas á normativa legal que facilita e favorece a súa instalación en lugares onde hai rede convencional na porta de casa, está a conseguirse xeneralizar o seu uso”, explica.

Nos sistemas conectados á rede eléctrica, a enerxía eléctrica que se produce a través das placas solares véndese directamente á compañía eléctrica, e non só os excedentes, senón toda a enerxía producida, de tal forma que non se auto consome, pero si se achega ao sistema xeral enerxía eléctrica producida de forma limpa. “A compañía está obrigada a comprar esa enerxía a un prezo moi alto, até 0,41 euros/kwh, mentres que a que nós compramos págase a un prezo inferior, 0,09 euros por cada kwh que se consome. Por esa razón se eu poño no tellado ou o terreo da casa una instalación conectada a rede paira vender enerxía, non vendo só o que sobra, senón todo o que se produce porque pagan moito, e despois compro o que necesito a un prezo máis barato”, explica Torre-Enciso.

A enerxía solar térmica aproveita o sol paira producir auga quente sanitaria, calefacción, climatización de piscinas ou sistemas de refrixeración solar, aínda que o uso máis estendido é o primeiro. Paira lograr este tipo de enerxía é necesario un sistema de colectores solares, que captan a radiación solar, tal e como explican desde o Ente Vasco de Enerxía. “Constan dunha caixa negra hermética con superficie de cristal que se quenta ao incidir nela a radiación solar e que, á súa vez, quenta o líquido que circula polas tubaxes situadas no seu interior. A auga quentada almacénase nun depósito paira asegurar o abastecemento cando se produza a demanda”.

Esta tecnoloxía, que é máis cara que a fotovoltaica, presenta algún inconveniente á hora de conseguir calefacción en días con climatoloxía adversa. O técnico do EVE comenta que en zonas con pouco sol como o País Vasco é complicado conseguir calefacción “porque sempre se necesita no inverno cando hai mal tempo. Se fai moito frío pero o día está despexado non hai problema, pero en xeral iso só se consegue uns poucos días, e farían falta moitas máis placas no tellado para que funcionase”.

Custos de instalación, subvencións, e rendementos

O investimento inicial que require una instalación solar fotovoltaica é alta. Segundo cálculos feitos polo Ente Vasco de Enerxía, a instalación que require una vivenda tipo do País Vasco cun consumo medio anual de 9 kw/día podería roldar os 20.000 euros. Pero este forte investimento pódese amortizar nun prazo aproximado de dez anos, debido ás cuantiosas subvencións e axudas que as institucións ofrecen por ser enerxía de orixe renovable, e grazas tamén ao sobreprezo que as compañías eléctricas pagan pola electricidade producida. A vida útil deste tipo de instalacións adoita ser duns 25 anos, por tanto pódense obter beneficios durante aproximadamente quince anos.

Durante os últimos dous anos as instalacións solares abaratáronse máis dun 20%, e de face ao futuro os expertos auguran que se manterá esa tendencia á rebaixa dos custos como consecuencia do aumento de instalacións. Doutra banda, a regulación lexislativa vai promover de forma decidida o uso de enerxías renovables, xa que segundo anuncian desde o EVE, hai en proxecto un novo código técnico da edificación que contempla que certos edificios incorporen un sistema fotovoltaico e que algunhas vivendas se constrúan cun sistema solar térmico.

Os particulares que queren instalar nas súas vivendas una instalación solar contan con varios tipos de axudas a fondo perdido, que oscilan entre o 40 e o 50% do custo total, ademais de créditos cun interese moi baixo ou mesmo cero. O goberno central adoita achegar una subvención do 20% ademais de ofrecer una bonificación de intereses. Pero as comunidades autónomas tamén ofrecen axudas que poden engadirse ás recibidas polas institucións estatais. Así por exemplo, a bonificación do Ente Vasco de Enerxía adoita roldar o 22%, aínda que nas instalacións illadas de rede a subvención media chega até o 30% do custo total, porque se considera una necesidade que hai que cubrir. A única limitación que marca a lexislación europea é que ningunha actividade con ánimo de lucro pode recibir máis dun 51% de axuda. É o caso das instalacións fotovoltaicas conectadas a rede, nas que o propietario vende a enerxía producida á compañía eléctrica.

Que ten que facer calquera persoa que quere instalar placas solares na súa vivenda? En primeiro lugar pode solicitar información sobre a materia a través das diferentes institucións que promoven o uso de enerxías renovables. Alí facilitaranlle una lista dos instaladores de placas solares que operan en cada comunidade autónoma. Despois debe dirixirse a varios deles paira poder comparar prezos e propostas de instalación. Una vez elixido o instalador, el mesmo encárgase de realizar todas as tramitacións necesarias, aínda que é o usuario quen nun primeiro momento debe pagar o investimento inicial ata que reciba as subvencións.

Situación da enerxía solar en España

Durante os últimos anos a Unión Europea ha adoptado importantes decisións sobre política enerxética, co fin de reducir o consumo de enerxías contaminantes e apostar polo consumo de renovables como a enerxía solar. Así, a UE establece como obxectivo paira o ano 2010 que todos os seus países membros reduzan polo menos nun 15% as emisións de gases causantes do efecto invernadoiro. Tamén esixe que o 12% das fontes enerxéticas de todos os estados sexan renovables.

Se se queren cumprir estas esixencias europeas, España debe facer un gran esforzo, posto que durante os próximos cinco anos tería que incrementar a súa superficie de captación solar térmica até os 4.500.000 metros cadrados, que supón un cociente de 115 metros cadrados por cada mil habitantes. Segundo o Instituto paira a Diversificación e Aforro de Enerxía, una cuarta parte dese mercado podería corresponder a vivendas unifamiliares e o resto a vivendas multifamiliares e outras aplicacións. En canto ás previsións de crecemento das fotovoltaicas en España, o IDAE estima que o incremento da potencia a instalar até o 2010 podería alcanzar os 135.000 kwp, entre instalacións illadas e conectadas á rede.

Pero de momento a situación en España non é moi boa, máis aínda se temos en conta as enormes posibilidades dun país con moito sol. Os últimos datos recolleitos polo IDAE no 2001 calculaban que había uns 500.000 metros cadrados instalados de captación solar térmica. Os expertos aquí consultados (IDEA e o EVE) creen que hai varias razóns que explican o escaso desenvolvemento da enerxía solar en España:

 • Condicionantes económico-financeiros: necesítase facer una investimento inicial elevada que non todo o mundo pode asumir.
 • O período de amortización do investimento é longo, uns dez anos.
 • Falta de concienciación ecolóxica e ambiental.
 • A sociedade española ten pouca información sobre o tema e non coñece todos os beneficios e usos da enerxía solar.
 • Ausencia de normativa necesaria paira fomentar o seu uso.
 • Non se coida o suficiente a integración da instalación solar nos edificios.
 • Nalgúns casos a falta de espazo pode ser un inconveniente á hora da instalación.
 • A normativa esixida nalgúns casos pode retraer a algúns consumidores interesados: nas instalacións fotovoltaicas conectadas a rede o propietario debe facer declaración de IVE cada tres meses e darse de alta no imposto de actividades económicas, porque se vende enerxía á compañía eléctrica.