Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Jesús Valente. Coordinador Xeral de ADENEX

Somos afortunados por ter máis de 8.500 afiliados nunha comunidade de só un millón de habitantes
Por Miren Rodríguez, Iñigo Marauri 8 de Marzo de 2006
Img jesusvaliente
Imagen: FreeFoto.com

Jesús Valente (Cáceres, 1962) dirixe desde fai máis de dez anos a Asociación para a Defensa da Natureza e os Recursos de Estremadura (ADENEX). Nese tempo conseguiu que o número de afiliados supere os 8.500 nunha rexión con pouco máis dun millón de habitantes, algo que Valente vincula coa gran concienciación que hai na comunidade estremeña pola defensa do seu patrimonio natural.

A Asociación para a Defensa da Natureza e os Recursos de Estremadura (ADENEX) traballa polos mesmos obxectivos con que o facía en 1978, ano da súa constitución?

Si. Os nosos obxectivos son dous fundamentalmente: por unha banda a investigación e estudo vinculadas coa defensa da natureza e, por outra, a divulgación e a educación ambiental.

Entre os seus múltiples labores áchase o deseño de campañas pola defensa das aves rapaces, dos aguiluchos cenizos, etc. Ante o problema da gripe aviaria, pensaron algunha campaña que evite o sacrificio innecesario de aves?

Nós contemplamos a cuestión da gripe aviaria como un problema exclusivamente veterinario

Contemplamos a cuestión da gripe aviaria como un problema exclusivamente veterinario
e ademais veterinario de problemas domésticos. Ese é o problema que ao noso xuízo existe nestes momentos en España e Europa. O que enfermen algunhas aves silvestres non parece que neste momento sexa un problema moi grave, desde o punto de vista veterinario. Por iso non temos prevista ningunha campaña específica neste campo.

Como logran que o número de socios afiliados a ADENEX supere os 8.500 nunha rexión con pouco máis dun millón de habitantes?

A verdade é que existe unha gran implantación de ADENEX en toda Estremadura. Temos persoas activas que forman parte da Asociación para a Defensa da Natureza e os Recursos de Estremadura en todas as comarcas de Estremadura. O éxito co que conta esta ONG débese tamén a que levamos 30 anos traballando en cuestións relacionadas co medio ambiente e porque durante moitos anos fomos a única organización ecoloxista desta comunidade. Ademais, en Estremadura hai unha gran concienciación pola defensa do seu patrimonio natural e iso é o que fai que teñamos tanta sorte en canto a afiliados.

Co éxito que ADENEX ten en Estremadura, non pensaron traballar noutras comunidades?

Non. Con todo, nós non estamos nin moito menos encerrados en Estremadura, senón que temos relacións constantes e fluídas con outras organizacións doutros sitios de España; fundamos o Consello Ibérico para a Defensa da Natureza ao que pertencen as asociacións rexionais máis importantes de España, Portugal e Xibraltar, estamos vinculados á Unión Mundial para a Natureza e mantemos moita e boa relación con outras tanta ONG europeas. En cuestións concretas como poden ser algunhas especies ás que nos dedicamos, como as grullas, traballamos conxuntamente no seu estudo e protección con organizacións doutros países como Alemaña, Finlandia e Suecia. A razón é que Estremadura acolle a preto do 80% da poboación europea occidental de grullas procedentes destes países.

En que se diferencia o labor de ADENEX da doutra ONG ecoloxistas?

Nós somos singulares porque nos ocupamos ademais do patrimonio cultural e do histórico artístico.Nós somos singulares porque nos ocupamos ademais do patrimonio cultural e do histórico artístico Realizamos campañas moi importantes neste sentido, mesmo tivemos moito que ver na recuperación de xacementos arqueolóxicos tan importantes como o foro romano de Mérida.

O cambio de rango de protección de Monfragüe de Parque Natural a Nacional, en que beneficia a Estremadura?

Monfragüe está ben xestionado agora mesmo, como Parque Natural, pero seguramente co rango de Parque Nacional váiselle a prestar máis atención desde o punto de vista da conservación da natureza e, doutra banda, vai ter máis publicidade e vai crecer o número de visitantes. Nós alegrámonos de que vaia a ser Parque Nacional, pero non lle damos demasiada importancia.

ADENEX é unha da ONG máis importantes ambientais, a que se debe que haxa tan poucas fronte aos miles de ONG de Desenvolvemento?

Eu creo que non hai tan pouca ONG ambientais, quizá sexan menos coñecidas porque hai unha gran dispersión. Hai moitas, pero non moi importantes porque están formadas por grupos moi pequenos.

