Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O Goberno regula as actividades que xeran emisións contaminantes á atmosfera

Perséguese previr ou reducir os efectos nocivos de certos contaminantes atmosféricos sobre a saúde humana e o medio ambiente
Por mediatrader 1 de Febreiro de 2011

O Executivo central aprobou no último Consello de Ministros dous reais decretos que actualizan a regulación das actividades potencialmente contaminantes da atmosfera e perseguen a mellora da calidade do aire. O Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño (MARM) sinalou que con esta reforma normativa espérase contribuír á redución dos problemas de contaminación de ámbito local e global, o que redundará nunha mellora da calidade do aire, “que evitará, previrá ou reducirá os efectos nocivos de certos contaminantes atmosféricos sobre a saúde humana e o medio ambiente”.

Cos dous reais decretos, que desenvolven a Lei de 34/2007 de Calidade do Aire e Protección da Atmosfera, facilítase ás autoridades competentes o seu cumprimento a través dun articulado que unifica toda a normativa vixente nesta materia. O MARM destacou que as comunidades autónomas, que participaron de maneira activa na elaboración de ambas as normas, “terán amplas competencias na súa aplicación”.

O real decreto que actualiza o “Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera” establece as disposicións básicas para a súa aplicación. A nova normativa cataloga as instalacións que xeran emisións contaminantes á atmosfera e caracterízaas de acordo ao seu potencial grao contaminador. Tamén desenvolve os requisitos que deben cumprir para minimizar e controlar as emisións. Esta regulación ademais vai permitir reducir os custos asociados sobre os titulares das instalacións e administracións mediante a simplificación dos procedementos e controis por medio dunha modulación dos requisitos aplicables a cada actividade en función do seu potencial contaminador.

A norma complétase co desenvolvemento dunha serie de obrigacións xerais dos titulares das instalacións, tales como a realización de controis das emisións, o mantemento de rexistros das medidas de contaminantes desenvolvidas, e a comunicación da información relativa ás emisións e controis ao órgano competente da súa comunidade autónoma.

Calidade do aire

En canto ao real decreto sobre a mellora da calidade do aire, define e establece os obxectivos de calidade do aire para cada un dos contaminantes regulados na norma. Tamén regula a maneira de avaliar a calidade do aire en todo o territorio (a través de medicións e de modelización) e a forma de proceder na xestión posterior, de acordo aos resultados obtidos na devandita avaliación. Ademais, establece a información a intercambiar entre as administracións (local, autonómica, nacional e europea).

Como principais novidades, inclúense obrigacións para as partículas de tamaño inferior a 2,5 m (PM 2,5), de acordo ás especificacións da Directiva 2008/50/CE relativa á calidade do aire ambiente e para unha atmosfera máis limpa en Europa. De igual modo, se estable a obrigación de vixiar os niveis de amoníaco en aire en estacións de fondo rexional e en estacións de tráfico das cidades españolas de máis de 500.000 habitantes.

Ademais fíxase o contido dos plans de mellora de calidade do aire, xa introducidos na Lei 34/2007, e en especial, dos plans nacionais que executará o Goberno para aqueles contaminantes en que se observe comportamentos similares en canto a fontes, dispersión e niveis en varias zonas ou aglomeracións.