Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Impacto ambiental da minaría ao descuberto

Cada vez máis numerosas, este tipo de extraccións mineiras xeran toda unha serie de prexuízos sobre o medio ambiente e a saúde
Por Alex Fernández Muerza 9 de Outubro de 2006

O gran crecemento dos sectores da construción e a ornamentación e o desenvolvemento de infraestruturas converteu á minaría ao descuberto no procedemento fundamental de extracción de materiais, substituíndo ás explotacións subterráneas.

Este tipo de minas xera aproximadamente o 75% dos residuos industriais en España
Desgraciadamente, este tipo de minas ten un impacto ambiental moito maior que as subterráneas. Por unha banda, aumenta a produción de residuos, e así, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), xera aproximadamente o 75% dos residuos industriais en España.

Doutra banda, a capa superficial natural que permanecía intacta coa extracción baixo terra queda alterada irreversiblemente, deixando atrás unha paisaxe inerte. Así mesmo, os acuíferos e os cursos de auga próximos poden resultar afectados, pondo en perigo a fauna e flora do lugar. Ademais, o arrastre das partículas pola auga prexudica á agricultura, ao erosionar e esterilizar as superficies de cultivo.

A proximidade das canteiras aos núcleos de poboación produce tamén de maneira indirecta novos problemas ao medio ambiente, pois as escavacións que xa carecen de cuberta vexetal convértense en vertedoiros urbanos.

Ademais do seu impacto ambiental, os problemas para a saúde humana tamén se incrementan: Os gases, po en suspensión, ruídos e vibracións da maquinaría e explosións poden afectar os habitantes próximos a estas minas, en forma de enfermidades respiratorias ou do sistema nervioso.

O incumprimento das normas legais e a descoordinación dos organismos encargados do control desta actividade mineira han agravado a deterioración ambiental, aínda que segundo diversos expertos, a situación mellorou nos últimos anos. Na actualidade, a estrita normativa que recae sobre as explotacións mineiras regula a composición das verteduras, as emisións contaminantes ou a recuperación da paisaxe afectada. Así mesmo, os estudos de impacto ambiental contribúen a evitar posibles erros e deterioracións ambientais orixinados durante os traballos de extracción.

A maior parte dos problemas derivados da actividade mineira persisten durante longos períodos de tempo. Por iso, a aplicación de medidas correctoras resulta esencial. Os expertos falan de tres aspectos crave á hora de xestionar unha explotación mineira da maneira máis respectuosa posible coa contorna: Prevención do impacto, antes ou durante os labores de explotación; restauración do terreo, devolvéndolle no posible o seu aspecto orixinal; e remediación, tratando de solucionar os problemas que a restauración non foi capaz.

En calquera caso, as minas ao descuberto alteran de tal forma a contorna natural que non é posible recuperar por completo a contorna, nin sequera coa reintroducción das especies orixinais. Na actualidade fálase máis ben de medidas compensatorias para rehabilitar a zona afectada, ofrecendo as condicións que permitan albergar un novo hábitat. E ningunha destas tarefas resultará efectiva a medio-longo prazo se non hai un seguimento estrito do proceso.

Como conseguir minas ao descuberto máis ecolóxicas

Os expertos ofrecen unha serie de recomendacións á hora de xestionar unha explotación mineira de superficie e de recuperar posteriormente a zona:

  • Extracción selectiva dos materiais e utilización de redes de drenaxe e depuración de verteduras
  • Reutilización dos cascallos, que poden ser aproveitados como material para firmes de estrada, formigóns, materiais cerámicos; como fonte de enerxía no caso do carbón; como fertilizante para a agricultura; ou como elemento para restaurar chans degradados
  • Restauración do terreo, enchendo a cavidade mineira utilizando as balsas e vertedoiros. Cando isto non é posible, utilízase a denominada “minaría de transferencia”, que recupera unha zona do xacemento mediante os materiais que se extraen noutra zona do mesmo, como na mina de carbón Emma, en Puertollano (Cidade Real)
  • Mantemento dos diques de contención de lodos, co que se poden evitar catástrofes ecolóxicas como a das minas de Aznalcollar (Sevilla), cuxos lodos sulfurados alcanzaron o Parque Nacional de Doñana en 1998
  • Remediación dos terreos favorecendo a formación de micorrizas , usando lodos ricos en nutrientes, ou engadindo cal para neutralizar a acidificación. Posteriormente, procédese á introdución de especies vexetais, sendo recomendable o sementado de trevo ou outras leguminosas