Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Reutilización de augas grises

Permite o aforro de auga e a diminución da contaminación
Por Alex Fernández Muerza 14 de Febreiro de 2006

As augas grises son augas que proveñen da cociña, a coada, o cuarto de baño, lavabos, fregaderos, regaderas, etc. Unha auga que a primeira vista pode resultar inservible e que con todo a súa reutilización consegue diminuír o gasto en auga potable, así como reducir a vertedura de augas residuais. Que uso pódese facer deste tipo de auga?

Cando se utilizan apropiadamente, as augas grises son unha fonte de gran valor como abonos para a horticultura.

As augas grises son unha fonte de gran valor como abonos para a horticultura
O mesmo fósforo, potasio e nitróxeno que converte ás augas grises nunha fonte de contaminación para lagos, ríos e augas do terreo pode utilizarse de maneira beneficiosa como excelentes nutrientes para o regado de plantas. Hai varios sistemas para tratar as augas grises, dependendo do uso final que se lle vaia a dar. Por exemplo, os denominados “filtros xardineira” consisten nunha trampa que retén as graxas que proveñen principalmente da cociña. Posteriormente, diríxese esta auga pretratada cara a unha xardineira impermeable, onde se sementan plantas de pantano, as cales se nutren dos deterxentes e a materia orgánica, evaporan a auga e así a purifican, co que se pode chegar a rescatar ata unha 70% da auga, que á súa vez pode ser utilizada para irrigación. O sistema de acolchado “” consiste en dirixir a auga gris cara a gabias recheas dun acolchado, composto normalmente de cortiza de árbore triturada, palla ou follas, que se encarga de tratar as augas e de paso aumentar a riqueza do chan ao seguir un proceso de compostaxe.

Tamén empezan a aparecer empresas que se encargan de instalar sistemas para reutilizar as augas grises, moi demandados para o seu uso en vivendas unifamiliares, comunidades de veciños, instalacións deportivas como campos de fútbol ou piscinas, hoteis e universidades. Estas instalacións constan dunhas tubaxes independentes por onde circulan as augas grises ata chegar a uns depósitos, onde leva a cabo un tratamento de depuración. Grazas á depuración, a auga pódese reutilizar para alimentar as cisternas dos inodoros, para a rega do xardín ou a limpeza dos exteriores. O equipo de reutilización de augas grises instálase nos sotos ou a bufarda, cos correspondentes bidóns que colleitarán e tratarán as augas. Tamén se instalarán as tubaxes que se precisen para colleitar a auga da ducha e o lavabo, que conducirán a auga a tratar e, doutra banda, as tubaxes que levarán a auga tratada cara ás cisternas do wc e a unha boca de rega, se fose necesaria.

Os sistemas de reutilización de augas grises poden conseguir o aforro de entre un 30% e un 45% de auga potable.

Os sistemas de reutilización de augas grises poden conseguir o aforro de entre un 30% e un 45% de auga potable
A reutilización da auga diminúe os custos de auga potable e augas residuais, protexe as reservas de auga subterránea e reduce a carga das augas residuais. Estes sistemas pódense incorporar a calquera edificio, e estímase que en cada fogar pódense aforrar uns 45 litros de auga potable e augas residuais por persoa e día. En hoteis ou instalacións deportivas, o aforro pode chegar a 60 litros por persoa e día. A instalación dun sistema de reutilización de augas grises para unha familia de 4 persoas pode roldar os 1.100 euros. No caso de vivendas ou instalacións xa existentes o prezo encarécese, posto que hai que engadir o prezo da obra, polo que se recomenda implantalos aproveitando reformas do fogar.

Vantaxes e inconvenientes

Os beneficios da reutilización das augas grises inclúen un menor uso das augas frescas, un menor caudal ás fosas sépticas ou plantas de tratamento, unha purificación altamente efectiva, unha solución para aqueles lugares onde non pode utilizarse outro tipo de tratamento, un menor uso de enerxía e químicas por bombeo e tratamento, a posibilidade de sementar plantas onde non hai outro tipo de auga, ou a recuperación de nutrientes que se perden.

Agora ben, os sistemas de reutilización de augas non poden utilizarse en calquera lugar, posto que é necesario un espazo suficiente que permita desenvolver o proceso do tratamento da auga e que reúna as condicións climáticas adecuadas. Hai que ter en conta que aínda que as augas grises normalmente non son tan perigosas para a saúde ou o medio ambiente como as augas negras, provenientes dos retretes, posúen cantidades significativas de nutrientes, materia orgánica e bacterias, polo que se non se realiza un tratamento eficaz previo á súa descarga ou reutilización, causan efectos nocivos á saúde, contaminación do medio e mal cheiro.