Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Jorge Padilla, coautor do libro ‘Electricidade verde’

Se aumenta a produción de renovables, a factura eléctrica dos consumidores subirá
Por Alex Fernández Muerza 20 de Novembro de 2010
Img jorgepadilla

Enerxías renovables si, pero non a calquera prezo. É unha das conclusións de ‘Electricidade verde’, unha obra na que participaron expertos na materia de primeiro nivel, como asesores da Casa Branca ou profesores do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts (MIT). Un destes especialistas, Jorge Padilla, director executivo por Europa da consultora multinacional LECG, explica que os datos demostran as bondades ambientais das renovables, pero a súa promoción non se pode facer a expensas da competitividade industrial ou dos consumidores ao pagar máis pola electricidade.

O libro “Electricidade verde” reúne a catorce especialistas relacionados co tema. Que lles levou a unirse?

“O Goberno debería analizar ata que punto os obxectivos ambientais poden alcanzarse a un menor custo”
O libro non está escrito por ideólogos dun ou outro signo, senón por economistas. A todos únenos o obxectivo de facer un estudo coidadoso da evidencia empírica interpretada desde a economía industrial. Cremos que grazas a este enfoque poderanse deseñar sistemas eléctricos que sexan á vez seguros, sustentables e eficientes co beneficio económico consecuente.

Cales son as principais conclusións do libro?

A principal conclusión do libro é que a promoción das enerxías renovables só está xustificada por razóns de tipo ambiental. En síntese, mentres os beneficios ambientais do uso de enerxías renovables son indiscutibles, as xustificacións de tipo geoestratégico e económico en favor da súa promoción son dubidosas.

Non merece a pena promover as renovables?

“A curto e medio prazo, non parece probable que a xeración renovable poida substituír aos combustibles fósiles”
Os autores deste libro apoian as políticas de promoción das enerxías renovables, pero só por motivos ambientais. Numerosos gobernos fixeron do investimento nas enerxías renovables unha prioridade por varias razóns: ambientais, como motor do crecemento económico e por asegurar a seguridade de subministración. Con todo, o libro reflicte que as outras xustificacións empregadas para defender ditas políticas non se poden comprobar. É máis, considera que os obxectivos ambientais non deberían alcanzarse a expensas da competitividade da industria.

Criticouse que as enerxías renovables supoñen un custo económico demasiado alto para os consumidores, que contribúen ao seu crecemento mediante as súas facturas eléctricas. É así?

No que respecta para o efecto que o desenvolvemento das enerxías renovables terá sobre o prezo da electricidade en España, a evidencia índica que a medida que se aumente a proporción de electricidade que se cobre con este tipo de enerxías, o seu prezo aumentará.

Que países ou iniciativas deberíanse ter en conta en España como modelo?

“Non está claro que a promoción das enerxías renovables sexa a solución única e/ou a máis eficiente”
España foi un país pioneiro no desenvolvemento e promoción das enerxías renovables. Por iso, máis que aprender doutros países debe aprender da súa propia experiencia. O primeiro, e máis importante, o Goberno español debería considerar con coidado a magnitude e o custo da súa política de fomento das enerxías renovables. O Goberno debería analizar ata que punto os obxectivos ambientais poden alcanzarse a un menor custo por medio de políticas destinadas á promoción da eficiencia enerxética. Debería revisar as súas estimacións sobre a demanda e capacidade de xeración para poder avaliar con rigor a contía das axudas á xeración renovable. Para iso, debería considerar os posibles efectos adversos que ten sobre a eficiencia económica do mercado de xeración de electricidade.

Cre que as enerxías renovables serán capaces de substituír aos combustibles fósiles?

A curto e medio prazo, e debido á enorme inercia do sistema eléctrico, non parece probable que a xeración renovable poida substituír á xeración térmica convencional baseada en combustibles fósiles, sobre todo, por un problema de custos. Na actualidade, a xeración con enerxías renovables é máis cara que a xeración con combustibles fósiles e ten ademais problemas concretos de operación, control e gestionabilidad que aumenta aínda máis os custos de integrar a xeración de renovables a gran escala no mercado eléctrico.

Non cre, por tanto, que as renovables sexan a solución ao problema da enerxía.

“A política de promoción das renovables en España impuxo un elevado custo á sociedade”
As renovables son unha parte da solución ao problema de seguridade de subministración enerxética que ten España, que importa máis dun 85% de demanda de enerxía primaria. Con todo, non está claro que a promoción das enerxías renovables sexa a solución única e/ou a máis eficiente con respecto a este punto. Como indiquei, a promoción das enerxías renovables debe basearse só nas súas vantaxes ambientais.

Algúns representantes do sector das renovables aseguran que sufriron un freo por decisións institucionais equivocadas. Está de acordo?

Non. O Goberno español ha feito do investimento nas enerxías renovables unha prioridade nacional e expón o desenvolvemento do sector como un dos principais vectores de crecemento económico nos próximos anos. A política do Goberno foi, sen dúbida, efectiva. España é un dos países no mundo con máis capacidade de xeración solar e eólica, tanto en termos relativos como absolutos. Con todo, esta política de promoción impuxo un elevado custo á sociedade, en forma de maiores prezos da electricidade que repercuten na competitividade da industria española e no benestar dos consumidores. Agora ben, é certo que o fomento das enerxías renovables ha tido un impacto positivo nalgúns sectores.

A produción de enerxía está asociada ao problema do cambio climático. As medidas aprobadas en Kyoto son as correctas?

“Os consumidores poden producir a súa propia electricidade verde, pero non é a única solución”
O libro non discute os problemas do cambio climático. No caso de Europa, asume como adecuados os obxectivos de redución de emisións que se expoñen para o ano 2020 en España e Europa no seu conxunto.

O libro tamén fala de posibles avances tecnolóxicos para os próximos anos, como as súper redes, que cambiarían o panorama eléctrico. Cando poderán beneficiarse os consumidores?

Os consumidores poden producir a súa propia electricidade verde, pero as empresas eléctricas son aínda a referencia.

Podería cambiar esta situación no futuro ou as grandes empresas eléctricas vano a impedir?

A xeración distribuída pode axudar a desenvolver e integrar a un menor custo as enerxías renovables. Con todo, en ningún caso poderíase asumir que a autogeneración é a solución. As solucións a gran escala pasan por producir e transportar a enerxía da maneira máis barata, eficiente e segura posible, o cal está lonxe de alcanzarse por este tipo de xeración.

Jorge Padilla: principais datos biográficos

Jorge Padilla é director executivo por Europa da consultora multinacional Legal Technology & Analytic Consulting (LECG) e é Doutor e Máster pola Universidade de Oxford. Asesora a compañías de diferentes industrias en temas relacionados coa política e regulación da competencia do sector enerxético. É membro do grupo investigador do Centro de Investigación de Política Económica (CEPR, Londres) e do Centro de Estudos Monetarios e Financeiros (CEMFI) e foi membro do consello editorial de Competition Policy International, Review of Economic Studies Spanish.