Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

O novo Catálogo Español de Especies Ameazadas inclúe a un total de 900

A listaxe agrega 288 novas especies protexidas por convenios e directivas europeas subscritos por España
Por mediatrader 5 de Febreiro de 2011

O último Consello de Ministros aprobou o novo Catálogo Español de Especies Ameazadas que actualiza o existente desde 1990 e que foi revisado por última vez en 2006 para adaptala á Lei do Patrimonio Natural e a Biodiversidade. A nova Listaxe e Catálogo integral inclúe un total de 898 especies, o que supón un incremento no grao de protección de 327 especies, destacou o Executivo central.

O novo catálogo incorpora 288 novas especies protexidas por convenios e directivas europeas subscritos por España, e incrementa de categoría de protección un total de 39 especies que xa estaban no anterior Catálogo.

O Real Decreto para o Desenvolvemento da Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas ratificado polo Goberno o 4 de febreiro establece as características, contido e procedementos de inclusión, cambio de categoría e exclusión de especies na Listaxe e no Catálogo. Tamén fixa as directrices de avaliación periódica do estado de conservación desas especies, as características e contido das estratexias de conservación, as condicións técnicas necesarias para a reintroducción de especies extinguidas e o reforzamento de poboacións, así como as condicións naturais requiridas para a supervivencia ou recuperación de especies silvestres ameazadas e os aspectos relativos á cooperación para a súa conservación.

A Listaxe aprobada polo real decreto inclúe as especies, subespecies e poboacións da fauna e flora española que requiren medidas específicas de protección por parte das administracións públicas. No seu seo establécese o Catálogo Español de Especies Ameazadas, onde se recollen as categorías “en perigo de extinción” e “vulnerable”.

Unha das achegas máis importantes do decreto é o establecemento dun procedemento dinámico de actualización da Listaxe e Catálogo, mediante a súa revisión continua a través dun comité científico independente que revisará o estado de conservación das especies, encargándose das propostas de inclusión, exclusión ou cambios de categoría, e a posibilidade de participación pública nestas propostas.