Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Que esconde o mar?

O fondo mariño atesoura importantes e aínda misteriosos segredos aínda sen descubrir, xa que só hai mapas precisos do 10% dos fondos mariños
Por Ibon Galparsoro, AZTI 6 de Outubro de 2015
Img fondomarinojaizkibel hd
Imagen: AZTI

Desde canóns que se estenden a varios quilómetros de profundidade, a montañas e volcáns submarinos que emerxen ata a superficie do mar, xunto con “desertos” e pradarías mergulladas, son algúns dos tesouros que conforman o patrimonio que conservan os océanos. Con todo, tan só existen mapas precisos do 10% dos fondos mariños. Pero isto pronto podería cambiar. A través de importantes desenvolvementos nas tecnoloxías acústicas, os científicos foron capaces de empezar a obter información cartográfica do fondo mariño cunha resolución equiparable ás zonas terrestres. Neste artigo sinálase a importancia de cartografiar o fondo mariño, as últimas tecnoloxías utilizadas para facer estes mapas e as aplicacións e sectores beneficiados diso.

Só disponse de mapas detallados do 10% dos fondos mariños
Aínda que a superficie do mar ocupa tres cuartas partes do planeta, só disponse de mapas precisos do 10% dos fondos mariños. Isto dá unha idea do inhóspito, o descoñecido e, á súa vez, o reto que supón a exploración dos ecosistemas asociados aos fondos mariños e os organismos que os habitan.

Cartografiar o fondo mariño: máis que a representación gráfica da súa superficie

A escala global, estímase que non existen zonas oceánicas exentas de estar afectadas pola influencia humana e que unha gran parte (41%) está moi afectada por múltiples impactos antropogénicos. A pesca de arrastre, a extracción de áridos, a contaminación e outras actividades humanas poden causar graves danos nos ecosistemas do fondo mariño e, desafortunadamente, poden derivar na redución da biodiversidade.

Por iso é de vital importancia para o ser humano profundar en dominar as características e o funcionamento ecolóxico dos hábitats. Con todo, o limitado coñecemento científico destas zonas dificulta a xestión eficaz dos recursos, así como o establecemento de medidas lexislativas para a protección e a explotación sustentable dos océanos que garantan o dereito de uso das xeracións futuras.

Img fondomarinojaizkibel
Imaxe: AZTI

Cartografiar os fondos mariños supón non só debuxar a topografía do mar, senón tamén desentrañar e entender a complexidade desta parte do ecosistema mariño. Entre outros, poden xerarse mapas da distribución espacial dos diferentes tipos de fondo e a súa composición, mapas da distribución de especies mariñas de interese comercial ou para a conservación. Igualmente, estes mapas poden empregarse para coñecer de forma xeográfica a afección das diferentes actividades humanas sobre os fondos mariños e os seus hábitats.

Tecnoloxías de mostraxe acústicas para mapeado a gran escala

Con cada vez maior frecuencia estamos a ver espectaculares imaxes e mapas obtidos dos máis remotos planetas, satélites e cometas, mentres que non se dispón de información equivalente do fondo oceánico, excepto en contadas ocasións. Isto débese a que a cartografía mariña é unha tarefa complexa, xa que os métodos de mostraxe convencionais e mesmo as técnicas de teledetección aérea e de satélite están suxeitas a importantes limitacións (por exemplo, a reducida penetración de luz a través da auga do mar e o olaje), que impiden obter información detallada do fondo mariño. Estes son, entre outros, os motivos polos cales a maior parte do medio ambiente mariño queda máis aló do alcance dos devanditos métodos e, por tanto, limita a nosa capacidade de mapearlos e caracterizalos.

Só en datas recentes, a través de importantes desenvolvementos nas tecnoloxías acústicas, como as ecosondas de feixes múltiples (ou multihaz), os científicos foron capaces de empezar a obter información cartográfica do fondo mariño cunha resolución equiparable ás zonas terrestres.

Os avances nas técnicas de mostraxe acústicas, como as ecosondas de feixes múltiples (ou multihaz), proporcionan ferramentas de mapeado a gran escala. O emprego destas técnicas permite producir imaxes do fondo mariño de alta resolución análogas ás imaxes aéreas no medio terrestre.

Img meshatlantic
Imaxe: AZTI

Aplicacións e sectores beneficiados

Son moitos os sectores e entidades que poden utilizar o coñecemento dos fondos mariños. Entre outros:

  • Xestores dos recursos vivos, mediante o uso de mapas que representan as zonas onde habitan as especies de interese comercial.
  • Administracións responsables da adopción de medidas de xestión para a conservación do patrimonio natural a través de mapas da distribución de hábitats singulares, hábitats sensibles ou zonas de alta biodiversidade, etc.
  • A industria de produción de enerxías renovables mariñas para a identificación de áreas óptimas para o fondeo e instalación dos captadores de enerxía mariña e o deseño dos trazados dos cables necesarios para o transporte da electricidade a terra.
  • A acuicultura en mar aberto, coa identificación de zonas nas que se minimice a súa afección ao fondo mariño.
  • O sector da pesca artesanal.
  • A xestión dos portos, en canto aos seus calados e necesidades de dragado.
  • A minaría.