Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Un convenio entre Medio Ambiente e Fundación ONCE facilitará a accesibilidade das persoas con discapacidade a Parques Nacionais

O obxectivo é achegar e favorecer o goce destes espazos naturais
Por mediatrader 28 de Setembro de 2011

Un convenio de colaboración subscrito entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño (MARM) e a Fundación ONCE permitirá mellorar a accesibilidade das persoas con discapacidade nos Parques Nacionais. O obxectivo do acordo asinado pola directora do Organismo Autónomo Parques Nacionais (OAPN), Olga Baniandrés, e o director xeral de Fundación ONCE, José Luís Martínez Donoso, é achegar e favorecer o goce da Rede de Parques ás persoas con discapacidade.

A iniciativa permitirá, entre outras accións, formar ao persoal de Parques Nacionais para que poidan incluír os principios da accesibilidade no seu exercicio profesional, unha iniciativa que se chamará “Formación en deseño para todos”. Prestarase atención especial aos técnicos que deseñen e xestionen infraestruturas de uso público, aos guías e intérpretes para que presten servizo adecuado aos visitantes con discapacidade e aos técnicos responsables da administración da páxina web, Central de Reserva de visitas en liña, boletíns ou de calquera outra xestión documental do OAPN para que elaboren a documentación en formatos accesibles.

Ademais, o MARM confirmou o seu compromiso de que os Parques Nacionais sexan unha “valiosa achega da sociedade á conservación da natureza” e que estean ao servizo de todos os cidadáns. Por iso, o convenio -que terá unha validez de dous anos e que se poderá renovar por outros dous máis- trata de facilitar ás persoas con discapacidade que poidan gozar e achegarse á natureza mediante a eliminación das barreiras arquitectónicas e mellorar a accesibilidade das contornas grazas ao acondicionamento dos equipamentos de uso público nestes espazos naturais protexidos.

Con este acordo teranse en conta todas as infraestruturas, sexan arquitectónicas, de transporte, sistemas de transporte, dispositivos electrónicos e sistemas de información. Ademais, ambas as entidades promoverán a elaboración conxunta de publicacións relacionadas coa accesibilidade a espazos naturais protexidos e moi especialmente centradas no ámbito dos Parques Nacionais.

O OAPN ten o compromiso de que os Parques Nacionais sexan unha valiosa achega da sociedade á conservación da natureza e estean ao servizo de todos os cidadáns. O compromiso da accesibilidade queda recollido no propio texto do Plan Director, instrumento básico de coordinación da Rede de Parques Nacionais.