Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Novos símbolos de perigo en produtos químicos

Nove pictogramas substitúen ao sete anteriores para informar mellor sobre os seus efectos negativos na saúde e o medio ambiente
Por Alex Fernández Muerza 17 de Xaneiro de 2011
Img simbolo quimico
Imagen: UNECE

Os produtos químicos perigosos renovaron os símbolos sobre os seus efectos negativos para a saúde e o medio ambiente e, por tanto, convén coñecelos. Son nove pictogramas con forma de rombo, bordo vermello e fondo branco, que substitúen ao anteriores sete, os cadrados laranxas con bordo negro. O seu obxectivo é informar mellor aos consumidores e adaptarse á regulamentación internacional, de maneira que se utilicen os mesmos símbolos en todo o mundo.

Así son os novos símbolos de perigo

Desde xullo de 2008, os novos símbolos e os anteriores, como a coñecida cruz de San Andrés, podíanse utilizar de maneira indistinta. A partir do 1 de decembro de 2010, as empresas deben clasificar, etiquetar e envasar todos os seus produtos químicos puros postos no mercado co novo sistema. Agora ben, para as mesturas (coñecidas antes como preparados), o período de transición esténdese ata xaneiro de 2015. O nove símbolos que substitúen ao sete anteriores son os seguintes:

Img simboloExplosivo: este símbolo dunha bomba feita cachizas alerta de que o produto pode explotar ao contacto cunha chama, faísca, electricidade estática, baixo efecto da calor, en contacto con outros produtos, por rozamientos, choques, fricción, etc. Os aerosois de todo tipo, como lacas ou desodorizantes, mesmo cando se acabaron, son explosivos por encima de 50º C.

Img simboloInflamable: o produto comeza a arder de forma moi fácil, mesmo por baixo de 0º C, ao contacto cunha chama, faísca, electricidade estática, etc.), por calor ou fricción, ao contacto co aire ou auga, ou se se liberan gases inflamables. O alcol, o metanol, a trementina e a súa esencia, a acetona, os disolventes de pintura, as pinturas en aerosol e metálicas, os desheladores de cristais, os purificadores de aire, etc., son inflamables.

Img simboloComburente: a diferenza do pictograma para os produtos inflamables, a chama está encima dun círculo. Faise esta distinción para avisar de que o produto é comburente. Son produtos ricos en osíxeno que en contacto con outras sustancias, sobre todo inflamables, poden provocar, avivar ou agravar un incendio ou unha explosión. Os disolventes que conteñen peróxidos, como o ácido peracético, son comburentes.

Img simboloGas: o debuxo da bombona sinala que é un envase con gas a presión. Algúns poden explotar coa calor, como os gases comprimidos, licuados ou disoltos. Os licuados refrigerados poden causar queimaduras ou feridas criogénicas, ao estar a moi baixa temperatura. Na anterior normativa non había un símbolo para estes produtos a presión ou comprimido, tan só unha frase de perigo.

Img simboloImagen: UNECECorrosivo: o produto pode atacar ou destruír metais e causar danos irreversibles á pel, ollos ou outros tecidos vivos, en caso de contacto ou proxección.

Img simboloImagen: UNECEToxicidade aguda: a caveira e as dúas mornas cruzadas advirten de que o produto xera efectos adversos para a saúde, mesmo en pequenas doses, e con consecuencias inmediatas. Ao entrar en contacto co mesmo pódense sentir náuseas, vómitos, dores de cabeza, perda de coñecemento. Nun caso extremo, pode causar a morte.

Img simboloIrritación cutánea: o signo de exclamación é unha advertencia dos efectos adversos que o produto pode provocar en doses altas. Algunhas destas consecuencias negativas son irritación en ollos, garganta, nariz e pel, alerxias cutáneas, somnolencia ou vertixe.

Img simboloPerigoso por aspiración: estes produtos poden chegar ao organismo por inhalación e causar efectos negativos moi diversos, en especial, moi graves a longo prazo. Poden provocar efectos cancerígenos, mutágenos (modifican o ADN das células e danan á persoa exposta ou á súa descendencia), tóxicos para a reprodución, causar efectos nefastos nas funcións sexuais, a fertilidade, provocar a morte do feto ou malformacións, modificar o funcionamento de certos órganos, como o fígado, o sistema nervioso, etc., entrañar graves efectos sobre os pulmóns e provocar alerxias respiratorias.

