Infografía

Os pararraios

Pararrayos

O raio é un dos fenómenos atmosféricos máis perigosos. Desde 1993 é posible evitalos grazas aos pararraios.