Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Santiago San Antonio. Director do Foro da Industria Nuclear en España

Un accidente como o de Chernobyl nunca podería producirse nin en España nin no resto de países que utilizan á enerxía nuclear como fonte enerxética
Por Miren Rodríguez, Iñigo Marauri 15 de Marzo de 2006
Img santiagosanantonio
Imagen: FreeFoto.com

Enxeñeiro Industrial de formación, Santiago San Antonio (Madrid, 1946) é o director do conxunto de empresas españolas relacionadas cos usos da enerxía nuclear no noso país. Durante 1981 e 1982 foi o primeiro enxeñeiro residente no Institute of Nuclear Power Operations (INPO) en representación das centrais nucleares españolas, sendo posteriormente o seu coordinador en España. Máis tarde participou activamente na creación de Asociación Mundial de Explotadores de Centrais Nucleares (WANO) e nestes momentos compatibiliza o seu labor á fronte do Foro da Industria Nuclear coa vicepresidencia da Axencia de Noticias Nucleares a nivel mundial (NUCNET). Este experto asegura que as centrais nucleares contan con moitas medidas de seguridade e axudan a diminuír a ameaza do quecemento global e o cambio climático. “Os residuos radioactivos procedentes das centrais nucleares non son perigosos se se controlan e se se vixían adecuadamente”, subliña.

Que é o Foro Nuclear?

É unha asociación creada en 1962, que agrupa ás principais empresas españolas relacionadas cos usos pacíficos da enerxía nuclear, velando pola integración e a coordinación dos seus intereses dentro dos máis altos niveis de seguridade e fiabilidade no funcionamento das centrais nucleares. Desde Foro Nuclear pretendemos achegar as actividades da industria nuclear á sociedade e ofrecemos información para crear opinión.

Como se financia?

Para atender aos gastos de funcionamento derivados da nosa actividade, o Foro Nuclear, como asociación sen ánimo de lucro, obtén os seus ingresos das cotas que achegan os nosos socios: centrais nucleares, empresas eléctricas, de enxeñaría, de bens de equipo, construción, montaxe e prestación de servizos especializados.

Que tipo de actividades realiza?

As nosas actividades céntranse na comunicación, información e formación. En definitiva, en explicar que é a enerxía nuclear e por que a necesitamos. Como dicía antes, tratamos de ofrecer información a través de distintas canles para crear opinión. Existe moita desinformación e a xente asocia a enerxía nuclear a riscos e inseguridade. Queremos que a enerxía nuclear deixe de ser tabú e, para iso, fai falta que se fale dela ofrecendo unha información veraz. A través de charlas a profesores e estudantes, encontros con xornalistas e políticos, e mediante a nosa participación en seminarios e xornadas, tratamos de que se coñeza mellor esta enerxía e as súas vantaxes.

Que perdería España se se desmantelasen as centrais nucleares?

Á parte do custo asociado, sería lamentable para a subministración eléctrica, xa que as centrais nucleares funcionan as 24 horas ao día os 365 días do ano e son un elemento crave para garantir a estabilidade da rede e a subministración sen interrupcións. Unha cuarta parte da electricidade que consumimos en España provén da enerxía nuclear

Unha cuarta parte da electricidade que consumimos en España provén da enerxía nuclear
e non podemos prescindir dela, xa que a demanda enerxética non deixa de crecer. Doutra banda, se non houbese centrais nucleares emitiríanse á atmosfera 60 millóns de toneladas anuais de dióxido de carbono, o equivalente ás emisións de CO2 que producen o 75% do parque automobilístico español. As centrais nucleares axudan a diminuír a ameaza do quecemento global e o cambio climático. Ademais, ofrecen unha enerxía económica porque produce o quilowatt/hora cuns custos estables e razoables e permiten contar cunha maior independencia enerxética do exterior.

O beneficio económico xustifica a asunción dos riscos e perigos que grupos e asociacións ecoloxistas e conservacionistas achacan á enerxía nuclear?

Os grupos ecoloxistas encargáronse de enviar este tipo de mensaxes, pero a seguridade das centrais nucleares está garantida polo seu propio deseño, o persoal altamente cualificado e, en última instancia, polo Consello de Seguridade Nuclear (CSN).

