Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Manuel Kindelan, director xeral de SIGRAUTO

En España danse de baixa un millón de vehículos ao ano e todos se tratan dunha correcta forma ambiental
Por Alex Fernández Muerza 25 de Setembro de 2010
Img manuelkindelan
Imagen: SIGRAUTO

Os consumidores non poden desprenderse do seu vehículo vello ou estragado de calquera forma. A lexislación obriga a recollelo e recuperalo para evitar o impacto ambiental dos seus compoñentes, algúns deles perigosos, e aproveitalos sempre que sexa posible. Manuel Kindelan, director xeral de SIGRAUTO, a asociación que se encarga do tratamento ambiental dos vehículos fóra de uso (VFU), asegura que España cumpre a normativa europea e conta cun dos sistemas de recollida e recuperación de VFU máis avanzados do mundo.

Cantos VFU quedan en España cada ano?

“De cada tonelada de coches que se procesan, recupéranse algo máis de 850 quilos”
A cifra depende moito dos plans de renovación, como o recente 2000E, cuxas axudas se esgotaron no segundo trimestre de 2010.

Que cifras estímanse?

O normal é que cun plan de axudas en marcha, como os aprobados nos últimos dous anos, déanse de baixa en España un millón de vehículos (turismos e comerciais lixeiros de menos de 3.500 kg) e, cando non o hai, uns 750.000.

Cantos deles se reciclan?

“España atópase entre os países que mellor xestionan os VFU”
En España, todos os vehículos que chegan ao final da súa vida útil trátanse de forma ambiental correcta. No tratamento ambiental de calquera residuo, excepto en casos moi estraños, sempre hai unha parte dos mesmos que non se pode recuperar e destínase a un vertedoiro controlado. É un tratamento correcto se se fixo antes o posible por recuperalo (reutilizalo, reciclalo ou valorizarlo). Así o esixe a normativa comunitaria de residuos.

Non hai ningún vehículo que quede á marxe?

Non, todos os vehículos, incluídos os abandonados, teñen que entregarse nun Centro Autorizado de Tratamento (CAT). Na súa gran maioría, son antigos despezamentos reconvertidos segundo os novos requisitos ambientais.

No caso dos VFU, que nivel de recuperación alcánzase?

“Nalgúns países, en especial Austria e Suecia, recupérase algo máis debido ao aproveitamento enerxético”
Dos vehículos que chegan ao final da súa vida útil, na actualidade recupérase algo máis do 85%, o obxectivo fixado pola Directiva 2000/53/CE para o período 2006-2015. É dicir, de cada tonelada de coches que se procesan, recupéranse algo máis de 850 quilos porque hai materiais para os que aínda non se atopou unha vía para recuperalos ou é difícil de pór en marcha.

En que posición atópase España con respecto a outros países?

Non pode facerse unha comparativa do todo obxectiva, pero si pode dicirse que España se atopa entre os países que mellor xestionan os VFU por varias cifras e parámetros que si son cotejables: conta coa rede de centros concertados máis numerosa e de maior grao de cobertura territorial de toda a Unión Europea (UE), ten o mellor sistema de tramitación de baixas ligado á entrega nun CAT e dispón de instalacións para o tratamento dos VFU de primeiro nivel mundial.

As cifras de España non poden compararse coas doutros países europeos?

“O usuario debe asegurarse de que deposita o seu vehículo nun CAT e este entrégalle os correspondentes certificados”
Hai unhas cifras “oficiais” de recuperación, que cada Estado membro reporta á Comisión Europea. O problema é que non hai homoxeneidade na forma de calcular e o rigor dalgunhas cifras é cuestionable. No entanto, a maioría dos países da UE contan con instalacións de recuperación máis ou menos parecidas. Por iso, os niveis “reais” son moi similares e están en torno ao 85% do peso do vehículo. Nalgúns países, en especial Austria e Suecia, recupérase algo máis debido a que o aproveitamento enerxético dos residuos está moito máis aceptado. En España poderíase recuperar máis se non houbese tanta contestación social á valorización enerxética. No canto diso, en moitos casos, óptase polo depósito en vertedoiro, unha opción menos respectuosa co medio ambiente.

Como debe actuar un consumidor para que o seu VFU recíclese de forma correcta?

Os usuarios, unha vez que decidiron desprenderse do seu vehículo, deben entregalo a un CAT, localizables na nosa páxina web, na web da Dirección Xeral de Tráfico (DXT) ou na da Consellería de Medio Ambiente da súa comunidade autónoma. A actual normativa simplificou moitos dos problemas que se atopaban os consumidores.

Como o simplificou?