Img simboloImagen: UNECEPerigoso para o medio ambiente acuático: este pictograma cunha árbore e un peixe indica que o produto provoca efectos nefastos para os organismos do medio acuático (peces, crustáceos, algas, outras plantas acuáticas, etc.). A anterior clasificación consideraba os efectos tóxicos tamén sobre o medio terrestre e incluía unha frase de risco indicativa do perigo do produto sobre a capa de ozono.

Que debe figurar na etiqueta

Ademais dos novos pictogramas, inclúense varios cambios na etiquetaxe. Substitúense as antigas frases por indicacións de perigo e consellos de prudencia, e indícase a gravidade do perigo mediante as palabras de advertencia “Perigo” para as categorías máis graves e “Atención” para as menos graves. Tamén se equipara o significado do termo “Mestura” co termo “Preparado”, que se utilizaba antes na lexislación comunitaria.

Substitúense as antigas frases por indicacións de perigo e consellos de prudencia
A etiquetaxe deberá indicar o nome da sustancia ou da mestura e/ou un número de identificación, o nome, a dirección e o número de teléfono do provedor, e a cantidade nominal da sustancia ou mestura. Cando cumpra, deberá incluír as indicacións de perigo como “Perigo de incendio ou de proxección”, “Mortal en caso de inxestión”, etc., consellos de prudencia como “Conservar unicamente no recipiente orixinal”, “Protexer da humidade”, “Manter fose do alcance dos nenos”, etc., así como información adicional, como as propiedades físicas ou relativas para os efectos sobre a saúde humana. A información estará escrita na lingua ou linguas oficiais do país no que se comercializa, salvo que o Estado membro interesado dispoña outra cousa.

A nova normativa especifica as categorías 1A, 1B e 2 para as clases de perigo carcinogénicas, mutagénicas e tóxicas para a reprodución (CMR) en lugar das categorías 1, 2 e 3 da anterior. Para os efectos agudos, establece cinco categorías, no canto do tres anteriores (tóxico, tóxico e nocivo, T+, T e Xn). Tamén diferencia entre exposición por vía cutánea, oral e por inhalación.

O novo sistema non se aplica nos seguintes produtos: residuos, medicamentos, cosméticos, determinados produtos sanitarios, alimentos, sustancias e mesturas radioactivas, sustancias sometidas a unha supervisión aduaneira nun depósito temporal ou nun depósito franco co fin de volverse a exportar ou en tránsito, as intermedias (sustancia que se fabrica para procesos químicos de transformación noutra sustancia) non illadas, sustancias e mesturas destinadas á investigación e o desenvolvemento científicos e non comercializadas e o transporte de mercadorías perigosas.

Por que se cambian os pictogramas de perigo

Os novos símbolos de perigo forman parte do Regulamento europeo (CE) 1272/2008, sobre clasificación, etiquetaxe e envasado de sustancias e mesturas. Para traspolo á lexislación española, o Consello de Ministros aprobou un Real Decreto (RD). O obxectivo desta normativa é garantir un elevado nivel de protección da saúde humana e do medio ambiente.

Para iso, agréganse os criterios de clasificación e etiquetaxe de sustancias e mesturas do Sistema Global Harmonizado de clasificación e etiquetaxe de produtos químicos (SGA ou GHS), adoptado a nivel internacional no marco das Nacións Unidas. A idea é lograr que en todo o mundo utilícense os mesmos símbolos. Desta forma, acabarase coa situación actual, que considera o perigo dunha mesma sustancia de maneira diferente en distintos países.

No ámbito competencial concreto do Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño (MARM), o RD incide en catro aspectos: sobre limitación de emisións de compostos orgánicos volátiles (COV) debidas ao uso de disolventes en determinadas actividades, sobre xestión de vehículos ao final da súa vida útil, sobre aparellos eléctricos e electrónicos e a xestión dos seus residuos e sobre a limitación das emisións de compostos orgánicos volátiles (COV) en determinadas pinturas e vernices en produtos de renovación do acabado de vehículos.