Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Javier Gómez-Limón, responsable de proxectos de Europarc-España

Mentres o turismo de 'sol e praia' hase estancado, o de natureza crece
Por Alex Fernández Muerza 11 de Agosto de 2012
Img javiergomez
Imagen: Red Europarc

Os espazos naturais protexidos son cada vez máis unha alternativa ao saturado turismo de “sol e praia”, en especial se se xestionan de forma sustentable. Neste sentido, España ten 36 dos 89 espazos protexidos europeos coa Carta Europea de Turismo Sustentable (CETS), segundo Javier Gómez-Limón, responsable de proxectos de uso público e turismo de Europarc-España , a organización responsable da CETS, ademais da Q de Calidade en España, e na que participan as institucións implicadas na planificación e xestión dos espazos protexidos españois. Este experto sinala que a calidade dos parques naturais e nacionais é mellorable: a metade deles carece dun plan de xestión, e lembra que cando un espazo natural aumenta a súa calidade ambiental, a economía da zona tamén.

Que diferenza aos espazos naturais protexidos coa Carta Europea de Turismo Sustentable (CETS)?

Estes espazos traballaron con todas as entidades do seu territorio para pór en marcha un plan de actuación de cinco anos de turismo sustentable. Antes tiveron que elaborar un diagnóstico de como está o turismo na súa área protexida, unha estratexia en materia de turismo sustentable, etc.

Son lugares prioritarios para quen buscan destinos turísticos naturais de calidade?

“A metade dos parques naturais e nacionais carecen dun plan de xestión”
Ofrecen calidade no aspecto turístico e na planificación de todas as actividades de uso público, información aos visitantes, educación ambiental, centros de interpretación, etc.

Cantos espazos ten España coa CETS?

Dos 89 espazos protexidos europeos que contan coa CETS, España ten 36.

Significa que España ten os mellores espazos naturais protexidos de Europa?

Significa que houbo un esforzo das distintas administracións que os xestionan por crear unha oferta de turismo de natureza, por apostar polo seu desenvolvemento sustentable.

España é un país turístico de masas, pero algúns expertos sinalan que este modelo ten os seus días contados. É o turismo sustentable como o que vostedes propoñen a alternativa?

Si, nos últimos anos o turismo de “sol e praia” estase estancando e, con todo, o turismo de interior ligado a espazos naturais, ao mundo rural, crece. O proxecto da CETS está nesa liña para apoialo.

Teñen datos sobre turistas que chegan a España a estes destinos turísticos “verdes”?

“Se a calidade ambiental dun espazo natural mellora, a economía da zona tamén”
Non temos aínda eses datos, pero sabemos que, no últimos dez-quince anos, o número de visitantes aos espazos protexidos españois creceu, aínda que nos dous últimos anos, debido sobre todo á crise económica, estabilizouse. Tamén se incrementou o turismo de natureza máis especializado, como o ornitolóxico.

A guía de parques de EROSKI CONSUMER detectou unha caída de visitantes nos últimos anos, aínda que en 2011 apreciouse unha lixeira recuperación. A que cre que é debido?

A baixada xeral produciuse en todo o sector turístico, pero tamén é certo que durante 2011 as cifras apuntan a que se pode recuperar algo, ligado sobre todo ao turismo internacional.

O sector recupérase grazas aos turistas estranxeiros?

Nalgúns espazos naturais, como os de Canarias, vese de forma clara. A maior parte dos visitantes dun parque como Garajonay, na Gomera, son estranxeiros.

Vostedes tamén publicaron un informe sobre os espazos naturais protexidos. En que estado atópanse?

O informe achega datos sobre a súa xestión. Por exemplo, dos 178 parques nacionais e naturais en España, a metade non ten un plan de xestión.

Que significa?

“España ten 36 dos 89 espazos protexidos europeos coa Carta Europea de Turismo Sustentable”
Calquera espazo natural protexido debería ter un plan de uso e xestión con todas as actividades que se realizarán no próximos cinco anos desde que se aproba. Aí detállanse que actuacións quérense facer, que obxectivos de conservación, con que criterios, etc.

Poderíase deducir que os parques sen plan de xestión non fan o necesario para ofrecer as mellores garantías de conservación e de información aos visitantes?

Claro. Neses parques é complicado saber se as actuacións fixéronse de maneira correcta, non hai unha avaliación desas actuacións, nin un seguimento, nin en que se investiron os recursos, etc.

Cales son as carencias máis significativas dos espazos naturais protexidos españois?

Nos últimos anos diminuíu o persoal destes espazos e os investimentos. Tamén vemos unhas carencias non resoltas aínda. Non está suficientemente integrada a coordinación entre as políticas territoriais. Tería que haber maior colaboración entre as institucións con responsabilidade nestes parques.

Que consellos daría aos cidadáns se van a un espazo natural protexido?

Antes de ir, que se informen das súas características, das súas actividades, da normativa que regula o seu uso público. E cando cheguen, que vaian o primeiro ao centro de visitantes para informarse dos mellores lugares para ir, que tipo de recursos ofrécelle, se hai visitas guiadas, etc. Nos parques dentro da CETS informar o turismo sustentable vinculado a este parque.

Unha vez que un parque consegue a CETS, a oferta turística eleva os seus prezos?

Ata agora non o percibimos, como tampouco sabemos se estes establecementos aumentaron os seus visitantes. A CETS leva pouco tempo. Cando lle explicamos o proxecto aos empresarios dun parque, dicímoslles que se o seu único interese é por conseguir máis clientes e beneficios, entón non é para eles. O obxectivo é vincular a establecementos turísticos ao espazo protexido, mellorar a súa oferta, a súa calidade, o seu comportamento ambiental, contribuír ao desenvolvemento socioeconómico da zona, apostar máis pola sustentabilidade, polas políticas ambientais, etc.

Pero ao mellorar o medio ambiente da zona, tamén mellora a súa economía.

Claro, porque ao final a calidade ambiental é esencial e, se é boa, repercutirá no demais.