Infografía

Fontes de enerxía non renovable

Energiano

Petróleo, carbón, gas natural, enerxía nuclear… A produción de enerxía foi un dos factores decisivos para o desenvolvemento do ser humano.