Infografía

Reciclaxe doméstica

Reciclado

A maioría dos artigos que se usan no fogar poden reciclarse.