Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Enerxías renovables en España

En 2020 prevese que o 22,7% do consumo final bruto de enerxía proceda destas fontes ecolóxicas
Por Alex Fernández Muerza 12 de Agosto de 2010
Img huerta solar
Imagen: afloresm

España quere seguir á cabeza da produción de enerxías renovables. O novo plan para o fomento destas fontes ecolóxicas prevé superar en 2020 os obxectivos marcados por Europa e cubrir cun 22,7% o consumo final bruto de enerxía. A eólica, fotovoltaica, biomasa e termoeléctrica son algunhas das tecnoloxías de maior crecemento. O incremento destas enerxías é unha boa noticia para o medio ambiente e a economía española, que reduce así o seu endebedamento e a súa forte dependencia dos combustibles non renovables do exterior e impulsa un novo modelo enerxético que contribúe a saír da crise.

A Unión Europea (UE) establece para os seus estados membros a obrigación de elaborar un Plan de Acción Nacional en materia de Enerxías Renovables (PANER). No caso de España os obxectivos para 2020 concrétanse en que estas fontes representen un 20% do consumo final bruto de enerxía, cunha porcentaxe no transporte do 10%.

A produción de electricidade será a máis favorecida: espérase que en 2020 cubran o 42,3% do total
O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (MICYT) enviou á Comisión Europea un informe co compromiso de superar os mínimos establecidos. Nunha primeira estimación, a achega das enerxías renovables ao consumo final bruto de enerxía sería do 22,7% en 2020. Segundo o Instituto para a Diversificación da Enerxía (IDAE), suporá o equivalente a uns excedentes duns 2,7 millóns de toneladas equivalentes de petróleo (tep).

O PANER convivirá co Plan de Enerxías Renovables (PER) 2011-2020 creado polo Goberno español. Ademais, márcanse unhas estimacións intermedias: en 2012 prevese unha participación das enerxías renovables do 15,5% e en 2016 do 18,8%. A produción de electricidade será a máis favorecida: espérase que en 2020 cubran o 42,3% do total.

Obxectivos cumpridos ata agora

O obxectivos PER 2005-2010 cumpríronse na maioría das tecnoloxías e en moitos casos excedéronse de forma folgada, a pesar de que fai dúas ou tres anos non parecía posible. O abastecemento de enerxía primaria con enerxías renovables podería chegar a final de 2010 ao 11,5%-12%. A xeración de electricidade situarase en torno ao 30,5%.

Img placaNo entanto, as enerxías que de momento non conseguiron o aprobado son os biocombustibles, que cubriron en 2009 o 3,5%. As enerxías solar termoeléctrica e eólica están moi próximas ao obxectivo.

En canto a 2009, Rede Eléctrica de España (REE) sinala no seu avance de informe anual do sistema eléctrico español que no ámbito peninsular un 26% da demanda total foi suplida por estas enerxías, o equivalente a 65.339,3 gigavatios hora (GWh) (a demanda total foi de 251.305 GWh).

O obxectivos PER 2005-2010 cumpríronse na maioría das tecnoloxías
O balance de eficiencia e renovables do IDAE indica que mentres a participación das enerxías convencionais ha diminuído en todos os casos, as renovables rexistraron un incremento significativo en todas as súas aplicacións (térmicas, eléctricas e biocarburantes). En concreto, han aumentando un 12,3% con respecto a 2008, cunha potencia eléctrica instalada de máis de 42.000 megawatts (MW).

A nova potencia instalada foi de algo máis de 3.000 MW, unha cifra inferior á de 2008, pero una das máis altas dos últimos anos. As tecnoloxías que máis contribuíron a este aumento foron a eólica, fotovoltaica e solar termoeléctrica.

As enerxías renovables en España, unha a unha

Eólica: España é o segundo país de Europa en capacidade instalada, con máis de 19.000 MW. Durante 2009, a enerxía eólica ha suposto un 13,8% de cobertura da demanda eléctrica e é a segunda tecnoloxía no mix eléctrico en potencia instalada renovable. Por comunidades autónomas, Castela e León, Castela a Mancha, Galicia e Andalucía agrupan o 70% da potencia nacional.

Solar fotovoltaica: a potencia acumulada en 2009 foi de máis de 3.400 MW, que sitúa a España en segunda posición a nivel europeo. En 2009 a cobertura da demanda eléctrica foi do 2%. No entanto, o Goberno regulou este sector para evitar o crecemento descontrolado de anos anteriores. En 2009 instaláronse 100 MW e prevese que a partir de 2010 sexan 500 MW.

Termoeléctrica: é un dos sectores de maior crecemento en 2009. O nove instalacións en operación alcanzaron 232 MW, e espérase que nos próximos anos as 16 plantas en proxecto supoñan case 18.000 MW.

Biomasa: a produción de pellets “” ascendeu en 2009 a 600.000 toneladas. Este tipo de enerxía renovable multiplicouse por dez no últimos tres anos. En xeración eléctrica e en produción térmica, é a maior renovable no balance do IDAE, cun 3,9%.

Biocarburantes: as 50 plantas de produción españolas lograron un gran crecemento en 2009. Alcanzáronse os 2.253 ktep (o acumulado total é de 4.066 ktep). En canto ao consumo, supuxo en 2009 un 3,5% do consumo total de combustibles de automoción, cun incremento dun 82% respecto de 2008.

Solar térmica: a crise inmobiliaria ha afectado a este sector. En 2009 houbo unha caída do 25% respecto ao ano anterior, cunha instalación duns 350.000 m2. O total acumulado supera os 2.000.000 m2.

Xeotérmica: as aplicacións de baixa temperatura, en especial a bomba de calor, consolídanse. As de media temperatura hai proxectos de calefaccións de distrito, mentres que as de alta temperatura seguen en avaliación.

Hidráulica: en potencia instalada, España é o terceiro país da UE e aínda queda potencial por explotar. Ademais, as posibilidades de almacenamento, mediante bombeo, volven máis interesante a esta tecnoloxía.

Cogeneración: a súa potencia instalada (uns 6.000 MW) cubriu en 2009 un 8% da demanda eléctrica, e mantívose estable durante o devandito ano. Crese que aínda hai un 70% de potencial por explotar.

Undimotriz: a enerxía das ondas é a máis incipiente das renovables, aínda que se cre que en España ten un gran potencial. Asturias, Cantabria e País Vasco teñen tres proxectos en desenvolvemento.

Perspectivas para os próximos anos

Segundo o IDAE, para cumprir os obxectivos a curto e medio prazo necesítase apoiar ás tecnoloxías eficientes e renovables e avanzar nun novo sistema eléctrico baseado na xeración distribuída, as redes intelixentes, as interconexións internacionais e o almacenamento de enerxía. A medio prazo, os maiores avances produciranse nos vehículos eléctricos, os edificios de baixo consumo (tanto novos como rehabilitados) integrados con renovables, as empresas de servizos enerxéticos, a introdución das tecnoloxías de información e comunicación, a xestión da demanda e a implantación dunha nova cultura do consumo de enerxía.