Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Reciclaxe en Europa: España suspende

Recicla menos lixo e envía máis a vertedoiros que a media europea, aínda que é dos países que máis compostaxe realiza
Por Alex Fernández Muerza 27 de Marzo de 2011
Img contenedores
Imagen: Natalie HG

Cada europeo xera 513 quilos de lixo ao ano e só recíclase o 24%. O dato achégao un recente informe de Eurostat que non deixa en bo lugar a España: a reciclaxe non pasa do 15% e o vertedoiro, a opción menos ecolóxica, chega á 52% fronte ao 38% da media europea. O estudo reflicte grandes diferenzas entre os 27 Estados membros (UE-27). Mentres Alemaña recicla o 48% dos 587 quilos de lixo por persoa e ano, os chipriotas xeran 778 quilos e mandan o 86% ao vertedoiro. As institucións comunitarias son cada vez máis esixentes para converter a Europa nunha sociedade da reciclaxe, pero recoñecen que aínda queda moito traballo por facer.

España recicla pouco e usa moito os vertedoiros

O informe da Oficina de Información Estatística da Unión Europea (Eurostat) sinala os últimos datos da produción de residuos urbanos e o seu tratamento na UE-27, correspondentes a 2009.

España recicla o 15% dos seus residuos urbanos, mentres que a cifra de Alemaña ascende ao 48%

A Comisión Europea (CE) destaca a melloría das cifras de reciclaxe , pero advirte da necesidade de maiores esforzos. É o caso de España: en 2009 reduciu un 5% a cantidade de residuos que manda a vertedoiros , pero este método continúa como o maioritario, co 52% (a media europea é do 38%). A reciclaxe tamén mellorou e situouse nun 15%, pero segue por baixo da media europea (24%). No lado favorable, España rexistra boas cifras na reutilización de residuos orgánicos mediante compostaxe: unha 24% fronte ao 18% da media europea, superado só por Austria (40%), Italia (32%) e Holanda (28%).

No entanto, a media estatística camufla as grandes diferenzas entre os Estados membros:

Xeración de lixos anuais por persoa: mentres un checo ou un polaco xeran 316 quilos, en Dinamarca alcánzanse 833 quilos, en Chipre 778 quilos e en Luxemburgo, 707 quilos. España, con 547 quilos, sitúase ao redor da media (513 quilos).

ImgReciclaxe e vertedoiros: o estudo deixa en evidencia aos países do leste. Bulgaria é o país menos ecolóxico da UE, ao non reciclar nada e depositar todo o seu lixo en vertedoiros. Romanía séguelle á zaga, ao eliminar o 99% dos seus residuos mediante vertedoiros e reciclar só o 1%. Na República Checa reciclan só o 2%, do mesmo xeito que en Eslovaquia, mentres que Lituania non pasa do 3%.

Pola súa banda, Alemaña é o modelo que se debe seguir: recicla o 48% e non envía nada a vertedoiros. A certa distancia sitúanse Suecia (36% de reciclaxe e 1% a vertedoiro), Bélxica (36% de reciclaxe e 5% a vertedoiro), Suíza (34% de reciclaxe e nada a vertedoiro) e Dinamarca (34% de reciclaxe e 4% a vertedoiro).

Incineración: polémico para algúns, necesario e útil para outros, o uso deste método crece en Europa, aínda que nalgúns países máis que noutros. En Suecia e Suíza utilízano para o 49% dos seus lixos urbanos, en Dinamarca para o 48% e en Holanda para o 39%. No outro extremo figuran Bulgaria, Grecia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta e Romanía, que carecen deste sistema.

Europa aínda non é unha sociedade da reciclaxe

Bulgaria é o país menos ecolóxico da UE ao non reciclar nada e depositar todo o seu lixo en vertedoiros
A Estratexia temática para a prevención e a reciclaxe de residuos, adoptada en 2005, establece como obxectivo converter á UE nunha “sociedade da reciclaxe”. A idea é aproveitar o lixo como un recurso para reducir os seus efectos prexudiciais na saúde e o medio ambiente e xerar emprego. Para iso, as institucións comunitarias e os Estados membros deben promover a prevención, a reutilización e a reciclaxe de residuos, incluída a incineración, e recorrer á súa eliminación en vertedoiro só como último recurso.

Con todo, un recente informe da CE recoñece que non se alcanzan na práctica os obxectivos acordados. Os seus responsables informan os progresos realizados, pero indican a persistencia de deficiencias na aplicación da lei, así como importantes disparidades entre os Estados membros. O informe sinala tamén os desafíos que se deberán afrontar para cumprir os obxectivos. Entre a gran cantidade de datos, pódense destacar os seguintes:

ImgIncumprimento da lei de residuos: desde 2005 realizáronse dez mil inspecciones e comprobouse que ao redor do 19% dos traslados transfronteirizos de residuos incumprían a lexislación. A finais de 2009, os residuos representaban unha media do 20% de todos os casos de infracción relacionados co medio ambiente.

Modernización das normativas sobre residuos: entre outras, a Directiva sobre residuos electrónicos, o Directiva marco de residuos, a Directiva relativa aos vehículos ao final da súa vida útil ou a Directiva sobre pilas e acumuladores, que contribuíron a mellorar as cifras de reciclaxe.

Xeración de residuos urbanos: parece aumentar ou, no mellor dos casos, estabilizarse, segundo o dato que se valore. A media na UE-27 moveuse en 2008 ao redor de 524 quilos por ano e persoa. En Estados Unidos ascende a 750 quilos e en Xapón, a 400 quilos. Con todo, os Estados membros rexistran diferenzas entre 400 e 800 quilos. Os residuos perigosos (o 3% do total de residuos) diminuíron na UE-12, pero na UE-27 pode observarse un aumento anual do 0,5%.

Aumento da reciclaxe e a valorización enerxética dos residuos: a reciclaxe en 1995 supuña o 18%, mentres que en 2008 chegou ao 38%. Ese mesmo ano, o 40% dos residuos urbanos recicláronse ou destinaron á compostaxe, aínda que hai importantes diferenzas entre Estados membros (desde unha pequena porcentaxe ata un 70%). Se se aplicasen de pleno os obxectivos, a reciclaxe pasaría do 40% en 2008 ao 49% en 2020 e o depósito en vertedoiros diminuiría un 10%. Grazas a iso, a UE reduciría o seu impacto sobre a natureza e as súas emisións de gases de efecto invernadoiro. A incineración de residuos tamén aumentou, de maneira que en 2008 ao redor do 1,3% da produción total de enerxía da EU-27 procedeu deste sistema.

Posibilidades económicas e laborais da reciclaxe: aumentou a oferta de materias primas valiosas necesarias para a economía da UE e xera entre 1,2 e 1,5 millóns de postos de traballo. Segundo as estimacións, este sector podería xerar ata medio millón de novos postos de traballo para 2020.

Diminución de vertedoiros: a cantidade enviada ha pasado do 65% en 1995 ao 40% en 2008, pero mentres algúns países superaron os mínimos esixidos, outros deberán esforzarse para cumprilos. Pecháronse un gran número de vertedoiros que incumprían a normativa (uns 3.300 entre 2004 e 2006), pero identificáronse un mil que deben acondicionarse ou pecharse canto antes.

Exportación ilegal de residuos: a CE recoñece que é un problema difícil de cuantificar, pero lembra a súa participación activa no Convenio de Basilea para evitar a exportación de residuos perigosos a países non membros do OCDE.