Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Vantaxes e algúns inconvenientes da produción ecolóxica

Entre as vantaxes da agricultura e gandaría máis sustentables está que consomen un 15 % menos que a convencional e entre os inconvenientes, que non sempre é unha actividade sinxela
Por EROSKI Consumer 4 de Novembro de 2020
ganaderia ecologica
Imagen: JACLOU-DL

A produción ecolóxica vea por unha vida sustentable, a biodiversidade, a auga, o chan e o mundo rural. Pero sobre todo coida da saúde da casa común: o noso planeta. A produción ecolóxica consome ao redor dun 15 % menos de enerxía que a convencional, sobre todo pola súa menor dependencia da fabricación de pesticidas e fertilizantes sintéticos. Pero faino con niveis moi diversos: é un 9,5 % menor na produción de mazás e ata un 69 % na de leite, por exemplo. Contámosche máis acerca deste tipo de produción, en concreto as súas vantaxes e inconvenientes.

Adóitase pensar que a produción ecolóxica é como a tradicional, aquela que coñeceron os nosos avós e deles para atrás ata o neolítico. En parte é certo, pero hoxe ese modelo produtivo é moito máis sofisticado e conta co apoio da alta tecnoloxía. A Federación Internacional de Movementos de Agricultura Orgánica (IFOAM) defínea así: “É o sistema de produción que mantén e mellora a saúde dos ecosistemas e as persoas. Combina tradición, innovación e ciencia para favorecer o medio ambiente e promover relacións xustas e boa calidade de vida para todos os que participan en ela”.

Produción ecolóxica, orgánica ou biolóxica?

Aínda que se adoitan entender cousas distintas segundo cada termo, na práctica, a lexislación (Regulamento da Unión Europea 2018/848) indica que os produtos etiquetaxes con algunha deste tres palabras (ecolóxico, orgánico ou bio) deben cumprir cos mesmos principios, entre eles:

  • o respecto dos sistemas e os ciclos naturais.
  • o uso de prácticas de labranza e cultivo respectuosas co chan.
  • o emprego responsable da enerxía e de recursos naturais como a auga, o chan, as materias orgánicas e o aire.
  • a prohibición de utilizar organismos modificados xeneticamente (OMG).

O obxectivo da produción ecolóxica: un futuro sustentable

O principal obxectivo da produción ecolóxica é contribuír ao desenvolvemento sustentable e, ao mesmo tempo, alimentar a unha poboación planetaria que non cesa de crecer. “Falamos de respectar os sistemas e os ciclos naturais, preservar e mellorar a saúde do chan, a auga, as plantas e os animais e o equilibrio entre eles; de facer un uso responsable da enerxía e dos recursos naturais como a auga, a terra, as materias orgánicas e o aire; de cumprir rigorosas normas de benestar animal que respondan as necesidades de comportamento de cada especie”, explica Xabier Lejarzegi, director do Consello de Agricultura e Alimentación Ecolóxica do País Vasco.

Unha produción, ademais, que ten máis importancia que nunca. Segundo o ‘Informe Planeta Vivo 2020‘, da organización WWF, respecto da edición anterior, de 2018, perdemos un 8 % de biodiversidade e entre 1970 e 2016 as poboacións mundiais de vertebrados caeron unha media do 68 %. “A nosa relación coa natureza está rota. Necesitamos con urxencia unha transición agroecológica cara a sistemas alimentarios sustentables e resilientes”, explica Celsa Peiteado, responsable do Programa de Alimentos de WWF España.

agricultura ecologicaImaxe: maxmann

A solución? Buscar o cambio cara a unha produción de alimentos de forma respectuosa e que quen os consomen recobren a importancia que lles corresponde dentro da cadea alimentaria. “Este modelo recupera os servizos que a natureza presta gratuitamente á produción de alimentos: auga de calidade, fertilidade dos chans, polinización das colleitas… Só así poderemos garantir a produción de alimentos a longo prazo, loitar contra o cambio climático e contribuír aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da ONU. Porque non hai tecnoloxía que poida substituír á natureza”, engade Peiteado.

Vantaxes da produción ecolóxica

? 1. Protexe a fertilidade dos chans e reduce o nivel de erosión e de desertificación (favorece a retención de auga) en comparación coas técnicas  convencionais. Conségueo ao evitar o uso de fertilizantes sintéticos e potenciar os de orixe orgánica (por exemplo, o estiércol ou o humus de lombriga) para aumentala dispoñibilidade de nutrientes no chan. Tamén mediante a rotación de cultivos máis adecuada a cada terreo, xa que os monocultivos poden degradar a terra e reducir os niveis de nutrientes naturais. Segundo a Sociedade Española de Agricultura Ecolóxica/Agroecología (SEAE), estudos a longo prazo (20 anos) rexistraron ata un 75 % menos de perda de chans por erosión nas explotacións ecolóxicas.