“A crise reduciu o número de vehículos”
O CAT, tras verificar a titularidade do mesmo, realiza a baixa administrativa do vehículo do Rexistro da DXT desde as súas instalacións. Evítase así que o usuario deba desprazarse á Xefatura Provincial correspondente, como ocorría antes. Se todo está en orde, o CAT tramita a baixa a través dunha aplicación en liña e entrega ao usuario, ao instante, un informe do Ministerio do Interior que acredita a baixa do vehículo. Por iso é moi importante que o usuario se asegure de que deposita o seu vehículo nun CAT e este entrégalle os citados certificados.

A crise económica ha afectado á reciclaxe dos VFU?

A crise reduciu o número de vehículos (aínda que en 2009 e principios de 2010 isto paliouse polo Plan 2000E). A diminución nas entradas de material xuntouse cun descenso moi importante da demanda da chatarra, e por tanto do seu prezo, motivado á súa vez polo freo da actividade industrial en xeral (automóbil, construción, etc.). Todo iso puxo en serias dificultades a moitas empresas do sector.

Canto diñeiro custa xestionar de forma adecuada os residuos dos VFU?

“Os consumidores adoitan recibir unha pequena cantidade a cambio do seu vehículo”
O VFU é un residuo con valor positivo: os custos do seu correcto tratamento ambiental son menores que os ingresos que se obteñen no proceso de reutilización e recuperación dos seus partes. No noso país, os consumidores non só non asumen gasto algún, senón que adoitan recibir unha pequena cantidade a cambio do seu vehículo.

Pero SIGRAUTO lanzou unha proposta de taxa ambiental para garantir a xestión dos residuos?

Esa proposta está ligada coa xestión dos residuos que se xeran nos talleres durante o mantemento e a reparación dos vehículos e non ten nada que ver coa xestión dos VFU. Un dos principais obxectivos de SIGRAUTO pasa por manter o valor positivo dos VFU a pesar do aumento dos niveis de recuperación, de maneira que o consumidor non teña que pagar ningún sobrecusto, nin vía taxa nin vía prezo.

Como é o proceso de recuperación dun VFU?

O tratamento ao que se someten os vehículos pasa por varias fases:

  • Descontaminación e xestión de residuos: retíranse todos os líquidos e elementos que confiren ao VFU a condición de residuo perigoso (aceites hidráulicos, do motor, do diferencial e da caixa de cambios, combustibles, líquidos de freos, anticongelantes, filtros, baterías, etc.). Despois, os residuos almacénanse de forma separada en áreas deseñadas para iso ata a súa entrega ao xestor autorizado para a súa recuperación.

  • Desmonte e almacenamento de pezas e compoñentes reutilizables. Ademais, para facilitar a reciclaxe, retíranse algúns residuos non perigosos como catalizadores, pneumáticos, vidros, etc.

  • Fragmentación e recuperación de materiais: os vehículos descontaminados e desmontados son triturados por muíños de martelos ata que os seus fragmentos alcanzan un tamaño de entre 20 e 40 cm. A continuación, unhas aspiradoras e uns ventiladores soplantes retiran os materiais menos pesados (estériles). Máis tarde, mediante correntes magnéticas sepáranse os metais férricos, que se envían a fundición para elaborar novos materiais, e a fracción “residuo pesado”, composta por gomas, plásticos e outros materiais metálicos non férricos. Esta fracción envíase a plantas de medios densos, onde se someten a distintos procesos de segregación para obter os distintos metais non férricos (aluminio, cobre, etc.), que se envían a plantas de fundición e as fraccións de materiais non metálicos, que se reciclan ou se valorizan de maneira enerxética segundo as súas características.

En que traballa a industria automobilística para que os coches reduzan o seu impacto ambiental?

“A industria busca novas vías para lograr un maior aproveitamento dos VFU”
Hai varias liñas de traballo, das cales poden destacarse dúas. Por unha banda, a progresiva e nestes momentos case total eliminación do chumbo, cromo hexavalente, mercurio e cadmio da fabricación dos vehículos. Doutra banda, a procura de novas vías para lograr un maior aproveitamento dos VFU de face ao cumprimento dos niveis fixados para o ano 2015.

Como se financia SIGRAUTO para realizar os seus obxectivos?

SIGRAUTO está constituída por catro asociacións que pagan unha cota de socio para o seu sostemento: a Asociación Española de Desguazadores e Reciclaxe do Automóbil (AEDRA), a Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles e Camións (ANFAC), a Asociación Nacional de Importadores de Automóbiles, Camións, Autobuses e Motocicletas (ANIACAM) e A Federación Española da Recuperación (FER).