A ONG forma parte do Consello Rexional de Caza de Estremadura, caza e protección das especies son compatibles?

Si. A caza é un aproveitamento tradicional en Estremadura e en España. Nós defendémola partindo da premisa que para realizar esa actividade, igual que calquera outra, é necesario facer unha planificación da mesma. Moitas veces realízase unha actividade sen que se demostre mediante o estudo e a investigación que é viable e iso ocorre tamén coa caza. Cázanse coellos porque é a época de coellos e débese respectar o tempo en que non se poden cazar porque non hai, porque é necesario unha moratoria para a recuperación da especie, etc. Mesmo en espazos protexidos a caza pode practicarse sempre que haxa unha correlación da actividade e unha planificación.

A nivel europeo, cales son as maiores preocupacións ás que fai fronte ADENEX, como membro da Oficina Europea de Medio Ambiente e de Federación Europea de Xestores de Reservas?

É moi importante o cambio climático e a emisión de gases de efecto invernadoiro porque é algo que non se detén.

E cales son as medidas que defenden para facer fronte a estes problemas?

Defendemos o desenvolvemento das enerxías renovables. España e en concreto Estremadura teñen unhas enormes posibilidades para o desenvolvemento da enerxía solar. Países como Grecia, Alemaña e Irlanda están moi por encima de nós en produción de enerxía solar e isto non ten ningunha xustificación porque nós temos moitas máis horas de sol que estes países. Ademais, nós defendemos a enerxía solar en Estremadura non só como unha fonte de enerxía senón como un campo de investigación. Así, na nosa comunidade realízanse investigacións sobre as aplicacións desta enerxía e como unha industria. Pódese crear unha industria de enerxía solar en Estremadura coa fabricación de paneis solares e de compoñentes.

ADENEX traballa xunto a Greenpeace e outra ONG no uso racional da enerxía, cal é a súa posición ante as centrais nucleares?

Estamos en contra. Nós temos a central nuclear de Almaraz e opómonos ao uso da enerxía nuclear nesta e en todas as partes do planeta porque consideramos que aínda está en fase experimental, é moi insegura e dá continuos problemas. Iso é algo que se pode comprobar nas actas do Consello de Seguridade Nuclear, onde se rexistran todas as incidencias que ocorren cada ano nas centrais nucleares. Concretamente a nosa, a de Almaraz, leva moitos anos en activo e cada vez dá máis problemas. Á marxe da contaminación que están a producir as centrais nucleares hai que ter en conta que por moi ben que funcionen están a transmitir isótopos radioactivos ao medio ambiente

Hai que ter en conta que por moi ben que funcionen, as centrais nucleares están a transmitir isótopos radioactivos ao medio ambiente
aínda que as empresas promotoras da enerxía nuclear ou propietarias das centrais nucleares aseguren que son doses pequenas e que non teñen incidencia sobre o medio ambiente e sobre a saúde das persoas. Pero está comprobado que non é así porque hai 50 anos nas doses que se consideraban absolutamente permisibles hoxe en día consideraríanse como un gravísimo problema de contaminación radioactiva. Pero ademais das emisións continuas que producen as centrais nucleares existe o risco certo e demostrado de que ocorra un accidente nuclear en calquera central. Ademais diso, a enerxía nuclear ten un problema xeral: o dos residuos radioactivos. E non hai ninguén que non recoñeza que é un problema non resolto dentro da enerxía nuclear.

Criticaron en numerosas ocasións a política informativa do Consello de Seguridade Nuclear. En que se basean estas críticas?

Fundamentalmente queixámonos da falta de transparencia do Consello de Seguridade Nuclear. O Consello de Seguridade Nuclear compórtase moitas veces non como un defensor da cidadáns fronte ao problema da contaminación radioactiva senón como un defensor das centrais nucleares.

Cal é o proxecto máis destacado que están a desenvolver nestes momentos?

Agora estamos a traballar moito en participación e voluntariado. Para nós é fundamental que a xente se dea conta de que si se pode facer algo en favor do medio ambiente. E isto estámolo conseguindo cun programa de voluntariado ambiental que ademais resultou ser o máis exitoso da historia de Adenex en participación da xente. É o programa ‘Plantabosques’ e consiste en que todos os fins de semana entre xaneiro e marzo estamos reforestando con axuda de voluntarios as terras estremeñas afectadas por incendios. Este programa tan exitoso ten un dobre obxectivo: por unha banda o conseguir a participación directa da xente na resolución dos problemas ambientais e, doutra banda, que as especies da vexetación mediterránea, as aciñeiras e os alcornoques recuperen parte do terreo perdido.