Infografía

Enerxía solar en vivendas comunitarias

Energia solar

O Código Técnico da Edificación (CTE) obriga a todas as novas construcións nas que se use auga quente (vivendas, hospitais, hoteis…) a instalar sistemas solares térmicos.