Infografía

Enerxía undimotriz

Energia unimotriz

É a producida polo movemento das ondas. Algúns países da Unión Europea, entre os que se atopa España, están a desenvolver tecnoloxías que permitan aproveitala e transformala en enerxía eléctrica.