Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Tecnoloxía V2G: vehículo a rede

Os consumidores poderían vender á rede a enerxía sobrante dos seus coches eléctricos e recargalos de forma máis barata
Por Alex Fernández Muerza 26 de Xuño de 2009

A tecnoloxía “vehículo a rede” (Vehicle to Grid, V2G nas súas siglas en inglés) propón sacar o máximo rendemento ás baterías dos coches eléctricos para beneficiar tanto aos consumidores como ás empresas eléctricas. Os consumidores poderían vender á rede a electricidade que non necesitasen, e as empresas gañarían así máis capacidade para facer fronte a picos de demanda. As vantaxes deste sistema están a ser estudadas por varias compañías, grupos universitarios, e mesmo unha illa danesa quere estendelo a todos os seus habitantes.

Img coche electricogr

Un dos problemas crave da enerxía é o seu almacenamento: a oferta e demanda eléctrica non son homoxéneas, polo que as compañías ás veces han de gardar a enerxía que lles sobra e noutras ocasións necesitan un achegue extra para cubrir picos de demanda dos seus clientes.

As baterías dos vehículos eléctricos ou híbridos poderían converterse en subministradores e almacéns enerxéticos
Ante este panorama, as baterías dos vehículos eléctricos ou híbridos poderían converterse en subministradores e almacéns enerxéticos. Os consumidores poderían vender á rede xeral a electricidade que non necesitasen dos seus automóbiles: estímase que a maioría dos coches atópanse aparcados de media un 95% do tempo. Pola súa banda, as compañías eléctricas contarían con depósitos extra en caso de necesidade e poderían asegurar a subministración en momentos de máis demanda. O sistema V2G sería por tanto bidireccional: cando as baterías destes vehículos necesitasen ser recargadas, a rede podería fornecer a electricidade.

O consumidor mesmo podería utilizar o sistema V2G en caídas ou cortes da rede. O diario The New York Times cita o caso dun cidadán de Florida que, tras un corte de luz, conectou o seu vehículo híbrido á rede da súa casa, o que lle permitiu acender de novo as lámpadas e a neveira.

As enerxías renovables tamén serían outras grandes beneficiarias da tecnoloxía vehículo a rede. Fontes como a solar ou a eólica non son constantes; ás veces producen demasiada enerxía, que se desaproveita, e noutras non xeran enerxía, polo que deixan de abastecer aos seus usuarios. Así, as baterías dos coches eléctricos ou híbridos poderían almacenar tamén a electricidade xerada por estas fontes renovables.

Img cocheImagen: Dan McKayE por suposto, os defensores deste sistema subliñan que serviría para xeneralizar os coches eléctricos e substituír os baseados en combustibles fósiles. En tal caso, a saúde dos cidadáns e o medio ambiente en xeral sairían tamén beneficiados.

Os expertos en V2G sinalan tres posibilidades deste sistema:

  • Vehículos híbridos ou de célula de combustible que producirían enerxía para picos puntuais da rede. Trataríase así dun sistema de xeración distribuída cuxa electricidade procedería de combustibles fósiles ou hidróxeno.
  • Vehículos eléctricos ou híbridos que utilizarían a capacidade extra das súas baterías para vender esta electricidade á rede. Por outra banda, abasteceríanse da rede en momentos en que a electricidade fose máis barata, como a noite, aproveitando tamén o exceso enerxético da rede.
  • Vehículos solares que ofrecerían á rede a súa enerxía extra cando a súa batería estivese ao 100%. Desta maneira, converteríanse en pequenas estacións de enerxía renovable.

Proxectos destacados

Algunhas compañías eléctricas han posto en marcha proxectos de V2G interesantes. A Pacific Gas and Electric Company (PG&E), con sede en San Francisco (EE.UU.) está a utilizar varios Toyota Prius da súa propiedade nun sistema V2G no campus de Google, en Mountain View, California. Pola súa banda, Xcel Energy, con sede en Minneapolis (EE.UU.), está a experimentar tamén con seis Ford Escape híbridos.

A illa danesa de Bornholm, de 40.000 habitantes, vai probar un sistema V2G para poder aproveitar a enerxía eólica ata o 50%
No terreo da investigación académica, un equipo da Universidade de Delaware, en EE.UU., dirixido polo profesor Willett Kempton, traballa desde fai máis dunha década no desenvolvemento deste concepto, tanto na súa vertente tecnolóxica como económica. Estes científicos colaboran tamén coa empresa californiana AC Propulsion, creadora do termo V2G, para mellorar tanto os sistemas de carga como os automóbiles e os seus sistemas de almacenaxe. Na mesma liña, outros investigadores do Laboratorio Nacional de Enerxías Renovables de EE.UU. (NREL nas súas siglas en inglés) e da Universidade británica de Warwick levan tamén a cabo senllos proxectos de V2G.

Pola súa banda, a illa danesa de Bornholm, de 40.000 habitantes, vai ser o banco de probas dun sistema a gran escala de V2G. Trátase dun proxecto europeo, denominado EDISON (Electric Vehicles in a Distributed and Integrated Market using Sustainable Energy and Open Networks), que pretende utilizar as baterías dos vehículos da illa (planéase que todos os coches sexan eléctricos) para aproveitar mellor a enerxía eólica. Os seus responsables estiman que na actualidade o 20% da enerxía de Bornholm procede do vento. Grazas a este sistema de V2G, sinalan, o aproveitamento desta fonte de enerxía podería chegar ata o 50%.

V2G, aínda en proxecto

ImgImagen: big-ashbOs expertos lembran que esta tecnoloxía se atopa aínda en fase de proxecto, polo que haberá que esperar ata que os consumidores poidan aproveitarse das súas vantaxes.

En calquera caso, a tecnoloxía V2G terá que facer fronte a varios desafíos. O seu posible desenvolvemento correrá parello ao avance que experimenten os vehículos eléctricos, a tecnoloxía das baterías, as enerxías renovables ou os sistemas das denominadas redes eléctricas intelixentes.

Por exemplo, a compañía Fonda, que posúe un modelo de vehículo híbrido, cre que este sistema podería danar ás baterías dos seus coches, xa que non foron deseñadas para iso. No entanto, os defensores deste sistema cren que as futuras baterías si poderán adaptarse a esta tecnoloxía, xa que estarán pensadas para ter unha vida media moi longa e cunha capacidade de recarga rápida e sinxela.

Así mesmo, o V2G suporía unha transformación radical na forma na que se consome e distribúe a electricidade. Por iso, esta tecnoloxía obrigaría a diversos cambios importantes, como as regulamentacións da subministración eléctrica ou o establecemento de sistemas de bonificacións para os propietarios destes vehículos.