Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Severino García, presidente da Fundación Ecoagroturismo

Contratar turismo ecolóxico en España aínda é complicado
Por Alex Fernández Muerza 17 de Xaneiro de 2007
Img severino

A Fundación Ecoagroturismo creábase en 2005 como resultado de varios anos de colaboración entre asociacións e iniciativas individuais relacionadas co turismo rural, a etnografía e o medio ambiente. O seu presidente, Severino García (Oviedo, 1957) encárgase, entre outras cuestións, de potenciar Ecotur, unha recente web especializada en Turismo Sustentable, e de consolidar a Rede Eceat-Internacional en España. Esta rede participa desde fai uns quince anos na implantación dun Turismo Sustentable en Europa e na homoxeneización das etiquetas ecolóxicas ou “ecolabels” europeos en materia de Turismo e Medio Ambiente. Segundo García, con estes proxectos pretenden ofrecer a produtores deste tipo de turismo e aos consumidores, tanto nacionais como estranxeiros, un lugar de referencia con criterios de calidade e sustentabilidade ambiental.

Como convencería aos consumidores para que se decantasen polo turismo ecolóxico?

O turismo ecolóxico ten unha dobre vertente. Por unha banda, a responsabilidade social, que busca a conservación dos nosos recursos minimizando os efectos da actividade turística no medio no que se desenvolve e apoiando a quen contribúen a dirixir a actividade turística cara a esa formulación.

Os consumidores cada vez están máis sensibilizados pola súa saúde e a do ecosistema
Doutra banda, o consumo dun produto saudable durante o tempo de lecer e vacacións, residindo en lugares e destinos “ecolóxicos”, practicando actividades saudables e consumindo produtos agroalimentarios ecolóxicos. Neste sentido, os consumidores cada vez están máis sensibilizados por estes aspectos relacionados coa súa saúde e a do ecosistema no seu fráxil globalidad.

Cales son as vantaxes deste tipo de turismo?

En principio todo son vantaxes xa que se trata de elaborar, conservar e consumir un produto ou un servizo saudable. O provedor dun produto ecolóxico pode participar na conservación duns recursos que permiten unha mellor calidade de vida e estar nun sector emerxente con maiores expectativas de crecemento de face ao futuro. Pola súa banda, o consumidor pode gozar dunha mellor calidade dos produtos ofrecidos nas súas actividades de lecer e vacacións.

E os seus inconvenientes?

As desvantaxes son produto da dificultade de achegar este produto ao consumidor, en gran medida pola información ausente ou confusa. Este feito significa para o provedor dificultades de comercialización pola escasa presenza deste segmento no sector turístico, o descoñecemento e desconfianza do consumidor, a falta de regulación e abuso do termo “eco”, o maior custo para implantar certos criterios como as enerxías renovables, produtos ecolóxicos na construción, produción agroalimentaria ecolóxica, etc.

É máis caro que o convencional?

O turismo ecolóxico é máis caro xa que pretende unha mellor calidade integral e ten obxectivos a longo e non a curto prazo
Pola súa forma de produción é un produto obxectivamente máis caro, xa que pretende unha mellor calidade integral e ten obxectivos a longo e non a curto prazo. Na situación actual de competencia extrema pola excesiva oferta turística, as dificultades agudízanse para as pequenas iniciativas, atomizadas, dispersas e con menos recursos.

Cal é a oferta de turismo ecolóxico que atrae a máis consumidores?

O produto que máis atrae á xente ten moito que ver co consumo de produtos saudables, e por tanto, coa produción agroalimentaria ecolóxica. Ademais, este criterio está relativamente ben avalado, xa que os Consellos Reguladores das Comunidades Autónomas son cada vez máis coñecidos polo consumidor informado e son unha boa garantía para gozar de produtos de calidade. As novas estratexias das administracións públicas que apoian a promoción dos produtos ecolóxicos son un factor positivo para esta consolidación.

Son fiables os portais de Internet que ofrecen servizos de turismo ecolóxico?

Moitas cousas propostas ao consumidor levan o cualificativo de ecolóxico sen xustificación algunhas
Moitas cousas propostas ao consumidor levan o cualificativo de ecolóxico sen xustificación algunha, xa que carecen de calquera criterio. O caso do “ecoturismo” non é diferente, ao tratarse dun segmento minoritario que non está suficientemente regulado. Por exemplo, algúns portais denominados Ecoturismo, Ecoturismo Rural, etc., non só carecen de criterios, senón que están a vender produtos turísticos agresivos e depredadores co medio.

Como pode saber o consumidor cando unha oferta é autenticamente ecolóxica?

Por medio dos “ecolabels”, como ISO, EMAS, ou o Ecolabel europeo. Con todo, no sector turístico do noso país son aínda moi escasos, ao ser moi custosos e inviables para a gran maioría do sector e sobre todo do medio rural, a pesar de contar coas condicións obxectivas para a elaboración dun produto turístico ecolóxico e onde tamén hai pequenas iniciativas moi comprometidas con esta formulación “ecolóxica”. Trátase dun mercado con falta información e abundantes dificultades para atopar produtos alternativos ao turismo convencional.

Esta situación é a principal xustificación á hora da posta en marcha de Ecotur. Neste portal, establecemos uns criterios mínimos de calidade e sustentabilidade que deben asumir progresivamente as iniciativas presentes nel, e que corresponden aos da Rede Eceat-Internacional.

Como se pode contratar unha viaxe de turismo ecolóxico?

A pesar de contar coas condicións obxectivas, as etiquetas ecolóxicas son aínda moi escasas no sector do noso país
Contratar turismo ecolóxico aínda é complicado por todo o indicado anteriormente e pola pouca rendibilidade dunha actividade aínda escasa no contexto do lecer e do turismo. Un primeiro paso é Ecotur, que trata de agrupar e achegar estas pequenas iniciativas ao público a través de Internet, recurso cada vez máis utilizado para planificar o lecer e as vacacións no noso país. En poucos meses incrementamos a nosa presenza na rede e estamos a establecer nexos de colaboración con organizacións doutros países europeos como Francia ou Suecia, que contan con portais similares. Desta maneira, podemos ofertar iniciativas de turismo ecolóxico doutros destinos ao público nacional e achegar un público europeo demandante deste produto aos nosos aloxamentos.

Recentemente, incorporamos unha oferta de “bono regalo” que pretende suxerir unhas vivencias diferentes a un prezo alcanzable, reafirmando o compromiso social e ambiental deste tipo de turismo. Este bono permite aos consumidores facer un agasallo alternativo, comprometido cos recursos naturais e culturais da nosa contorna.

Algún lugar ou oferta turística que lles gustaría potenciar?

Máis que un lugar incidiría en iniciativas, como as que poden atoparse en Ecotur, que aposten pola produción ecolóxica nas súas actividades agrarias e gandeiras. Supoñen un compromiso co medio rural no que se asintan e contan coa calidade dos produtos agroalimentarios que ofertan ao turista, tendo en conta tamén a aceptación do público en relación aos produtos alimentarios ecolóxicos.