Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Globalización e medioambiente

Os problemas ambientais requiren solucións globais e solidarias
Por EROSKI Consumer 2 de Novembro de 2005

Durante as últimas décadas, a crecente internacionalización da economía neoliberal, baseada na eliminación de barreiras ao comercio, propiciou unha homoxeneización mundial a todos os niveis que se coñece como globalización. Os principais problemas ambientais non se escapan deste proceso. Por unha banda, aqueles sistemas xa de seu globais, como a atmosfera e os océanos, están a sufrir de maneira máis acusada consecuencias como o cambio climático, a destrución da capa de ozono ou a contaminación atmosférica por sustancias tóxicas. Doutra banda, fenómenos de tipo local están a se xeneralizar por todo o planeta, como o cambio de uso da terra, acompañado frecuentemente de prácticas de deforestación, a perda da biodiversidade ou as invasións biolóxicas.

Unha das principais conclusións da Conferencia de Nacións Unidas sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento, celebrada en Río de Janeiro en 1992, foi que a protección ambiental e o desenvolvemento económico requiren solucións globais. Neste sentido, o “Cume de Río” foi un fito histórico, posto que por vez primeira logrouse pór de acordo a países de todo o mundo para adoptar un novo enfoque sobre o desenvolvemento baseado na desaparición da pobreza e a protección do medio ambiente. Con todo, a escasa vontade real dos países industrializados, como quedou reflectido na Convención Marco de Nacións Unidas sobre o Cambio Climático, ou no incumprimento do Protocolo de Kyoto por parte de Estados Unidos, sendo o país que emite unha cuarta parte do principal gas de efecto invernadoiro, o dióxido de carbono (CO2), supuxo que os problemas ambientais non só non descendan, senón que sigan aumentando.

Os defensores da globalización aseguran que algúns problemas ambientais, como a calidade da auga e certos tipos de contaminación, melloran ao crecer o nivel económico, ou que o libre comercio favorece o uso eficiente de recursos e a difusión de tecnoloxías limpas e que contribúe a acabar con subvencións e políticas que favorecen produtos e actividades ambientalmente nocivos. Con todo, quen rexeitan o desenvolvemento da globalización aseguran que é un feito histórico que o aumento da produción estimulado polo libre comercio e a mellora da eficiencia supoñan un maior consumo de recursos, e que problemas como a xeración de residuos e as emisións de CO2 parecen crecer co nivel de riqueza. Respecto das “vantaxes” do libre comercio, os seus críticos reprochan que o mercado non selecciona en por si produtos e actividades máis limpos que os actuais a non ser que lle produza unha rendibilidade económica directa, cousa que non sempre se dá. A idea do “mercado verde”, seguindo fórmulas neoliberais para resolver os problemas ambientais, tamén cobrou especial auxe nos últimos anos.

A idea do “mercado verde” tamén cobrou especial auxe nos últimos anos
Así, cabe destacar o impacto ambiental de prácticas como “a revolución verde”, que promoveu no Terceiro Mundo unha agricultura moi contaminante e insustentable, cun enorme uso de auga, fertilizantes, velenos químicos e enerxía, coa xustificación de acabar “coa fame no mundo”.

Así mesmo, os problemas ambientais tamén afectan á globalización, posto que a economía depende en última instancia da Natureza

Os problemas ambientais tamén afectan á globalización, posto que a economía depende da Natureza
. Os custos de reparación de danos ambientais ou os conflitos sociais orixinados pola degradación ambiental poden supor senllos obstáculos para a liberalización económica. Neste sentido, a historia ofrece exemplos de declive de civilizacións no que os factores ambientais tiveron un gran efecto.

Como evitar as consecuencias negativas da globalización

Os detractores da globalización manteñen que unha solución duradeira aos problemas ambientais globais pasa necesariamente por unha profunda reestruturación das relacións económicas e as políticas internacionais, sobre bases de equidade e xustiza social e fortalecendo unhas normas ambientais debilitadas polos intereses do libre comercio. Dado que non se coñecen realmente as consecuencias dos cambios ambientais globais que se están provocando con este modelo económico, o principio de precaución debería levar ao establecemento de límites rigorosos a estas alteracións, por exemplo a redución das emisións de gases de efecto invernadoiro.

Pola súa banda, os defensores da globalización aseguran que os problemas ambientais xorden dunha regulación inexistente ou inadecuada da produción e o consumo, polo que a globalización non sería a súa causa. Así, consideran que as solucións non deberían exporse limitando o libre fluxo de investimentos, mercadorías e servizos, senón fortalecendo as políticas ambientais, maximizando os beneficios e minimizando os custos para a sociedade.