Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Kepa Solaun, director xeral de Factor CO2

España carece de inventarios específicos sobre carbono negro, un dos principais contribuíntes ao cambio climático
Por Alex Fernández Muerza 5 de Setembro de 2014
Img kepa solaun factor co2 hd
Imagen: FactorCO2

A loita contra o cambio climático centrouse no dióxido de carbono (CO2). Con todo, hai outros implicados de peso neste problema ambiental, como o pouco coñecido carbono negro, emitido en procesos de combustión incompleta. Así o lembra Kepa Solaun, director xeral de Factor CO2. Esta consultora, especializada en ofrecer solucións ao quecemento global, realizou un estudo que estima as emisións deste contaminante en España. Segundo Solaun, pódense asumir medidas de baixo custo que reducirían as emisións de carbono negro e, deste xeito, ademais de mitigar o cambio climático, melloraría a calidade do aire.

Por que debe preocuparnos o carbono negro?

Sobre todo por dúas razóns. A primeira, e máis evidente, porque é un contaminante do aire perigoso para a saúde humana: componse de partículas de pequeno tamaño que son inhaladas polas persoas e poden afectar de maneira directa ou indirecta ao sistema pulmonar e incrementar o risco de padecer infeccións respiratorias.

E a outra razón?

“Reducir as emisións de carbono negro melloraría a calidade do aire e mitigaría o cambio climático”
Menos evidente ata hai pouco, trátase dun dos principais contribuíntes ao cambio climático. Aínda que a énfase ata agora púxose de forma específica no dióxido de carbono (CO2) e noutros gases de efecto invernadoiro (GEI), o carbono negro é tamén un causante do quecemento global e, por tanto, debe abordarse a súa redución. Se conseguimos reducilo, solucionaremos os dous problemas ao mesmo tempo: mellorar a calidade do aire e mitigar o cambio climático.

Cando e como se descubriu o carbono negro e os seus efectos sobre o medio ambiente e a saúde?

É coñecido desde o século XIX, pero non cobra verdadeira relevancia ata avanzado o século XX. Nos anos 50 gana moita repercusión tras un grave episodio de contaminación por uso de carbón en Londres. Con todo, a constancia da súa contribución ao cambio climático é máis tardía. A partir dos anos 70 e 80 diversos estudos danse conta da súa capacidade para absorber a radiación solar e do seu potencial de quecemento.

Tomouse algunha medida para combater o carbono negro?

As propostas de accións específicas desenvolvéronse nos últimos anos. En datas recentes, Nacións Unidas, o Banco Mundial ou a Axencia Ambiental de Estados Unidos situáronse respecto diso.

Onde se orixina o carbono negro?

Xérase por procesos de combustión incompleta, nos que parte da materia dun combustible emítese á atmosfera en forma de partículas. Sucede en moitas ocasións co uso de biomasa , en especial con tecnoloxías tradicionais, pero tamén en motores diésel, ou nos procesos industriais e de xeración de enerxía. Historicamente emitíase sobre todo nos países desenvolvidos, pero nos últimos anos, coa mellora nas tecnoloxías de combustión, os países en desenvolvemento pasaron a ser os principais emisores.

Tense en conta á hora de avaliar as consecuencias do cambio climático?

Os mellores modelos climáticos están a incorporar a información de todos os causantes relevantes do cambio climático, entre eles o carbono negro. Por exemplo, ten a vantaxe de que forma parte dos chamados “forzantes climáticos de vida curta”.

Que significa?

A diferenza da maior parte dos GEI, que poden permanecer centos ou miles de anos na atmosfera, o carbono negro permanece moi pouco tempo, producindo todos os seus efectos. Se tomamos medidas eficaces para reducir as súas emisións, o efecto notarase de maneira moito máis rápida que, por exemplo, co CO2.

Canto carbono negro orixínase en España?

“O carbono negro pode reducirse con medidas de baixo custo e alto impacto”
A día de hoxe non existen inventarios específicos de emisións de carbono negro para España. Desde Factor CO2 realizouse unha estimación das mesmas a partir dun rexistro de emisións de partículas elaborado pola Axencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) e a través dos “factores de especiación”. Estes factores establecen para cada tipo de fonte de emisión a cantidade de carbono negro dentro desa materia particulada.

Cales son as conclusións principais do estudo?

A partir de ditas estimacións estableceuse que a principal actividade emisora sería o transporte, seguido da combustión no sector residencial e da combustión en industrias do sector enerxético. En calquera caso, sería desexable un inventario máis preciso e desenvolver factores de especiación específicos para o país.

Que medidas son necesarias para combater o carbono negro?

Na maior parte dos países desenvolvidos existe xa unha regulación sobre as emisións de materia particulada, que incide en reducir as do carbono negro. É preciso continuar con estes avances pero debe facerse particular énfase nas emisións en países en vías de desenvolvemento.

Canto custan estas medidas?

Hai numerosas medidas de baixo custo e alto impacto que poden desenvolverse. Entre elas o emprego de sistemas eficientes de uso de biomasa en países en vías de desenvolvemento, en especial no sector residencial, a utilización de filtros en motores diésel ou prácticas específicas nos sectores industrial ou agrario.

Que podemos facer os cidadáns?

A nosa forma de actuar neste campo non é substancialmente diferente da que deberiamos adoptar para mellorar o noso comportamento ambiental en xeral. Reducir o uso do vehículo privado a favor do transporte colectivo ou de medios non motorizados é a opción máis sinxela. Ademais, calquera medida de aforro e eficiencia enerxética levará importantes beneficios.