Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Congreso aproba a Lei de Prevención e Control Integrados da Contaminación

Esta normativa suporá a redución en torno ao 3% dos niveis de polución atmosférica de España
Por mediatrader 14 de Xuño de 2002

O Congreso dos Deputados aprobou onte a Lei de Prevención e Control Integrados da Contaminación (IPPC), que se traducirá no próximos cinco anos nunha redución do 10% das actividades industriais contaminantes, o que levará a redución en torno ao 3% dos niveis de polución atmosférica de España, segundo o ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas.

O obxectivo da nova normativa é previr, reducir e controlar de forma integrada a contaminación da atmosfera, a auga e o chan. Aínda que o sector que máis inflúe na contaminación atmosférica é o do transporte, os sectores agroalimentario, químico, o de industrias minerais e o de produción e transformación de metais non quedan atrás. Por iso, serán os sectores máis afectados pola nova normativa, aos que se lles impoñen unha serie de condicións ambientais que terán que cumprir se non queren enfrontarse a sancións que van desde os 200.000 euros ata os dous millóns de euros, e mesmo a clausura temporal ou definitiva das instalacións.

Falta de investimentos

Precisamente, a falta de investimentos destinados á innovación tecnolóxica foi un dos puntos máis criticados da IPPC. Con todo, o Goberno dixo que se articularon axudas a través do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía e que existen bonificacións fiscais para as empresas que poñan a punto as súas instalacións.

Non en balde, os aproximadamente 4.000 centros produtivos afectados terán ata 2007 para adaptar as súas instalacións e sistemas de produción ás novas condicións. Para coordinar os permisos necesarios e controis ambientais créase a autorización ambiental integrada, un “portelo único” ambiental en cada comunidade. Esta autorización concederase por un prazo máximo de oito anos, transcorrido o cal deberá ser renovada. Nela deberá constar a carga máxima de contaminación que pode emitirse. Desta forma calcúlase que se deixarían de emitir á atmosfera 12 millóns de toneladas de dióxido de carbono (CO2), máis o que se deixe de filtrar á auga e ao chan.

Unha norma que, segundo destacou o ministro de Medio Ambiente, permitirá a España loitar contra o cambio climático e cumprir o compromiso de redución de emisións recollido no Protocolo de Kioto. Neste momento, España sitúase un 18% por encima do seu obxectivo, que lle permitía aumentar as súas emisións nun 15% sobre os niveis de 1990 para os anos 2008-2012. Isto significa que desde 1990 aumentaron as emisións de gases contaminantes nun 33%.