Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Plan Renove para tractores

A gran antigüidade do parque nacional de tractores ocasiona un gran gasto enerxético e o incremento da contaminación atmosférica
Por Alex Fernández Muerza 8 de Xuño de 2007

Os agricultores españois contan con tractores en gran parte obsoletos: Das máis de 800.000 unidades do parque nacional, preto dun 40% supera os 20 anos de idade. Este feito tradúcese nun deficiente aproveitamento enerxético e elevadas emisións de gases contaminantes.

Así mesmo, estes antigos tractores supoñen un risco para a saúde dos seus usuarios, ao posuír sistemas de freado e sinalización en mal estado e diversas carencias, como unha adecuada estrutura de protección en caso de envorco ou unha correcta ergonomía no posto de condución.

Das máis de 800.000 unidades do parque nacional, preto dun 40% supera os 20 anos de idade
Por iso, o Ministerio de Agricultura (MAPA) vén ofrecendo axudas desde 2005 para a compra de tractores novos máis eficientes. En concreto, o novo Real Decreto 1539/2006, de 15 de decembro (BOE de 10 de Xaneiro 2007) regula a concesión das axudas para a renovación da maquinaria agrícola.

Neste Plan Renove para tractores, as Comunidades Autónomas xestionan as subvencións, destinadas aos titulares de tractores e máquinas automotrices con máis de 15 anos de antigüidade, e de 10 no caso dos equipos de recolección, que os achatarren e adquiran novos modelos. Como excepción, os tractores antigos con interese para coleccións ou museos poderán ser “indultados” do achatarramiento, aínda que deberán inscribirse nun rexistro específico.

En concreto, en 2007, o MAPA incrementou a subvención concedida, alcanzando un orzamento de 18,5 millóns de euros. A contía basee da axuda é de 80 euros por CV do tractor e máquina automotriz achatarrados (o ano pasado foron 30 euros/CV), á que poden sumarse posibles incrementos:

  • Para explotacións agrarias prioritarias, agricultor novo, muller, ou estar a explotación nunha zona cualificada como de montaña ou con dificultades. No caso de cooperativas ou SAT, estes incrementos ascenden a 70 euros/CV.
  • Para favorecer o achatarramiento de tractores antigos carentes de estrutura de protección homologada. Increméntanse as axudas en 80 euros/CV cando sexan tractores inscritos no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA).
  • Para a adquisición de tractores novos con maior eficiencia enerxética ou con menores emisións de gases contaminantes. A axuda incrementarase en 30 euros/CV por pertencer á categoría de eficiencia enerxética A e en 10 euros/CV por pertencer á categoría B.

O Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), xunto á Estación de Mecánica Agrícola da Dirección Xeral de Agricultura, foron os responsables de clasificar os tractores segundo a súa eficiencia enerxética. Neste sentido, os datos desta clasificación, que conta con todas as categorías dos tractores agrícolas, pódese consultar na páxina web do IDAE.

Castela e León, Galicia, Aragón e Castela-A Mancha son as comunidades autónomas que concentran o maior número de solicitudes. A aprobación do Plan contou coa colaboración das institucións autonómicas, as organizacións profesionais agrarias, e as asociacións Ansemat, Agragex e AMACO-ANESA, así como o Grupo de Traballo de Eficiencia Enerxética da Mesa do Gasóleo.

Escasas renovacións

Algúns expertos critican o escaso orzamento asignado para este plan de renovación da frota española de tractores: Tendo en conta a contía das axudas que poden ser concedidas, os 18,5 millóns de euros do plan só poderán cubrir unhas 1.000 máquinas, mentres que segundo os datos da propia Administración, máis de 450.000 deberían ser renovadas.

A este respecto, a ministra de Agricultura, Elena Espinosa, lembrou que o orzamento se axusta a escasa demanda doutros anos. Durante o ano 2005 acolléronse ao Plan 263 tractores, mentres que en 2006 só foron 285 máquinas. Segundo a responsable do MAPA, o seu obxectivo é renovar ao completo o parque de maquinaria agrícola española, polo que se fose necesario, o orzamento sería ampliado en sucesivos plans.