A progresiva mellora e extensión de enerxías renovables non condena a medio prazo á enerxía nuclear á súa desaparición

É importante que se sigan desenvolvendo as enerxías renovables, pero non se pode apostar por unha única fonte de enerxía, xa que ningunha é a panacea. Ademais, unha soa fonte non pode satisfacer a demanda eléctrica existente. Por iso, o ideal é que exista unha cesta enerxética na que estean incluídas todas as fontes dispoñibles para a xeración de electricidade a condición de que sexan respectuosas co medio ambiente, competitivas a nivel económico e seguras na súa produción. E nesta cesta enerxética ten que estar, sen dúbida, a enerxía nuclear. Non esquezamos que España importa o 80% dos produtos enerxéticos que consumimos.

España importa o 80% dos produtos enerxéticos que consumimos

Que lle diría a unha persoa que vive preto dunha central para despexar os seus temores?

Centos de persoas viven a diario próximos a unha central nuclear e mesmo moitos deles traballan nas propias plantas. Eu mesmo traballei en varias centrais nucleares e vivín preto delas. Por outra banda, as persoas que viven na contorna das centrais teñen ampla información e coñecemento, e a súa opinión non é de temor ou rexeitamento.

Non se hipoteca a saúde do planeta se se produce enerxía cun sistema, como o da enerxía nuclear, que xera residuos que supoñen un perigo constante para a saúde humana e o medio ambiente?

Actualmente estamos a hipotecar o planeta coa emisión incontrolada de CO2 que está a producir cambios no clima e desastres naturais. As centrais nucleares producen residuos, si, pero non emiten dióxido de carbono á atmosfera, xa que a nube branca que sae das centrais nucleares só é vapor de auga. Os residuos ben controlados non son perigosos nin para os seres humanos nin para o medio ambiente

Os residuos ben controlados non son perigosos nin para os seres humanos nin para o medio ambiente
e o mellor é que cada vez se está investigando máis co fin de reducilos e/ou reutilizalos.

Non se debería investigar máis nas formas para acabar co perigo deses residuos?

Calquera actividade industrial xera residuos. Os residuos radioactivos procedentes das centrais nucleares non son perigosos se se controlan e se se vixían adecuadamente co fin de que a súa radioactividade non prexudique nin aos seres humanos nin ao medio ambiente. Cada vez investígase máis neste campo e conséguense melloras para atopar a mellor maneira de xestionar os de alta actividade, que é o combustible gastado; o que non quere dicir que actualmente non se dispoña de tecnoloxías que permiten o seu adecuado tratamento.

Pódese asegurar que non se vai a producir un novo Chernobyl?

Se houbese unha mínima posibilidade dun accidente como o de Chernóbyl, a enerxía nuclear non se utilizaría como fonte de produción de electricidade. Cando ocorreu o accidente había unha falta de seguridade e a Unión Soviética non tiña un sistema de inspección e avaliación independente da seguridade das instalacións nucleares. Non tiñan un organismo regulador como os existentes nos países occidentais. Ademais, o deseño intrínseco das nosas centrais fai que un accidente similar sexa imposible.

Que pode dicir ante as demandas de peche dalgunha das centrais pola súa antigüidade e pola súa presunta falta de seguridade?

O obxectivo principal das centrais nucleares é producir electricidade coas máximas garantías de seguridade no seu funcionamento para os traballadores da planta e para a contorna exterior. En España existe unha importante cultura de seguridade e podemos afirmar que as centrais nucleares son seguras porque os primeiros que se preocupan polo seu correcto funcionamento son as propias empresas eléctricas e porque existe un Consello de Seguridade Nuclear (CSN) que, mediante inspeccións continuas, controla de maneira efectiva e independente a seguridade das centrais españolas. A industria nuclear considera que o factor humano é fundamental para o funcionamento seguro e eficaz das instalacións. Clausúraa prematura e o consecuente desmantelamento das centrais nucleares non teñen xustificación obxectiva algunha.

Cre factible a construción de novas centrais a medio prazo?

Países avanzados como Estados Unidos, Francia, Finlandia e Gran Bretaña apostan abertamente pola enerxía nuclear e van construír novas centrais nucleares. Concretamente, Finlandia está a construír o seu quinto reactor nuclear e Francia farao proximamente. España terá que reformularse nuns anos a construción de novas centrais nucleares. Confío en que entre 2010-2015 haxa un novo proxecto nuclear en España, porque o necesitamos. Doutra banda, penso que, como xa ocorre noutros países, deberíase ampliar a vida das actuais centrais para que sigan funcionando todo o tempo que sexa posible.