? 2. Limita ou elimina o uso de químicos de sínteses, o que reduce a contaminación das subministracións de auga e os mantos freáticos (depósitos de auga subterránea a pouca profundidade). Os fertilizantes nitrogenados que non absorben as plantas acaban en acuíferos ou ríos e, segundo algúns ,estudos de Reino Unido, o 58 % desas sustancias proceden da agricultura convencional. En España tamén se detectaron acuíferos con acumulacións superiores ás fixadas pola Unión Europea. Esa presenza excesiva de nutrientes, é dicir, a chamada eutrofización das augas, ten consecuencias, como a proliferación de algas, a redución osíxeno ou a  xeración de tóxicos, que ao final deriva en perda de biodiversidade e malos cheiros.

? 3. Ao non utilizar químicos de sínteses agresivos, mantén os ecosistemas naturais, o que favorece a biodiversidade. É dicir, a presenza de especies animais (insectos, aves e mamíferos) e plantas autóctonas que axudan ao control biolóxico das pragas. Isto tamén permite que chans, flora e fauna melloren de forma natural a súa resistencia ás enfermidades e ás condicións climáticas extremas.

? 4. Contribúe á loita contra o cambio climático ao reducir a emisión de gases como o anhídrido carbónico (CO2) e o óxido nitroso (N2Ou).  Ademais, incrementa a retención do carbono orgánico nos chans (entre un 40 % e un 72 %, segundo a SEAE). O uso de abonos naturais axuda a reducir a produción de fertilizantes nitrogenados e, por tanto, as súas emisións. Outros beneficios engadidos: alimentar rumiantes con pastos naturais en lugar de cereais cultivados con técnicas menos sustentables como o emprego de maquinaria ou abonos químicos.

? 5. O desenvolvemento sustentable non só refírese ao medio ambiente. Tamén inclúe o benestar social e a defensa dos medios tradicionais de vida. Como a produción ecolóxica require máis man de obra ao longo de todo o ciclo, fomenta o emprego e o emprendimiento rural (da produción á transformación de alimentos) e contribúe a frear o despoboamento das zonas rurais.

? 6. Malgasta menos enerxía e, sempre que sexa posible, consome recursos enerxéticos renovables e locais. De acordo cos estudos científicos que manexa a SEAE, a produción ecolóxica consome ao redor dun 15 % menos de enerxía que a convencional (sobre todo pola súa menor dependencia da fabricación de pesticidas e fertilizantes sintéticos), con niveis moi diversos: é un 9,5 % menor na produción de mazás e ata un 69 % na de leite.

? 7. Promove sinerxías entre a agricultura e gandaría. A relación entre a agricultura sustentable e as explotacións gandeiras é moi estreita, xa que deben usar pastos, forraxes ou pensos ecolóxicos (de cultivos propios ou doutras explotacións) no seu consumo total ou no seu maior parte. A gandaría ecolóxica, ademais, aplica criterios de benestar animal como limitar a densidade de poboación de exemplares e ofrecerlles espazo suficiente tanto nas instalacións como ao aire libre para exercitarse e mostrar o seu comportamento natural.

vino agricultura ecologicaImaxe: FilipFilipovic

Inconvenientes da produción ecolóxica

? 1. A produción ecolóxica non é sinxela. Require investimento e tempo para que os proxectos saian adiante. E tamén unha formación complexa sobre técnicas de cultivo e explotación gandeira, xestión dos negocios…

? 2. Non todas as terras son aptas. E é menos produtiva que a produción industrial, axudada de fertilizantes e herbicidas químicos. Un estudo da Universidade de Berkeley (EE.UU.) conclúe que a produción ecolóxica é ata un 20 % menor que a convencional, o que implicaría estender a súa superficie para cubrir a mesma demanda. Isto contribúe a que os produtos ecolóxicos poidan ser máis caros.

? 3. Non sempre é sinónimo de sustentabilidade. Un produto pode ter todas as garantías ecolóxicas, pero se a súa orixe está a miles de quilómetros, a pegada de carbono será moito maior, porque hai que sumarlle o transporte. Aínda que para a maioría dos alimentos o transporte representa menos do 10 % das emisións (segundo un estudo da Universidade de Oxford), hai que telo en conta para coñecer a pegada ecolóxica de cada produto.

Os alimentos ecolóxicos teñen máis nutrientes?

Os alimentos ecolóxicos conteñen máis nutrientes. Así o aseguran entidades como IFOAM ou o Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica sobre niveis maiores de vitaminas ou antioxidantes en fresas ou pementos, ou de proteínas e acedo oleico nos ovos. No entanto, non existe consenso, publicáronse algúns metaanálisis que aseguran que as diferenzas non son tan evidentes como para chegar a unha conclusión global.