Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

José María González, director da Asociación de Empresas de Enerxías Renovables-APPA

Para xeneralizar as renovables e abaratar a electricidade en España bastaría con aplicar a lei europea
Por Alex Fernández Muerza 11 de Decembro de 2015
Img gonzalez moya appa hd
Imagen: APPA

España podería verse obrigada a comprar enerxías renovables a outros países europeos para cumprir os seus compromisos comunitarios. É unha dos paradoxos da situación de estancamento que as renovables españolas sofren desde 2012. Así o sinala nesta entrevista José María González, novo director da Asociación de Empresas de Enerxías Renovables-APPA. Decisións gobernamentais como a moratoria das curmás, a reforma do mercado eléctrico ou o recente real decreto de autoconsumo dificultan a xeración de enerxías renovables a empresas e consumidores. Mentres tanto, no resto do mundo experimentan importantes crecementos “ao ser xa a opción máis rendible, segura e limpa para xerar electricidade”. Segundo González, bastaría con traspor á lexislación española as directivas europeas en materia enerxética para que as renovables proliferasen e con iso abarataríase o prezo da electricidade.

En que situación atópase nestes momentos o sector renovable en España?

“España tería que comprar enerxía renovable a outros países europeos para cumprir os seus obxectivos coa UE”
O sector renovable está practicamente paralizado no que a novas instalacións refírese. En 2014 instaláronse só 43 megawatts (MW) renovables, cando a media anual nos últimos exercicios estaba entre os 2.000 e os 2.500 MW. A moratoria decretada polo Goberno en xaneiro de 2012, nada máis chegar ao poder, e a reforma eléctrica do Ministerio de Industria paralizaron as renovables en España. A pesar diso, as empresas renovables evitaron o ano pasado a importación de 20,6 millóns de toneladas equivalentes de petróleo (tep) cun aforro económico asociado de 8.469 millóns de euros e a emisión á atmosfera de 54,5 millóns de tep.

E no resto do mundo?

As renovables experimentan importantes crecementos, ao ser xa a opción máis rendible, segura e limpa para xerar electricidade. Por pór exemplos de países próximos: Alemaña instalou o ano pasado 5.279 MW eólicos e 1.898 MW fotovoltaicos e Reino Unido e Francia instalaron 2.402 MW e 927 MW fotovoltaicos, respectivamente.

Desde o Goberno afírmase que se cumprirán sen problemas os compromisos de España coa UE de xeración renovable para 2020. Que opinan vostedes?

Desde APPA e todo o sector renovable estamos convencidos de que se non se reacciona xa e ponse en marcha as medidas adecuadas, non se cumprirán, diga o que diga o Goberno. A súa propia planificación enerxética contradí as palabras dos seus responsables en materia enerxética. Segundo a devandita planificación, será necesario instalar 8.573 novos MW renovables de aquí a 2020; isto é, máis de 1.400 MW anuais, os primeiros xa en 2015, ano no que non se instalou ningunha potencia renovable. O Goberno puxo en marcha unha poxa de 700 MW renovables -500 de eólica e 200 de biomasa- cuxo prazo de instalación é de catro anos.

Por que entón o Goberno asegura que cumprirá os obxectivos?

“O sector renovable en España está practicamente paralizado”
O Goberno apoia as súas afirmacións en que en 2014 chegamos ao 17,1% do obxectivo do 20%, pero alcanzouse por unha situación conxuntural debido á baixa demanda eléctrica. En caso dunha mínima recuperación da demanda, algo que os últimos datos xa corroboran, a situación de parálise do sector renovable fará imposible o cumprimento do obxectivo. Ningunha tecnoloxía renovable eléctrica alcanzou en 2014 os obxectivos indicativos de potencia instalada do Plan de Enerxías Renovables 2011-2020. A propia Comisión Europea e diferentes organismos internacionais manifestaron que España non cumprirá os seus obxectivos a 2020, se non cambia radicalmente a súa política de renovables.

Que pasará se non se cumpren os obxectivos?

Podería darse o paradoxo de que España teña que comprar produción renovable a outros Estados membros que superasen os seus obxectivos e teñan excedentes. O mecanismo de transferencia de produción renovable ou compravenda entre países está previsto pola Directiva 2009/28/CE. Sería lamentable chegar a esta situación co gran potencial de recursos renovables do noso país.

Que medidas xeneralizarían as renovables sen un sobrecusto para os cidadáns?

Se partimos de que a medida que aumentan a súa implantación reducen os seus custos, fomentar o seu desenvolvemento redundará en beneficio dos consumidores e do propio país, que reducirá a súa dependencia enerxética. En España, bastaría con traspor á lexislación española as directivas europeas en materia enerxética, que pretenden converter á Unión Europea en líder mundial de renovables. Isto non se fixo ata agora. Con iso, e se se eliminasen as trabas actuais, as renovables proliferarían e con iso abarataríase o prezo da electricidade.

A súa asociación di que as enerxías renovables abarataron en 7.105 millóns de euros o prezo do mercado eléctrico en 2014. Con todo, o custo do recibo da luz non para de subir. Por que?

O alto prezo da electricidade en España ten que ver con custos que nada teñen que ver coa súa xeración, como os relacionados con políticas industriais, de vertebración do territorio ou sociais. Hai bastantes subvencións encubertas no recibo que fan que se encareza.

Que opina sobre o novo real decreto de autoconsumo eléctrico?

“Ao non apoiarse o autoconsumo esta xeración eléctrica cubrirase con enerxías fósiles”
Non parece estar pensado para o desenvolvemento do autoconsumo, senón todo o contrario. Como o resto de medidas enerxéticas do Goberno, foi froito da improvisación, a pesar de que tardou anos en xestarse, faltou diálogo cos axentes interesados e non se fixo unha verdadeira análise custo/beneficio. O resultado é que non se desenvolverá un mercado de gran potencial como o autoconsumo con enerxías renovables, fotovoltaica e minieólica principalmente, que produciría riqueza tecnolóxica e industrial e gran cantidade de empregos. A xeración que achegaría o autoconsumo cubrirase con enerxías fósiles, que deberemos importar e que contaminará a atmosfera.

O prezo das placas fotovoltaicas ha baixado de forma considerable nos últimos anos. Cando será tan común usar enerxía solar como o resto de enerxías?

Renovables, como a eólica e a fotovoltaica, xa son competitivas economicamente coas enerxías fósiles. E o serían moito máis, se as tecnoloxías contaminantes pagasen polos seus efectos negativos. Nalgúns escenarios, as renovables son xa competitivas con relación á xeración con gas. En poxas abertas en países como Chile e Sudáfrica, as renovables foron adxudicatarias por prezo co engadido de que son enerxías autóctonas e non contaminantes.

Que cifras de negocio e emprego moven as renovables en España?

A achega do sector en 2014 ao PIB español foi de 7.387 millóns de euros, un 0,7% do mesmo, e deu traballo a 70.570 persoas, aínda que con relación ao exercicio de 2013 perdéronse 22.665 postos de traballo.